Căutare Brevet

Cercetarea brevetelor este unul din instrumentele moderne de analiză, utilizat pentru rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea şi promovarea produselor, care conţin dezvoltări în domeniul ştiinţific şi tehnic. Cercetarea brevetelor se efectuează prin analiza resurselor de informații privind brevetele și a altor tipuri de informații, care conțin cele mai recente date despre dezvoltarea produselor industriale, precum și despre stadiul actual și perspectivele de dezvoltare ale tipului de piață dat.

  • cercetare documentară tematică în bazele de date naționale MD, RO, RU, UA pentru o temă, o țară, un an;
  • cercetare documentară după datele bibliografice în baza de date națională a brevetelor protejate în Republica Moldova (numărul brevetului, data publicării / cererii / priorității / depozitului, titlul, rezumatul, numele inventatorului / solicitantului, inclusiv identificarea grupului de brevete în anumite jurisdicții și statutul juridic al acestora);
  • cercetare documentară după portofoliul de brevete protejate în MD pentru un titular, inventator, mandatar;
  • cercetare documentară în baza informației tehnico-științifice (publicații periodice) pentru o tema, un an;
  • selectarea şi furnizarea, la cerere, a informației referitor la existența documentelor de brevet pe o temă data;
  • asistența informațională în cadrul legislativ – normativ național privind protecția obiectelor de proprietate intelectuală;
  • elaborarea, imprimarea și distribuirea materialelor promoționale în domeniul proprietăţii intelectuale pentru diferite categorii de utilizatori.

În funcție de scopul cercetării, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică poate efectua căutări de brevete în diverse baze de date:
 EAPATIS – baza de date a Oficiului de Brevete Eurasiatice esp@cenet – baza de date a Oficiului European de Brevete;
 RUPAT- Serviciul Federal al Proprietății Intelectuale, Brevete și Mărci, baza de date a invențiilor ruse;
 DEPATISnet – baza de date a Oficiului German de Brevete și Mărci;
 USPTO – oficiul de brevete și mărci comerciale din Statele Unite.