Biblioteca Republicană
Tehnico-Științifică

Cunoștințe, cercetare, inspirație și inovație.

Parteneri

Centrul biblioteconomic

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică este Centru biblioteconomic departamental (de ramură) pentru Rețeaua de biblioteci tehnice, conform Regulamentului privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci din Republica Moldova (Ordinul Ministrului Culturii nr.2 din 13.01.2016). BRTȘ are funcțiile de gestionare metodologică, organizatorică, analitică, informativă, formativă, consultativă.

Rreţeaua de biblioteci tehnice este constituită din 9 biblioteci ale instituţiilor de cercetări ştiinţifice de profil tehnic din ţară.


Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică

Director: Elena Bordian

 • Colecții: 13583797
 • Numărul de utilizatori activi: 1312
 • Numărul de intrări: 5339
 • Numărul de împrumuturi: 384856
 • Numărul de vizitatori pe website-ul bibliotecii: 189429
 • Numărul de vizitatori pe blogul bibliotecii: 2047

MD-2024 or. Chișinău, str. I. Creangă, 45

Telefon: 022 50 11 32


BIBLIOTECI TEHNICE A ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE ȘI INSTITUȚIILOR DE CERCETARE ȘI PROIECTARE

Biblioteca Palatului de Cultură al Feroviarilor

Responsabil de bibliotecă: Kneazeva Nadejda

Filiale (Ocnița, Bălți, Ungheni)

 • Colecţii:  101450
 • Numărul de utilizatori: 1069
 • Numărul de intrări: 6370
 • Numărul de împrumuturi: 23120

MD-2001 or. Chişinău, str. bld. Decebal, 2

Telefon: 022-83-45-34; 022 83-29-64


Biblioteca Institutului Municipal de Proiectări “Chişinauproiect”

Responsabil de bibliotecă: Olga Climișina

 • Colecţii: 5153
 • Numărul de utilizatori: 40
 • Numărul de intrări: 140
 • Numărul de împrumuturi: 215

Md-2068 Chişinău, str. Miron Costin, 17/2

Telefon: 022-49-31-00

Biblioteca Institutului de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie “Energoproiect”

Responsabil de bibliotecă, Sef arhiva: Rotari Galina

 • Colecţii: 1741
 • Numărul de utilizatori: 50
 • Numărul de intrări: 298
 • Numărul de împrumutruri: 809

MD or. Chişinău, str. Gheorghii Tudor, 5

Telefon: 022-89-50-26: 069050520


Biblioteca Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice

Responsabil de bibliotecă: Neculce Raisa

 • Colecţii: 6954
 • Numărul de utilizatori: 31
 • Numărul de intrări: 119
 • Numărul de împrumuturi: 447

MD-2069, Chişinău, str. Calea Ieşilor, 69

Telefon: 022-59-33-51 Tel. mob. 069 38 42 29


Biblioteca Institutului de Cercetări Ştiinţifice “Eliri” S.A.

Responsabil de bibliotecă: Șelușenco Iadviga

 • Colecţii: 30305
 • Numărul de utilizatori: 38
 • Numărul de intrări: 156
 • Numărul de împrumuturi: 694

MD-2068, Chişinău, str. Miron Costin, 59

Telefon: 022-44-13-72


Biblioteca Fabricii de confecţii “Ionel” S.A.

Responsabil de bibliotecăOnica Olga

 • Colecţii: 5020
 • Numărul de utilizatori: 75
 • Numărul de intrări: 520
 • Numărul de împrumuturi: 780

MD-2001 Chişinău, str. Bulgara, 47

Telefon: 022-85-41-50: m. 069020386


Biblioteca Institutului Naţional de Cercetări și Proiectări “Urbanproiect”

Responsabil de bibliotecăDuplova Ludmila

 • Colecţii (pe suport fizic): 24921
 • Numărul de utilizatori: 87
 • Numărul de intrări: 261
 • Numărul de împrumuturi: 572

MD-2005 or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Telefon: 022-24-21-28


Biblioteeca tehnică S.A.”Termoelectrica”

Responsabil de bibliotecă: Maria Palnițchi

 • Colecţii (pe suport fizic): 2221
 • Numărul de utilizatori: 71
 • Numărul de intrări: 112
 • Numărul de împrumuturi: 139

MD – 2024 or. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6

Telefon: 022 – 38 52 1

Contacte

 +373  22  501 125 
[email protected]

Program

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00