Atelier profesional ,,Prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare”

La 16 aprilie 2024, Biblioteca Republicană-Tehnico-Științifică a desfășurat Atelierul profesional ,,Prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare”, conform ,,SM ISO 690:2022. Informare și documentare. Reguli pentru prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare” și a Ghidului practic ,,Prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare” elaborat în baza aceluiaș standard. În cadrul atelierului au fost prezentate modele de elaborare a referințelor bibliografice pentru diferite tipuri de documente, inclusiv cele electronice, exemple practice privind sistemul de citare. A fost discutată utilitatea acestui instrument practic pentru crearea corectă a referințelor bibliografice de bibliotecari, studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători științifici, editori etc.. Grup țintă: bibliografi, bibliotecari, responsabili de redactare bibliografică. Evenimentul a avut loc în format mixt, cu 80 participanți, 24 – prezență fizică, 56 – online.
Formatori: Elena Bordian, Angelina Catana
Link de acces
http://dspace.ince.md/jspui/bitstream/123456789/2306/3/Ghid_ISO_690_2022.pdf