Centrul biblioteconomic


Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică este Centru biblioteconomic departamental (de ramură) pentru Rețeaua de biblioteci tehnice, conform Regulamentului privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci din Republica Moldova (Ordinul Ministrului Culturii nr.2 din 13.01.2016). BRTȘ are funcțiile de gestionare metodologică, organizatorică, analitică, informativă, formativă, consultativă.

Rreţeaua de biblioteci tehnice este constituită din 10 biblioteci ale instituţiilor de cercetări ştiinţifice de profil tehnic din ţară.


BIBLIOTECILE TEHNICE A ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE ȘI INSTITUȚIILOR DE CERCETARE ȘI PROIECTARE


Biblioteca Palatului de Cultură al Feroviarilor

Responsabil de bibliotecă: Kneazeva Nadejda

Filiale (Ocnița, Bălți, Ungheni)

Colecţii:  101450

Numărul de utilizatori: 943

Numărul de intrări: 4411

Numărul de împrumuturi: 18342

MD-2001 or. Chişinău, str. bld. Decebal, 2

Telefon: 022-83-45-34; 022 83-29-64


Biblioteca Institutului Municipal de Proiectări “Chişinauproiect”

Responsabil de bibliotecă: Olga Climișina

Colecţii: 13390 vol.

Numărul de utilizatori: 30

Numărul de intrări: 169

Numărul de împrumuturi: 157

Md-2068 Chişinău, str. Miron Costin, 17/2

Telefon: 022-49-31-00

Biblioteca Institutului de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie “Energoproiect”

Responsabil de bibliotecă, Sef arhiva: Rotari Galina

Colecţii: 1741

Numărul de utilizatori: 51

Numărul de intrări: 296

Numărul de împrumutruri: 792

MD or. Chişinău, str. Gheorghii Tudor, 5

Telefon: 022-89-50-26: 069050520


Biblioteca S.A. « Moldavhidromaş »

Responsabil de bibliotecă: Procop Elena

Colecţii: 9641

Numărul de utilizatori: 59

Numărul de intrări: 127

Numărul de împrumuturi: 795

MD-2023 or. Chişinău, str. M. Manole, 7

Telefon: 022-30-14-74: 022-301-406


Biblioteca Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice

Responsabil de bibliotecă: Neculce Raisa

Colecţii: 6884

Numărul de utilizatori: 14

Numărul de intrări: 57

Numărul de împrumuturi: 300

MD-2069, Chişinău, str. Calea Ieşilor, 69

Telefon: 022-59-33-51 Tel. mob. 069 38 42 29


Biblioteca Institutului de Cercetări Ştiinţifice “Eliri” S.A.

Responsabil de bibliotecă: Șelușenco Iadviga

Colecţii: 30305

Numărul de utilizatori: 19

Numărul de intrări: 95

Numărul de împrumuturi: 480

MD-2068, Chişinău, str. Miron Costin, 59

Telefon: 022-44-13-72


Biblioteca Fabricii de confecţii “Ionel” S.A.

Responsabil de bibliotecă: Onica Olga

Colecţii: 4520

Numărul de utilizatori: 126

Numărul de intrări: 625

Numărul de împrumuturi: 800

MD-2001 Chişinău, str. Bulgara, 47

Telefon: 022-85-41-50: m. 069020386


Biblioteca Centrului Tehnico-Ştiinţific ”Hidrotehnică”, filiala S.A.”Moldovahidromaş

Responsabil de bibliotecă: Semericova Irina

Colecţii: 41883 

Numărul de utilizatori: 42

Numărul de intrări: 147

Numărul de împrumuturi: 941

MD-2001 Chişinău, str. Decebal, 3

Telefon: 022-55-20-49


Biblioteca Institutului Naţional de Cercetări și Proiectări “Urbanproiect”

Responsabil de bibliotecă: Duplova Ludmila

Colecţii (pe suport fizic): 24921

Numărul de utilizatori: 60

Numărul de intrări: 102

Numărul de împrumuturi: 857

MD-2005 or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Telefon: 022-24-21-28

Biblioteeca tehnică S.A.”Termoelectrica”

Responsabil de bibliotecă: Maria Palnițchi

Colecţii (pe suport fizic): 2105

Numărul de utilizatori: 93

Numărul de intrări: 127

Numărul de împrumuturi: 187

MD – 2024 or. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6

Telefon: 022 – 38 52 17

                                                                                                                                   Actualizat: 29.04.2021


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com