Colecţii


Colecţia Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifică  12 455861 titluri în 13 581 599 volume, în valoare de 9 065 290 lei 04 bani.

Date statistice:

• Cărţi 180809
• Publicaţii periodice 105355
• Documente electronice 345
• Documente tehnico-normative 382384
• Cataloage industriale 456316
• Documente de brevet 12455861
• Broşuri 91 417
• Documente nepublicate 5 242

Colecţia de carte şi publicaţii periodice


Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică dezvoltă şi deţine colecţii enciclopedice de publicaţii cu caracter ştiinţific în diverse domenii. În prezent, Colecţia de carte a BRTŞ conţine documente din următoarele domenii: ştiinţe sociale, ştiinţe naturale, economie, inginerie, agricultură, diverse industrii şi meserii, construcţii şi arhitectură etc.
Parte integrantă a fondului sunt şi publicaţiile periodice. Această colecţie deţine publicaţii din ţară şi de peste hotare (Republica Moldova, anii 1970-2015; România, anii 1980-2015; Federaţia Rusă, anii 2001-2015, Franţa, Anglia, SUA, Germania, Italia etc., anii 1981-2010).
Anual, din colecţiile de carte sunt împrumutate 59.745 de publicaţii şi sunt deserviţi aproximativ 2.590 de utilizatori, inclusiv 20 de organizaţii şi întreprinderi din republică.

Documente de brevet


Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică deţine o valoroasă colecţie de documente speciale care înglobează mai multe tipuri de documente de brevet şi normativ-tehnice. Colecţia ,,Documente de brevet” a fost fondată în anul 1968 în baza Hotărârii Sovietului Miniştrilor al RSSM din 01.02. 1968. Această colecţie este parte componentă a patrimoniului naţional, fiind dezvoltată în timp ca o colecţie uncială prin conţinutul, sensul şi menirea sa, devenind un indispensabil suport informaţional şi documentar pentru cercetători, inventatori şi raţionalizatori.
Actualmente Biblioteca deţine în fond documentar de brevete din 20 de ţări ale lumii, precum: Anglia, Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Japonia, Romania, ex-URSS, Oficiul European de Brevete (EP), Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală (OMPI) cât şi documentele brevetare naţionale. Colecţia include: descrieri de invenţii, cereri de brevet de invenţie, brevete de invenţie, mărci, desene şi modele industriale, legislaţia din domeniul proprietăţii intelectuale, buletine oficiale în domeniul proprietăţii intelectuale oferite de către AGEPI.
Anual sunt consultate peste 400.000 de documente brevetare în cele mai diverse domenii de activitate.

Documente normative


Colecţia de documente normativ – tehnice a fost constituită în anul 1969 în baza standardelor oferite centralizat pentru toate republicile URSS, de către Comitetul de Stat al URSS pentru standardizare.
Colecţia deţine:
– documente din domeniul standardizării (standarde naţionale (SM), standarde romaneşti (SR), standarde interstatale (GOST), standarde internaţionale (ISO, CEL), standarde de ramură (OST), în total 392384 de documente.
– prescripţii tehnice şi documente tehnice din domeniul construcţiei, buletine oficiale. etc.
– colecţia cataloage industriale care cuprinde peste 456316 de documente de diferite tipuri: cataloage de ramură, cataloage-prospecte, cataloage de nomenclatură, cataloage îndrumări, cataloage de firmă, indexuri de ramură.
Documentele normative şi cataloagele industriale sunt oferite gratis pentru consultare pe suport de hîrtie şi micro-purtător (microfilm, microfişă). Un instrument eficient în căutarea şi regăsirea informaţiei este Catalogul numeric şi Catalogul pe subiecte al documentelor, actualizat în permanenţă de către colaboratorii bibliotecii.
Anual sunt consultate circa 70.000 de documente normativ-tehnice de diverse categorii de utilizatori din instituţii de învăţământ şi unităţi economice.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com