Educația – catalizator global în dezvoltarea societății

“O educație bună este izvorul întregului bine pe lume.” 
  — Immanuel Kant

Educația este un drept al omului, un bun public și o responsabilitate publică. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a proclamat ziua de 24 ianuarie drept Zi Internațională a Educației, ca recunoaștere a rolului educației pentru pace și dezvoltare. Tema anului 2024: „Educația pentru o pace durabilă”. Educația pentru pace trebuie să fie transformatoare și să ajute la împuternicirea oamenilor cu cunoștințe, valori, atitudini, abilități și comportamente necesare pentru a deveni agenți ai păcii. Fără a asigura o educație de calitate incluzivă și echitabilă și oportunități noi de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți, țările nu vor reuși să atingă egalitatea de gen și să rupă ciclul sărăciei care lasă în urmă milioane de copii, tineri și adulți. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este o agendă de viitor, ambițioasă și universală, care urmărește eradicarea sărăciei prin dezvoltarea durabilă până în 2030. Prin adoptarea noii agende în septembrie 2015, comunitatea internațională a recunoscut că educația este esențială pentru atingerea tuturor celor 17 obiective. Țintele educației sunt reflectate în primul rând în Obiectivul de dezvoltare durabilă 4, care urmărește „asigurarea unei educații de calitate incluzivă și echitabilă și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”. În acest context, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, vă invită la un vernisaj de cărți, reviste, standarde în acest domeniu pentru a susține și promova Educația de calitate. Vă încurajăm să culegeți informații din bogata și inedita colecție a BRTȘ.