Atestarea personalului din biblioteci – 2024

În perioada lunilor mai și iunie, 2024 a demarat procesul de atestare a bibliotecarilor din Republica Moldova.  Este un exercițiu prin care specialiștii din biblioteci își pot demonstra capacitățile, rezultatele și performanța profesională obținute în anii 2019-2024.

Conform Ordinului Ministerului Culturii al RM пr.140 din 18. 02. 2024 privind organizarea procesului de atestare, sesiunea – 2024 și Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare a personalului de specialitate din biblioteci, la 31 mai 6 bibliotecari din cadrul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice din cadrul INCE, ASEM au susținut raportul de autoevaluare, tema de cercetare și interviul de performanță în fața Comisiei Republicane de Atestare a personalului de specialitate din biblioteci, solicitând categoria de calificare superioară.

 Alți 8 specialiști ai bibliotecii au fost evaluați de către Comisia de Atestare a personalului de specialitate din BȘ a ASEM și apreciați pentru abilitățile și realizările profesionale obținute în ultimii cinci ani, susținând în unanimitate confirmarea categoriei de calificare întâi. Felicitări, dragi colegi!