Centrul biblioteconomic


Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică este Centru biblioteconomic departamental (de ramură) pentru Rețeaua de biblioteci tehnice, conform Regulamentului privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci din Republica Moldova (Ordinul Ministrului Culturii nr.2 din 13.01.2016). BRTȘ are funcțiile de gestionare metodologică, organizatorică, analitică, informativă, formativă, consultativă.

Rreţeaua de biblioteci tehnice este constituită din 9 biblioteci ale instituţiilor de cercetări ştiinţifice de profil tehnic din ţară.


Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică

Director: Elena Bordian

Colecții: 13583797

Numărul de utilizatori activi: 1312

Numărul de intrări: 5339

Numărul de împrumuturi: 384856

Numărul de vizitatori pe website-ul bibliotecii: 189429

Numărul de vizitatori pe blogul bibliotecii: 2047

MD-2024 or. Chișinău, str. I. Creangă, 45

Telefon: 022 50 11 32


BIBLIOTECI TEHNICE A ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE ȘI INSTITUȚIILOR DE CERCETARE ȘI PROIECTARE

 

Biblioteca Palatului de Cultură al Feroviarilor

Responsabil de bibliotecă: Kneazeva Nadejda

Filiale (Ocnița, Bălți, Ungheni)

Colecţii:  101450

Numărul de utilizatori: 1069

Numărul de intrări: 6370

Numărul de împrumuturi: 23120

MD-2001 or. Chişinău, str. bld. Decebal, 2

Telefon: 022-83-45-34; 022 83-29-64


Biblioteca Institutului Municipal de Proiectări “Chişinauproiect”

Responsabil de bibliotecă: Olga Climișina

Colecţii: 5153

Numărul de utilizatori: 40

Numărul de intrări: 140

Numărul de împrumuturi: 215

Md-2068 Chişinău, str. Miron Costin, 17/2

Telefon: 022-49-31-00

Biblioteca Institutului de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie “Energoproiect”

Responsabil de bibliotecă, Sef arhiva: Rotari Galina

Colecţii: 1741

Numărul de utilizatori: 50

Numărul de intrări: 298

Numărul de împrumutruri: 809

MD or. Chişinău, str. Gheorghii Tudor, 5

Telefon: 022-89-50-26: 069050520


Biblioteca Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice

Responsabil de bibliotecă: Neculce Raisa

Colecţii: 6954

Numărul de utilizatori: 31

Numărul de intrări: 119

Numărul de împrumuturi: 447

MD-2069, Chişinău, str. Calea Ieşilor, 69

Telefon: 022-59-33-51 Tel. mob. 069 38 42 29


Biblioteca Institutului de Cercetări Ştiinţifice “Eliri” S.A.

Responsabil de bibliotecă: Șelușenco Iadviga

Colecţii: 30305

Numărul de utilizatori: 38

Numărul de intrări: 156

Numărul de împrumuturi: 694

MD-2068, Chişinău, str. Miron Costin, 59

Telefon: 022-44-13-72


Biblioteca Fabricii de confecţii “Ionel” S.A.

Responsabil de bibliotecă: Onica Olga

Colecţii: 5020

Numărul de utilizatori: 75

Numărul de intrări: 520

Numărul de împrumuturi: 780

MD-2001 Chişinău, str. Bulgara, 47

Telefon: 022-85-41-50: m. 069020386


Biblioteca Institutului Naţional de Cercetări și Proiectări “Urbanproiect”

Responsabil de bibliotecă: Duplova Ludmila

Colecţii (pe suport fizic): 24921

Numărul de utilizatori: 87

Numărul de intrări: 261

Numărul de împrumuturi: 572

MD-2005 or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Telefon: 022-24-21-28


Biblioteeca tehnică S.A.”Termoelectrica”

Responsabil de bibliotecă: Maria Palnițchi

Colecţii (pe suport fizic): 2221

Numărul de utilizatori: 71

Numărul de intrări: 112

Numărul de împrumuturi: 139

MD – 2024 or. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6

Telefon: 022 – 38 52 1Actualizat: 17.02.2023

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com