Biblioteca Republicană Tehnico – Științifică (BRTȘ) a fost creată la 3 iulie 1968 prin ordinul nr.18, emis de Comitetul de Stat pentru Planificare al Sovietului de Miniștri al RSS Moldovenești. Biblioteca este o organizație de informare și documentare în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al ASEM, subordonată Ministerului Educației și Cercetării al RM.