Componenţa Comitetului Nr. 1 BID

Componenţa Comitetului Tehnic Nr. 1 „Biblioteconomie. Informare. Documentare”

Nr.Numele şi prenumeleDenumirea instituţieiFuncţia în cadrul CTContact
1Bordian ElenaBiblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică, directorpreşedinte[email protected]
Tel. 022 50-11-31
2Gheorghe GanguraCoord. Institutul Naţional de Standardizaresecretar[email protected]
Tel. 022 90- 53-21
3Ţurcan Nelly, dr. hab.Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării USMmembru[email protected]
Tel. 022 57-77-02
4Karnaeva LiuboviBiblioteca Ştiinţifică Medicală,
USMF „Nicolae Testemiţanu”
director
membru[email protected]
Tel. 022 22 205 553
5Sobețchi VeraBiblioteca Științifică a UTM 
Șef serviciu: Metodologie.
Cercetare. Instruire.
membru[email protected]
Tel. 068710401
6Zasmenco EcaterinaBiblioteca Universităţii de Stat
din Moldova,
bibliotecar principal
membru[email protected]
Tel. 068117948
7Cebotari MargaretaBNRM
Specialist principal Direcția
Cercetare și Dezvoltare în
Biblioteconomie și Științe ale
Informării
membru[email protected]
Tel. 022 24-00-70
0699 25 968
8Mihaluţa AculinaBiblioteca Univ. de Stat „A.
Russo”, Bălţi
director
membru[email protected]
Tel. 0(231) 52 435
9Zasmenco TamaraBiblioteca Republicană Tehnico-
Ştiinţifică,
șef serviciu metodic
membru[email protected]
Tel. 022 50-11-32
10Pânzaru LudmilaBiblioteca Municipală „B. P.
Hasdeu”, director adjunct
membru[email protected]
Tel.0 22 21-27-30
11Chitoroagă
Valentina
Camera Naţională a Cărţii,
Departamentul Formare
Profesională Continuă
membru[email protected]
Tel.022 000 124 (2)
12Tcaci LiliaBiblioteca Naţională pentru
Copii „Ion Creangă”,
director adjunct
membru[email protected]
[email protected]
Tel. 022 99-61-56
022 22 95 56