CRONICA NOUTĂŢILOR

Biblioteca Republicană Tehnico Științifică, prin intermediul programului Research4Life   vă oferă acces la 5 programe – HINARI, AGORA, OARE și ARDI, la care s-a alăturat în acest an și programul GOAL. Scopul programului Research4Life este de a asigurarea accesul la rezultatele cercetărilor științifice. Accesul la resursele științifice din cadrul programului  Research4Life se realizează din reţeaua Bibliotecilor din […]

În contextul Anului European al Patrimoniului Cultural, declarat de către Parlamentul UE, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în colaborare cu Secţia Cercetări Financiare și Monetare a Institutului Național de Cercetări Economice, organizează Masa rotundă cu genericul „Valorificarea și protejarea patrimoniului turistic național”.

Biblioteca Republicană Tehnico – Ştiinţifică a Institutului Naţional de Cercetări Economice, îşi exprimă gratitudinea Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova pentru donaţia valoroasă de carte în domeniul migrației. Publicațiile recepționate vor servi cu succes pentru informarea utilizatorilor bibliotecii cât și pentru publicului larg, totodată vor fi utile și necesare procesului de cercetare ştiinţifică […]

La 9 februarie 2018, BRTȘ a inaugurat expoziția-eveniment, dedicată fetelor  și femeilor care desfășoară  activități de cercetare în Institutul Național de Cercetări Economice. Cu acest prilej, Colectivul BRTȘ aduce cele mai sincere felicitări colegelor noastre din mediul academic, dorindu-le mult succes în realizarea tuturor proiectelor științifice. În anul 2015, la 22 decembrie,  Adunarea Generală  a […]

La 29 ianuarie 2018 ora 14.00 în hollul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a fost inaugurată expoziția de carte cu genericul „ De la Motorwagen, la mașina autonomă” dedicată Zilei Internaționale a Invenției Automobilului. Aveți inedita ocazie de a cunoaște cărți deosebite dedicate istoriei  dezvoltării industriei auto, articole din reviste, brevete și documente normative în domeniu. Fişa […]

Statele Membre ale Consiliului Europei celebrează în această zi aniversarea adoptării Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Strasbourg, 28.01.1981). Convenţia 108 a fost, şi rămâne singurul instrument internaţional obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul protecţiei datelor. Prin Hotărîrea Parlamentului nr. 483-XIV din 2 iulie 1999 Republica […]

Din luna ianuarie 2018, de Luni până Vineri, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a reluat cursurile pentru utilizarea computerului şi a internetului. Acestea oferă posibilitatea persoanelor cu nevoi speciale de a beneficia de acest curs gratis prin două modalităţi de studiu, între care puteţi opta pentru cursul individual sau de grup, atât în limba romană cât şi […]

Cu prilejul frumoaselor sărbători de iarnă, Vă  aducem sincere felicitări şi Vă urăm realizări frumoase, dispoziţie bună, iar fericirea şi succesul să Vă însoţească mereu!!!

La data de  28 noiembrie 2017 Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) în colaborare cu Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport (DGETS) au organizat atelierul profesional pentru bibliotecarii şcolari cu genericul „Activitatea de clasificare-indexare a documentelor: noi practici și tehnologii”. La atelier au participat  82 de persoane:  specialişti din cadrul  DGETS, bibliotecari și metodiști ai instituțiilor  de învățământ  […]

La 24 noiembrie 2017, ora 10.00, Biblioteca Republicană Tehnico – Ştiinţifică (BRTŞ) a INCE, în calitate de Centru biblioteconomic departamental al Reţelei de Biblioteci Tehnice, a organizat seminarul profesional anual cu genericul „Direcţii strategice și noi oportunități de dezvoltare a bibliotecilor specializate”. La seminar au participat bibliotecari din bibliotecile tehnice şi angajaţii BRTŞ. Programul a […]

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com