Profesional – Publicaţii


Tatiana Manole : Doctor habilitat, profesor universitar, savant şi pedagog prin  vocaţie : Studiu biobibliografic /  Nionila  Dalniţchi,  Angelina Catana, Diana Pelepciuc ; coord. ed.: Elena Bordian ; Inst. Naţ. de Cercet. Econ., Bibl. Republicană Tehnico-Ştiinţifică. – Chişinău : INCE, 2019. – 226 p. – ISBN 978-9975-3378-4-7.

Bajura Fiodor : Profesor. Savant. Inventator : biobibliografie / Nionila Daliniţchi, Angelina Catana, Diana Pelepciuc ; coord. de ediţie : Elena Bordian ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. – Chişinău : Complexul Editorial al INCE, 2018. – 212 p. – ISBN 978-9975-3202-6-9.

Alexandru Stratan : vocaţie, competenţă şi responsabilitate : biobibliografie / aut.: Nionila Daliniţchi, Angelina Catana ; coord.: Elena Bordian ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. – Chişinău : Complexul Editorial al INCE, 2017. – 248 p. – ISBN 978-9975-4000-9-1.  

Lupu, Elena. Protecția datelor cu caracter personal și Politica de confidențialitate a Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice / Elena Lupu ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Stiinţifică. – 2018. – 5 p. – [Accesat 23 mai 2018]. Disponibil:  http://brts.md/wp-content/uploads/2018/01/Protectia_datelor_cu_caracter_personal_si_politica_de_confidentialitate_a_bibliotecii_republicane_tehnco-_stiintifice.pdf   Statele Membre ale Consiliului Europei celebrează în această zi aniversarea adoptării Convenției pentru protecția persoanelor […]

Tradiţionalul ”Repertoriul publicaţiilor periodice intrate în BRTŞ” se realizează anual începînd cu anul 1997. Pe parcursul anilor lucrarea s-a constituit într-un instrument de referinţă pentru toate categoriile de beneficiari. Lucrarea cuprinde informaţii despre publicaţii periodice intrate în BRTŞ în anul 2015, inclusiv din: Republica Moldova, România, Federaţia Rusă. Publicaţiile sunt prezentate în următoarele compartimente: I. […]

Publicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (2006-2013): Bibliografie / aut.: Nionila Daliniţchi, Angelina Catana, Diana Pelepciuc (et al.) ; coord. de ed.: Elena Bordian ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. – Chişinău: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Complexul Editorial INCE, 2014 .– 447 p.– ISBN 978-9975-9932-2-7. Cercetarea bibliografică este […]

Publicaţii din domeniul tehnico-ştiinţific (1967-2006): Bibliografie / Nionila Daliniţchi, Olga Chirilov ; resp. ed.: Elena Bordian; Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. – Chişinău:     Complexul Editorial IEFS, 2010. – 382 p. – ISBN 978-9975-4087-3-8. O ampla cercetare bibliografică care cuprinde 1562 lucrări ştiinţifice ale Institutului Naţional de Economie şi Informaţie şi Bibliotecii […]

Ion Ustian : Biobibliografie / alcăt.: V. Rotaru, A. Ustian, V. Ustian ; red.: Iu. Vronscaia, L. Chirilov; resp.: V. Rotaru ; Institutul Naţional de Economie şi Informaţie; Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică. – Chişinău, 2004 –81 p. Biobibliografia este dedicată economistului Ion Grigore Ustian adept militant al analizei economice moderne şi al implementării în economia reală […]

Oleg Stratulat : Biobibliografie. 45 ani / alcăt.: Zinaida Ivanov, Nionila Daliniţchi, Angelina Catana ; red.: Zinaida Ivanov ; Institutul Naţional de Economie şi Informaţie ; Biblioteca Republicană Tehnologico-Ştiinţifică. – Chişinău: Institutul Naţional de Economie şi Informaţie 2002. – 54 p. – ISBN 9975-9654-4-X. Prezenta lucrare biobibliografică inserează în exhaustivitate informaţiile regăsite, colecţionate, verificate şi […]

Dumitru Batîr : Biobibliografie / Nionila Daliniţchi, Olga Urîtu ; red. resp.: Ion Madan ; ediţie ingrijită Petru Racu ; Biblioteca Republicană de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică. – Chişinău : I.C.Ş.I.T.E., 1998. – 169 p. Biobibliografia este dedicată renumitului savant chimist Dumitru Batîr şi constituie o arhivă informaţională prin intermediul căreia rezultatele cercetării devin publice şi accesibile […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com