De la productivitate și eficiență la Creativitate și Inovație

În fiecare an, la 21 aprilie, este sărbătorită Ziua Mondială a Creativității și Inovației pentru a încuraja oamenii să devină creativi în toate aspectele dezvoltării umane la nivel individual și de grup. Această zi a fost marcată pentru prima dată în peste 50 de țări din întreaga lume pe 21 aprilie 2002. În 2017, cu sprijinul Adunării Generale a ONU, Ziua Mondială a Creativității și Inovației a devenit un eveniment internațional oficial. Prin rezoluția nr. A/RES/71/284 din 27 aprilie 2017, Adunarea Generală invită toate statele membre, organizațiile sistemului Națiunilor Unite și alte organizații internaționale și regionale, precum și societatea civilă, inclusiv organizațiile neguvernamentale și persoanele fizice, să respecte această zi, în mod corespunzător și în conformitate cu prioritățile naționale, pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a evidenția importanța și rolului creativității și inovării în rezolvarea problemelor în dezvoltarea economică, socială și durabilă. „Este vital să folosim creativitatea pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm atunci, când gândirea tradițională nu mai funcționează”, a declarat ambasadorul I. Rhonda King, Reprezentant permanent pe lângă Națiunile Unite din Saint Vincent și Grenadine.
Prin stabilirea acestei sărbători, se atrage atenția reprezentanților autorităților, științei și tehnologiei și sistemelor educaționale asupra problemei dezvoltării gândirii creative, creării condițiilor pentru implementarea tuturor tipurilor de inovații și implementarea acestora în diverse sfere ale vieții umane ceea, ce este un factor important în dezvoltarea durabilă de succes a umanității și o modalitate de a depăși multe probleme, inclusiv cele de natură globală, cu care se confruntă lumea. Datorită introducerii tehnologiilor avansate, dintre care multe sunt produsul creativității și inovației, se creează condiții pentru îmbunătățirea standardelor de viață în toate colțurile globului pământesc. Inovația economică contribuie la dezvoltarea potențialului economic, care ar trebui să ofere soluții la problemele asociate cu sărăcia și foametea.
Este posibil să nu existe o înțelegere universală a creativității. Conceptul este deschis interpretării de la expresia artistică la rezolvarea problemelor în contextul dezvoltării economice, sociale și durabile. Economia creativă nu are o definiție unică. Este un concept în evoluție, care se bazează pe interacțiunea dintre creativitatea umană și idei și proprietatea intelectuală, cunoștințe și tehnologie. În esență, sunt activitățile economice bazate pe cunoaștere pe care se dezvoltă „industriile creative”. Cultura este o componentă esențială a dezvoltării durabile și reprezintă o sursă de identitate, inovație și creativitate pentru comunitate. În același timp, creativitatea și cultura au o valoare semnificativă care contribuie la dezvoltarea socială incluzivă, la dialog și înțelegere între popoare. Creativitatea conduce ideile și emoțiile, precum și capacitatea de conectare, de a pune întrebări și de a fi înțeleși.
De Ziua Mondială a Creativității și Inovării, lumea este invitată să îmbrățișeze ideea că inovația este esențială pentru valorificarea potențialului economic al națiunilor. Inovația, creativitatea și antreprenoriatul în masă pot oferi un nou impuls către atingerea Obiectivelor Durabile Durabile (ODD). De asemenea poate valorifica creșterea economică și crearea de locuri de muncă, extinzând în același timp oportunitățile pentru toată lumea, inclusiv pentru femei și tineri. Poate oferi soluții la unele dintre cele mai presante probleme, cum ar fi eradicarea sărăciei și eliminarea foametei. Creativitatea umană și inovația, atât la nivel individual, cât și la nivel de grup, devin adevărata bogăție a națiunilor în secolul XXI.
Realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a celor 17 ODD – cea mai ambițioasă agendă de dezvoltare din istoria umanității – necesită atât creativitate, cât și inovație. Tehnologiile verzi – cele folosite pentru a produce bunuri și servicii cu amprentă de carbon mai mică – sunt în creștere și oferă oportunități economice din ce în ce mai mari, dar multe țări în curs de dezvoltare le-ar putea rata fără acțiuni decisive. Prin Raportul său Tehnologie și Inovare 2023, UNCTAD(Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare) solicită guvernelor să alinieze politicile de mediu, știință, tehnologie, inovare și industriale. Economia creativă are puterea de a conduce dezvoltarea durabilă.
Un nou impuls pentru ODD:

  •  Creativitatea și inovația sunt vitale în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de Națiunile Unite.
  •  Creativitatea umană și inovația, atât la nivel individual, cât și la nivel de grup, au devenit adevărata bogăție a națiunilor în secolul XXI.
  •  Inovația este esențială pentru valorificarea potențialului economic al fiecărei națiuni.
  •  Creativitatea și inovația creează un nou imbold pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă și extind oportunitățile pentru toți, inclusiv pentru femei și tineri.
  •  Ziua Mondială a Creativității și Inovației este o oportunitate de a promova creativitatea și inovația în atingerea obiectivelor globale de dezvoltare durabilă.

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică joacă un rol crucial în promovarea și susținerea dezvoltării creativității și inovației în lumea modernă. Prin intermediul colecțiilor sale ample de resurse tehnice și științifice, precum și prin facilitarea accesului la informații de ultimă oră, biblioteca oferă un mediu propice pentru explorare și descoperire. BRTȘ sprijină dezvoltarea creativității prin furnizarea de materiale diverse și actualizate, care stimulează imaginația și inspiră gândirea inovatoare. De asemenea, organizează evenimente, ateliere și programe educaționale care încurajează exprimarea liberă a ideilor și colaborarea între cercetători, studenți, elevi și alte persoane interesate de domeniile tehnice și științifice. Prin promovarea unui cadru de învățare deschis și receptiv, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică contribuie la dezvoltarea abilităților necesare pentru a găsi soluții inovatoare la problemele complexe ale societății moderne și la avansarea cunoștințelor în diferite domenii tehnice și științifice.
În acest context, în perioada 19 aprilie – 10 mai 2024, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică vă propune spre studiu o colecţie de cărţi, articole din reviste, materiale informative, standarde naționale din acest domeniu, oferind o ambianță ideală pentru explorarea și implementarea ideilor inovaționale, încurajându-vă să vă alăturați acestei mișcări de identificare a soluțiilor inovatoare în lumea modernă, oferind talentul și succesul individual pentru dezvoltarea și evoluția societății.
Prin implicarea în această inițiativă, fiecare poate aduce o contribuție valoroasă la progresul și inovația în domeniul său de activitate, având potențialul de a face schimbări semnificative și de a influența pozitiv realizările societății în ansamblu.
Documentele pot fi consultate în Spațiul expozițional – et. II, BRTȘ, str. Ion Creangă 45, mun. Chișinău cât și prin intermediul serviciilor electronice accesând formularul DSI https://brts.md/diseminarea-selectiva-a-informatiei/ și E-livrare a documentelor https://brts.md/e-livrare-a-documentelor/

Elena Lupu, șef secție Colecții Speciale
Ecaterina Coșleț, bibliotecar principal, secția Colecții Speciale