CRONICA NOUTĂŢILOR

     005/A 62 Antreprenoriat: iniţierea afacerii /L. Bugaian [s. a.]; red. st. coord. L. Bugaian; Univ. Tehnică a Moldovei. – Chişinău: UTM, 2012. – 344 p. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-9649-4-4. Manualul de faţă a fost elaborat  în cadrul Proiectului TEMPUS  “Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova”. Micul business reprezintă […]

In luna iulie 2016 colecția Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiințifice  s-a îmbogățit cu o donație valoroasa de carte in domeniul economic, oferita de reprezentanții  Băncii Mondiale.  Lotul constituie,  246 de titluri de carte şi peste 25 de titluri de broșuri si materiale informative de ultima ora,  ce reflecta  statistică indicatorilor, probleme demografice, analize si prognoze de dezvoltare  […]

Vrei să te împrietenești cu calculatorul? Comunicarea pe internet îți face greutăți? Skype-ul, mail-ul sau facebook-ul, odnoklasniki,  încă au mistere pentru tine? Înscrie-te la cursurile GRATUITE de iniţiere in IT organizate de Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică.   Adresa: Chișinău, Republica Moldova, strada Ion Creanga, 45, sectorul Buiucani. Telefon: + (373 22) 50-11-32 + (373 22) 50-11-24 Veţi […]

Food & Drinks  este evenimentul principal al industriei alimentare din Republica Moldova, care reuneşte reprezentanţi ai pieţei de produse alimentare, cei mai mari furnizori de echipamente și retaileri;  facilitează intrarea pe piaţa din Republica Moldova de noi produse şi mărci; îmbunătăţeşte calitatea vieţii populaţiei prin promovarea pe piaţă a produselor alimentare şi băuturilor organice de […]

La 25 mai 2016 a avut loc a V-a ediție a Conferinței  Științifice  a Doctoranzilor cu Participare Internațională „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători” dedicată aniversării a 70-a de la crearea primelor institute de cercetare și a 55-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei. Conferința a fost organizată de Universitatea […]

 Activitățile organizate de către Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică în luna  mai 2016 sunt consacrate aniversării 70-a de la fondarea primelor instituții  științifice din Republica Moldova. În zilele de 11-13 mai,  așteptăm cu drag pe toți    cei interesați de cercetarea științifică la Institutul Național de Cercetări Economice  al AȘM.

Biblioteca Verde – campanie internațională, preluată și de Bibliotecă Republicană Tehnico-Științifică în care oamenii sunt îndemnați să citească şi în acelaşi timp, să se bucure de vremea frumoasă în timpul liber.Masă rotundă organizată în cadrul concursului republican “Biblioteca – partener în promovarea proprietăţii intelectuale„  Tema:  PROMOVAREA ȘI PROTECȚIA PROPRIEȚII INTELECTUALE: RESURSE, SERVICII, ACCES.  Activitate organizată cu participarea bibliotecarilor stagiari de la catedra Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică, anul IV.