Access în Bibliotecă

Biblioteca Republicană Tehnico- Științifică este o instituție publică de stat accesibilă pentru cetățeni cu scopul de informare și documentare pe  diverse domenii: economie, tehnică, ecologie, agricultură, industrii de prelucrare, etc.  Accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile Bibliotecii se realizează în conformitate cu legislația națională și regulamentele interne în vigoare.  

Utilizator al Bibliotecii poate fi orice cetățean care a împlinit vârsta de 14 ani, întreprindere sau organizație care activează pe teritoriul Republicii Moldova. Documentul care confirmă dreptul de utilizator al bibliotecii este Permisul de intrare sau acordul de prestare a serviciilor informaționale.

Accesul în bibliotecă cu prezență fizică se face în baza Permisului de intrare, care se eliberează la ghișeul informațional la prezentarea buletinului de identitate, carnetului de student sau legitimației de pensionar. Permisul este eliberat pe o perioadă de 2 ani cu posibilitatea de prelungire.

Pentru utilizarea cataloagelor și serviciilor electronice este necesară înregistrarea online, completând formularul de pe pagina de start a site-ului bibliotecii . Înregistrare online

Informația detaliată despre drepturile și obligațiunile utilizatorilor privind consultarea/împrumutul documentelor și gama serviciilor prestate de BRTȘ se regăsește în Reguli și condiții de acces în Biblioteca Republicană Tehnico – Științifică a Institutului Național de Cercetări Economice, ASEM și Regulamentul Intern al Bibliotecii aprobat la 18 iunie 2020. Documente de reglementare. Regulamente