Prezentare generală

Biblioteca Republicană Tehnico – Științifică (BRTȘ) este o instituție publică specializată, relevantă și pertinentă pentru procesele de studiu și cercetare, expertizare, cunoaștere și educație. Este deținătoare a unui patrimoniu unicat de documente speciale (documente de brevet, standarde, prescripții tehnice, cataloage industriale, rapoarte științifice, teze de doctor, manuscrise științifice nepublicate, cărți și publicații periodice) în domeniul tehnicii, agriculturii, arhitecturi, științelor naturale, economiei și industriilor conexe. Actualmente colecția BRTȘ, estimează peste 13,5 milioane de documente.
Toate resursele informaționale sunt disponibile pentru utilizatori în 3 săli de lectură cu peste 100 de locuri . De asemenea utilizatorii beneficiază de acces și asistență la resursele informaționale digitale specializate precum bazele de date naționale și internaționale din domeniul standardizării și activității de brevetare.
Prin serviciile și instrumentele create, biblioteca oferă acces la rezultatele științifice instituționale, acordă asistență informațională utilizatorilor din mediul de afaceri, practică împrumutul interbibliotecar cu alte biblioteci din țară, răspunzând necesităților de informare, cercetare, lectură, educație și instruirea utilizatorilor.
Prin intermediul paginii web www.brts.md, catalogului electronic https://e-catalog.brts.md, serviciilor electronice suntem accesibili pentru publicul interesat.

Misiunea

Biblioteca Republicană Tehnico –Științifică are misiunea de a dezvolta colecții speciale de documente tradiționale și digitale în domeniul științelor economice, tehnice și industriilor conexe, asigurând accesul utilizatorilor la resursele de informare prin diverse servicii și instrumente sigure de căutare, diseminare și utilizare a informației.

Viziunea

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică urmează să devină o instituție specializată de informare și documentare, deschisă și relevantă pentru studiu, cercetare și inovare, dar și un mediu favorabil pentru creștere profesională, creativitate și recreere.
În acest scop, biblioteca evaluează anual necesitățile și modul de informare ale utilizatorilor, direcțiile noi de cercetare instituțională, calitatea și inovarea serviciilor informaționale, folosirea eficientă a resurselor, transformând biblioteca într-un spațiu public, o infrastructură intelectual-informațională deschisă cercetării, comunicării, învățării și inovării. De asemenea, prin modernizarea și diversificare serviciilor și resurselor informaționale, BRTȘ contribuie direct la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din Agenda ONU 2030.