Formare profesională continuă pentru bibliotecari.

În perioada 26-30 aprilie 2024 bibliotecarii de la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a INCE,  Biblioteca Științifică a ASEM și Biblioteca Colegiul Național de Comerț al ASEM  au participat la Programul de instruire „𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐢̂𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭̗𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚̆”, organizat de Școala de Formare Continuă ASEM.

Programul instruirii a inclus următoarele subiecte:

  • Marketing digital;
  • Instrumente de inteligență artificială pentru bibliotecari;
  • Servicii de e-guvernare;
  • Comunicare și eficiență în mediul info-documentar.

Adresăm sincere mulțumiri formatorilor: Maria Mancaș, dr., conf. univ.; Ion Faina, lector univ.; Natalia Cheradi, dr. și Ana Gudima, șef serviciu, pentru cunoștințele oferite!