Structura BRTȘ

Personal de conducere
Șef de bibliotecă: Elena Bordian

Tel.: 022 50 11 31
e-mail: [email protected]
Președinte al Comitetului Tehnic nr.1 Biblioteconomie. Informare și Documentare.


Secția Achiziții si Prelucrare (SAP)
Şef secţie: Maria Popovici

Tel.: 022 50 11 24
e-mail: [email protected]
Sectoare de activitate:
– Catalogarea și indexarea documentelor
– Completare și evidența


Secția Lectură Publică și Comunicarea Colecțiilor (SLPCC)
Şef secţie: Evelina Jitari

Tel.: 022 50 11 28
e-mail:  [email protected]
Sectoare de activitate:
– Relații cu publicul
– Depozit de carte și publicații periodice


Secția Colecții Speciale (SCS)
Şef secţie: Elena Lupu

Tel.: 022 50 11 25
e-mail: [email protected]
Sectoare de activitate:
– Documente tehnico-normative
– Documente brevetate


Secția Asistență Informațională și Bibliografică (SAIB)
Şef secţie: Silvia Gorceag

Tel.: 022 50 11 29
e-mail: [email protected]
Sectoare de activitate:
– Informare Bibliografică
– Tehnologii și resurse electronice


Serviciu Asistență Metodologică (SAM)
Șef serviciu: Tamara Zasmenco

Tel.: 022 50 11 32
e-mail: [email protected]

Organigrama