Biblioteca Republicană
Tehnico-Științifică

Cunoștințe, cercetare, inspirație și inovație.

Parteneri

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică este o instituţie info-documentără specializată, relevantă şi pertinentă pentru procesele de cercetare, expertizare, cunoaştere şi educaţie. Este deţinătoare a unui patrimoniu unicat de documente din Republica Moldova şi are un rol prioritar în prelucrarea, conservarea, digitizarea şi facilitarea accesului la colecţiile de documente de toate tipurile, la bazele de date naţionale şi internaţionale. Colecţiile BRTŞ înglobează peste 13,5 miln. de documente (documente de brevet, documente normative, cataloage industriale, colecţia de carte, publicaţii periodice, rapoarte ştiinţifice, documente electronice etc.), constatănd prezenţa acestora doar la BRTŞ.

Misiunea

Misiunea Bibliotecii – asigurarea accesului nelimitat la resurse, produse şi servicii informaţionale de calitate pentru eficientizarea procesului de studiu şi cercetare şi promovarea transferului tehnologic al rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor în mediul de afaceri. BRTŞ oferă acces la valoroase surse de informare (proprii şi externe) şi prestează o gamă largă de servicii info-documentare. De ele beneficiază diverse categorii de utilizatori: specialişti din domeniul tehnico-ştiinţific, din sectorul real de producţie, ministere şi agenţii, organizaţii de cercetare şi proiectare, precum şi inventatori, inovatori, ingineri şi muncitori, angajaţi în servicii de brevetare, standardizare, metrologie şi certificare, profesori şi studenţi.

Valori

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică este un pilon al valorilor noastre culturale, punând accent pe: Accesibilitate: Cu politici deschise de împrumut și resurse digitale, asigură că toți au acces la cunoaștere. Calitate: Colecțiile sunt selecționate riguros, reflectând cele mai recente cercetări tehnico-științifice. Inovația: Biblioteca încurajează cercetarea și inovația prin organizarea de evenimente și facilitarea colaborării. Personalul: O echipă dedicată de bibliotecari oferă asistență personalizată și expertiză în domeniile tehnice și științifice. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică se distinge prin aceste valori, aducând contribuții semnificative la educația și inovația în comunitatea noastră.

nigar-azizli-XA1gT1mpJN8-unsplash

Istoricul

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, înființată în 1968 pe baza fondului de referință al Institutului Național de Informație, a devenit o instituție bibliotecară națională specializată cu colecții semnificative în domeniul informației tehnico-științifice. În etapele de dezvoltare, s-au extins colecțiile cu documente din întreaga lume, s-au adaptat la noile condiții de finanțare și s-au dezvoltat relații de colaborare și schimb de documente cu alte țări. În 1991, a fost introdus sistemul de automatizare "MARC" și s-a început crearea Catalogului Electronic. În 1998-1999, s-a realizat o etapă de modernizare și automatizare datorită unui grant de la Fundația SOROS.

Contacte

 +373  22  501 125 
[email protected]

Program

Luni – Vineri: 08:00 – 17:00