Comitetul Tehnic de Standardizare

Comitetul Tehnic nr.1 “Biblioteconomie. Informare. Documentare” asigură examinarea, elaborarea şi punerea în aplicare a standardelor în domeniul biblioteconomic.    Comitetul a fost creat  la 14 octombrie 1992 de către Bibliotecă Națională a RM la inițiativa Departamentului ,,Moldova –Standard. În prezent,  în componență Comitetului Tehnic nr.1 sunt 14 membri, care reprezintă toate tipurile de biblioteci din țară.

Membrii comitetului  tehnic  nr.1  au dreptul:

 • să solicite toate informaţiile referitoare la activitatea comitetului tehnic.
 • să primească pentru examinare proiectele de standarde, care sunt în discuție;
 • să înainteze propuneri privind elaborarea de standarde noi sau revizuirea standardelor existente.
 • să propună candidatura preşedintelui comitetului tehnic.

Obligațiunile membrilor CT 1 constă în: 

 • Participarea regulată la ședințele de lucru;
 • Examinarea proiectelor de standard cu avizul și opinia sa în termenii stabiliți;
 • Să prezinte și să susțină poziția instituției pe care o reprezintă, în rezultatul consultării cu specialiștii acesteia;
 • Să identifice şi să informeze comitetul tehnic asupra modificărilor care consideră că sânt necesare pentru a menţine un standard în actualitate.

În conformitate cu p. 4.4.3 al Codului de bună practică, Președintele CT este ales pentru un mandat de trei ani şi poate fi reales din nou pentru un alt mandat consecutive, de trei ani. O persoană nu poate fi aleasă preşedinte mai mult de două mandate consecutive.

Comitetul Tehnic nr.1 se ocupă predominant cu traducerea standardelor internaționale care se referă la principiile, metodele şi aplicaţiile cu privire la terminologia practicilor privind bibliotecile, centrele de documentare şi informare, arhivele, ştiinţa informaţiei şi editare.

Obiectivele principale ale CT nr.1 sunt:

 • elaborarea documentelor normative naţionale;
 • examinarea standardelor internaționale și europene în vederea posibilităţii preluării lor în calitate de standarde naţionale sau armonizării standardelor naţionale cu ele;
 • examinarea standardelor în vigoare (modificare, revizuire, confirmare, anulare);
 • colaborarea la lucrările de standardizare interstatală în domeniu (ţările CSI, România).
 • asigurarea informaţională despre procesul de standardizare în domeniu.

Avantajele activității de standardizare se manifestă în toate fazele circuitului info-documentar.  Activitatea Comitetului Tehnic nr.1 contribuie la armonizarea standardelor europene cu cele naţionale și informarea mediului biblioteconomic despre tendinţele şi oportunităţile de dezvoltare a biblioteconomiei în ansamblu. Standardele au un impact considerabil asupra calităţii produselor, proceselor şi serviciilor de bibliotecă.