Biblioteca Republicană
Tehnico-Științifică

Cunoștințe, cercetare, inspirație și inovație.

Parteneri

Documente naționale

Decrete

Republica Moldova. Președintele Republicii Moldova. Decret pentru modificare Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000 privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua Bibliotecarului: nr. 189 din 08.02.2010 // Monitorul Oficial. – 2010. – Nr 23-24. – P. 45. – [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=18116&lang=ro

Legi

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la biblioteci: nr. 160 din 20.07.2017 // Monitorul Oficial. – 2017. – Nr 301-315. – P. 141-147. – [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120694&lang=ro#

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind activitatea editorială: nr. 939 din 20.04.2000 // Monitorul Oficial. – 2000. – Nr 70-72. – P. 8-12. – [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132761&lang=ro

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind accesul la informații: nr. 982 din 11.05.2000 // Monitorul Oficial. – 2000. – Nr 88-90. – P. 6-11. – [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108552&lang=ro#

Republica Moldova. Parlamentul. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova: nr. 259 din 15.07.2004 // Monitorul Oficial. – 2004. – Nr 125-129. – P. 12-70. – [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110232&lang=ro#

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe: nr. 230 din 28.07.2022 // Monitorul Oficial. – 2022. – Nr 278-282. – P. 4-41. – [Accesat 12 septembrie 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133204&lang=ro

Republica Moldova. Parlamentul. Codul Educației al Republicii Moldova: nr.152 din 17.07.2014 // Monitorul Oficial. – 2014. – Nr 319-324. – P. 17-58. – [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130514&lang=ro#

 

Regulamente

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului național de biblioteci: nr. 132 din 14 iulie 2022 // Monitorul Oficial. – 2022. – Nr 264-266. – P. 17-21. [Accesat 13 septembrie 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132844&lang=ro

Republica Moldova. Guvernul. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice: nr. 747 din 07 octombrie 2020 // Monitorul Oficial. – 2020. – Nr 272-277. – P. 51-65. [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123623&lang=ro

Republica Moldova. Guvernul. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice: nr. 24 din 22 ianuarie 2020 // Monitorul Oficial. – 2020. – Nr. 36-43. – 60-65 [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120175&lang=ro  

Republica MoldovaMinisterul Educației, Culturii și CercetăriiOrdin cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi  criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci: nr. 748 din 10.06.2019Înregistrat la Ministerul Justiţiei nr. 1482 din 12 august 2019. // Monitorul Oficial. – 2019. – Nr 281 – 288. – P. 74-86. – [Accesat 19 august  2022]. – Disponibil: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117074&lang=ro

Republica Moldova. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Ordin pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice: nr.186 din 26.02.2019. Înregistrat la Ministerul Justiției nr. 1436 din 28 martie 2019 // Monitorul Oficial. – 2019. – Nr 167-170. – P. 47-53. – [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114175&lang=ro

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomic Naţional şi a Statutului Bibliotecii Naţionale: nr. 852 din 27.12.1995 // Monitorul Oficial. – 1996. – Nr 017. – P. 41-45. – [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=6094&lang=ro

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci: nr. 17 din 05.02.2015 // Monitorul Oficial. – 2015. – Nr 115-123. – P. 138-155. – [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121792&lang=ro#

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Consiliul Biblioteconomic Național. Comisia „Politică și legislație”. Regulament privind Sistemul Național de Împrumut Interbibliotecar (SNÎIB) în Republica Moldova. Aprobat la ședință Consiliului Biblioteconomic Național din 30 octombrie 2014. Aprobat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 2 din 13.01.2016. – [19 august 2022]. – Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_sistem_imprumut_interbibliotecar_aprobat_mc.pdf

Strategii

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”: nr. 857 din 31.10.2013 // Monitorul Oficial. – 2013. – Nr 252-257. – P. 19-41. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=49441&lang=ro

Alte documente

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova. Aprobat la ședința plenară a Consiliului Biblioteconomic Național din 7 septembrie 2018. – [Accesat 13 septembrie 2022]. – Disponibil: https://www.abrm.md/wp-content/uploads/2021/06/Codul-deontologic-al-bibliotecarului-din-Republica-Moldova.pdf

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Consiliul Biblioteconomic Naţional. Instrucţiune privind evidenţa colecţiilor de bibliotecă. Adoptată la Şedinţa Consiliului Biblioteconomic Naţional din 12 noiembrie 2002. Coordonat de Ministerul Finanţelor al RM si Ministerul Economiei al RM. Aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 152 din 08.05.2003. – [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: Evidenta_colectiilor_de_biblioteca.pdf

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Consiliul Biblioteconomic Național. Comisia “Standardizare, norme și statistici”. Notă explicativă pentru completarea formularului “Raport statistic anual № 6-c. Activitatea bibliotecilor “. Aprobat la ședința CBN din 6 noiembrie 2015. (Modificat la ședințele CBN din 23.05.2017, 19.07.2019, 24.08.2020)– [Accesat 19 august 2022]. – Disponibil: http://www.bnrm.md/files/publicatii/Note%20explicative%20pentru%20completarea%20formularului%20%E2%80%9ERaport%20statistic%20anual%20%E2%84%96%206-c.%20Activitatea%20bibliotecilor%E2%80%9D%C2%A0.pdf

Contacte

 +373  22  501 125 
[email protected]

Program

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00