Bajura, Tudor. Proiect investitional de tip model pentru sectorul agrar – infiintarea si exploatarea pepinierei pomicole a soiurilor de mar / T. Bajura, V. Turetchi ; rec.: V. Popa, E. Zubco ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Institutul National de Cercetare Economice. – Chisinau : [S. n.], 2023 (INCE). – 76 p. : il. – Bibliogr.: p. 71-76 (30 tit.). – ISBN 978-9975-167-26-0. – Text : nemediat.

Investitii — Republica Moldova ; Mar cultivat

330.3 / B 16