CRONICA NOUTĂŢILORStimaţi utilizatori! Din anul 2018 Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică oferă acces în format electronic la revista „Финансы” din Federația Rusă. Este o revistă științifico-practică, ce acoperă aspecte legate de teoria, metodologia și practica finanțelor și bugetului, piețele valorilor mobiliare, impozitare și asigurări. Paralel cu anul 2018 poate fi consultată şi arhiva revistei, începând cu anul 2011. Revista […]

În perioada 20-29 martie la BRTȘ au avut loc cursuri de formare profesională continuă de scurtă durată, „Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor specializate ”. Acestea au fost organizate de Secția formare continuă a USM, unde au participat 14 bibliotecari ai BRTȘ și 14 din Sistemul Național de Biblioteci din Moldova. Cursul a fost condus de […]

Biblioteca Republicană Tehnico Științifică, prin intermediul programului Research4Life   vă oferă acces la 5 programe – HINARI, AGORA, OARE și ARDI, la care s-a alăturat în acest an și programul GOAL. Scopul programului Research4Life este de a asigurarea accesul la rezultatele cercetărilor științifice. Accesul la resursele științifice din cadrul programului  Research4Life se realizează din reţeaua Bibliotecilor din […]

În contextul Anului European al Patrimoniului Cultural, declarat de către Parlamentul UE, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în colaborare cu Secţia Cercetări Financiare și Monetare a Institutului Național de Cercetări Economice, organizează Masa rotundă cu genericul „Valorificarea și protejarea patrimoniului turistic național”.

Biblioteca Republicană Tehnico – Ştiinţifică a Institutului Naţional de Cercetări Economice, îşi exprimă gratitudinea Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova pentru donaţia valoroasă de carte în domeniul migrației. Publicațiile recepționate vor servi cu succes pentru informarea utilizatorilor bibliotecii cât și pentru publicului larg, totodată vor fi utile și necesare procesului de cercetare ştiinţifică […]

La 9 februarie 2018, BRTȘ a inaugurat expoziția-eveniment, dedicată fetelor  și femeilor care desfășoară  activități de cercetare în Institutul Național de Cercetări Economice. Cu acest prilej, Colectivul BRTȘ aduce cele mai sincere felicitări colegelor noastre din mediul academic, dorindu-le mult succes în realizarea tuturor proiectelor științifice. În anul 2015, la 22 decembrie,  Adunarea Generală  a […]

La 29 ianuarie 2018 ora 14.00 în hollul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a fost inaugurată expoziția de carte cu genericul „ De la Motorwagen, la mașina autonomă” dedicată Zilei Internaționale a Invenției Automobilului. Aveți inedita ocazie de a cunoaște cărți deosebite dedicate istoriei  dezvoltării industriei auto, articole din reviste, brevete și documente normative în domeniu. Fişa […]

Statele Membre ale Consiliului Europei celebrează în această zi aniversarea adoptării Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Strasbourg, 28.01.1981). Convenţia 108 a fost, şi rămâne singurul instrument internaţional obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul protecţiei datelor. Prin Hotărîrea Parlamentului nr. 483-XIV din 2 iulie 1999 Republica […]

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com