Rețeaua de biblioteci tehnice


Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică este Centru biblioteconomic departamental (de ramură) pentru Rețeaua de biblioteci tehnice, conform Regulamentului privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci din Republica Moldova (Ordinul Ministrului Culturii nr.2 din 13.01.2016). BRTȘ are funcțiile de gestionare metodologică, organizatorică, analitică, informativă, formativă, consultativă.

Rreţeaua de biblioteci tehnice este constituită din 11 biblioteci ale instituţiilor de cercetări ştiinţifice de profil tehnic din ţară.

Biblioteca Republicană Tehnico-Știinșifică a INCE

Director de bibliotecă: Elena Bordian

Colecţii (pe suport fizic): 13 583389 ex.

Numărul de utilizatori: 1203

Numărul de intrări: 4596

Numărul de împrumuturi: 393321

MD-2064 or. Chişinău, str. Ion Creangă 45

Telefon: 022 50 11 31   022 50 11 32


Biblioteca Palatului de Cultură al Feroviarilor

Responsabil de bibliotecă: Kneazeva Nadejda

Filiale (Ocnița, Bălți, Ungheni)

Colecţii (pe suport fizic): ex. 101450

Numărul de utilizatori: 943

Numărul de intrări: 4411

Numărul de împrumuturi: 18342

MD-2001 or. Chişinău, str. bld. Decebal, 2

Telefon: 022-83-45-34; 022 83-29-64


Biblioteca Institutului Municipal de Proiectări “Chişinauproiect”

Responsabil de bibliotecă: Olga Climișina

Colecţii (pe suport fizic): 13390 vol.

Numărul de utilizatori: 30

Numărul de împrumuturi: 157

Md-2068 Chişinău, str. Miron Costin, 17/2

Telefon: 022-49-31-00


Biblioteca  Serviciuluui Hidrometeorologic de stat

Responsabil de bibliotecă: Radionova Iulia

Colecţii (pe suport fizic): 22307 vol.

Numărul de utilizatori: 343

MD-2072  or.Chişinău, str.Grenoble,134

Telefon: 022-77-36-30,  079481684


Biblioteca Institutului de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie “Energoproiect”

Responsabil de bibliotecă, Sef arhiva: Rotari Galina

Colecţii (pe suport fizic): 1741 vol.

Numărul de utilizatori: 51

MD or. Chişinău, str. Gheorghii Tudor, 5

Telefon: 022-89-50-26 : 069050520


Biblioteca S.A. « Moldavhidromaş »

Responsabil de bibliotecă: Procop Elena

Colecţii (pe suport fizic): 9641 vol.

Numărul de utilizatori: 112

MD-2023 or. Chişinău, str. M. Manole, 7

Telefon: 022-30-14-74 


Biblioteca Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice

Responsabil de bibliotecă: Neculce Raisa

Colecţii (pe suport fizic): 6884 vol.

Numărul de utilizatori: 14

Numărul de împrumuturi: 300

MD-2069, Chişinău, str. Calea Ieşilor, 69

Telefon: 022-59-33-51 Tel. mob. 069 38 42 29


Biblioteca Institutului de Cercetări Ştiinţifice “Eliri” S.A.

Responsabil de bibliotecă: Şeluşenco Iadviga

Colecţii (pe suport fizic): 30305 vol.

Numărul de utilizatori: 50

Numărul de împrumuturi: 206

MD-2068, Chişinău, str. Miron Costin, 59

Telefon: 022-44-13-72


Biblioteca Fabricii de confecţii “Ionel” S.A.

Responsabil de bibliotecă: Onica Olga

Colecţii (pe suport fizic): 4520 vol.

Numărul de utilizatori: 84

Numărul de împrumuturi: 670

MD-2001 Chişinău, str. Bulgara, 47

Telefon: 022-85-41-50: m. 069020386


Biblioteca Centrului Tehnico-Ştiinţific ”Hidrotehnică”, filiala S.A.”Moldovahidromaş

Responsabil de bibliotecă: Semericova Irina

Colecţii (pe suport fizic): 41883 vol.

Numărul de utilizatori: 17

Numărul de împrumuturi: 187

MD-2001 Chişinău, str. Decebal, 3

Telefon: 022-55-20-49


Biblioteca Institutului Naţional de Cercetări și Proiectări “Urbanproiect”

Responsabil de bibliotecă: Duplova Ludmila

Colecţii (pe suport fizic): 24921 vol.

Numărul de utilizatori: 60

Numărul de împrumuturi: 857

MD-2005 or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9

Telefon: 022-24-21-28

Biblioteeca tehnică S.A.”Termoelectrica”

Responsabil de bibliotecă: Maria Palnițchi

Colecţii (pe suport fizic): 1803 vol.

Numărul de utilizatori: 82

Numărul de împrumuturi: 108

MD – 2024 or. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6

Telefon: 022 – 38 52 17

                                                                                                                                   Actualizat: 29.04.2021

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com