Servicii de bibliotecă


Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică este o bibliotecă publică și oferă următoarele servicii

Înregistrarea utilizatorilor și eliberarea permisului de intrare 

 • Înregistrare on-line https://brts.md/?page_id=4814 
 • Acces la INTERNET (inclusiv prin rețeaua WI-FI)
 • Echipament pentru citirea documentelor pe micro-purtători
 • Locuri de lucru și echipament tehnic pentru lectură și studiu și organizarea activităților de instruire, științifice și culturale (calculatoare, proiector, ecran digital, tablă interactivă).
 • Posibilitatea de a lucra cu laptopul și conectarea lui la rețeaua WI-FI
 • Scanarea documentelor 

SERVICII  DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE

 • Orientarea și îndrumarea utilizatorilor în spațiile funcționale ale bibliotecii
 • Acces la toate tipurile de resurse documentare ale bibliotecii
 • – Colecția de documente brevetare 
 • – Colecția de documente normativ – tehnice
 • – Colecția de cataloage industriale
 • – Colecția de cărți și publicații periodice
 • – Colecția de documente ne-publicate
 • Consultarea documentelor în sălile de lectură  
 • Împrumutul documentelor la domiciliu prin abonament individual pentru anumite categorii de utilizatori
 • Împrumut de documente prin abonament colectiv (pentru întreprinderi, organizații și grupuri de cercetare în baza acordurilor de parteneriat semnate între părți)
 • Rezervarea documentelor pentru un anumit termen 
 • Prelungirea termenului de împrumut al documentelor prin telefon, e-mail și alte mijloace de comunicare 
 • Împrumutul Interbibliotecar național și internațional

SERVICII DE REFERINȚĂ 

 • Cercetări bibliografice tematice la cerere
 • Redactarea referințelor bibliografice ale articolelor publicate în revistele instituționale “Economie și Sociologie” și „Analele INCE”
 • Redactarea referințelor bibliografice în lucrările științifice instituționale
 • Transliterarea referințelor din caractere chirilice în caractere latine
 • Elaborarea publicațiilor documentar-bibliografice (bibliografii, biobibliografii)
 • Întocmirea materialelor informative (repertorii, buletine informative) 
 • Asistență informațională și bibliografică (cataloage, fișiere tematice,  baze de date etc.)

SERVICII DE INDEXARE ȘI CLASIFICARE A DOCUMENTELOR

 • Atribuirea indexului de clasificare CZU la monografii, articole, teze de doctoratIndicele CZU – Indicele de Clasificare Zecimală Universală este un cod numeric care este atribuit unui anumit document în rezultatul clasificării acestuia după o anumită schemă (Clasificarea Zecimală Universală). Indicele CZU este necesar pentru aranjarea şi regăsirea documentelor la raft, dar şi pentru regăsirea lor în catalogul sistematic al Bibliotecii. 
 • Atribuirea identificatorului DOI  pentru articole științificeIdentificatorul pentru obiecte digitale (DOI) în limba engleză – digital object identifier este un șir de caractere utilizat pentru a identifica în mod unic un document electronic sau o altă entitate. DOI-ul unui document rămâne fix pe întreaga durată de existență a acelui document, spre deosebire de URL-uri care se pot schimba odată cu schimbarea structurii de fișiere a serverului web unde este publicat conținutul online. Sistemul DOI furnizează și un mecanism de localizare a unui URL actualizat pentru un document pe baza identificatorului său și pentru asocierea la un obiect a altor forme de metadate; astfel, referirea la un document doar după DOI-ul lui oferă un mecanism mai stabil decât URL-urile pentru referințele la conținut online.
 • Oferirea codului JEL pentru publicațiile științifice din domeniul economicCoduri de clasificare JEL se oferă de obicei articolelor din revistele de economie în conformitate cu un sistem creat de Journal of Economic Literature. JEL este publicat trimestrial de către American Economic Association (AEA) și conține articole de sondaj și informații despre cărți și disertații publicate recent. AEA menține EconLit, o bază de date care poate fi căutată cu referințe pentru articole, cărți, recenzii, disertații și documente de lucru clasificate după codurile JEL pentru anii 1969. O adăugare recentă la EconLit este indexarea articolelor din revistele de economie din perioada 1886 până în 1968 la seria tipărită Indexul articolelor economice Coduri de clasificare JEL – https://ro.qaz.wiki/wiki/JEL_classification_codes

SERVICII ELECTRONICE FURNIZATE LA DISTANȚĂ

Produse și servicii comandate și primite la distanță: 

 • Copii digitizate fragmentar din documentele Bibliotecii (articole din publicațiile periodice, articole arhivater în baze de date, pagini separate din cărți) 
 • Informații și referințe privind documentele de brevet (numărul documentului de brevet, numărul cererii de brevet, data și sursa publicării)
 • Informații privind documentele normativ-tehnice: documente din domeniul standartizării, prescripții tehnice din domeniul construcțiilor și cataloage industriale
 • Redactarea referințelor bibliografice la următoarele tipuri de documente: teze de an, teze de licențe, teze de doctor/doctor habilitat. Referințele sunt redactate conform, SM ISO 6090:2012
 • Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine conform, SM SR ISO 9:2005
 • Arhivarea producției științifice a INCE în Repozitoriul Instituțional (recepționarea publicațiilor prin e-mail)
 • Diseminarea Selectivă a Informației prin formularul electronic DSI http://brts.md/
 • Livrarea electronică a documentelor (LED) prin e-mail  brts.ince@gmail.com

SERVICII BIBLIOMETRICE

 • Acordarea asistenței cercetătorilor științifici privind personalizarea producției științifice în Baze de Date: ORCID, Google Scholar, RePeC, Socionet, Ideas, IBN.
 • Efectuarea analizelor bibliometrice ale publicațiilor științifice instituționale.
 • Stabilirea indicelui Hirsh, H-index al autorilor – cercetători științifici INCE
 • Consultații privind evaluarea publicațiilor științifice (factorul de impact, indexate/cotate ISI, categoria) potențiale pentru publicare
 • Asistență privind înregistrarea și calcularea indicatorilor bibliometrici pentru publicațiilor științifice instituționale, articole, autori.
 • Formarea şi dezvoltarea abilităților de utilizare a bazelor de date scientometrice;

SERVICII DE PROMOVARE, COMUNICARE ȘI SOCIALIZARE

 • Organizarea activităților științifice, educaționale și culturale (conferințe, mese rotunde, întâlniri cu personalități din diverse domenii, lansări și prezentări de carte, lecții publice, prezentări de produse inovatoare brevetate etc.).
 • Organizarea expozițiilor în exterior 
 • Organizarea campaniilor de informare și promovare: Ziua ușilor deschise, Nocturna bibliotecilor, Ziua Științei, Săptămâna Accesului Deschis, Săptămâna creativității și inovației
 • Oferirea spațiilor pentru comunicare non-formală (discuții, dezbateri) studiu individual și de grup. Elaborarea și oferirea materialelor promoționale despre BRTȘ și INCE
 • Blog
 • YouTube
 • FacebooK
 • Instagram
 • Calameo
 • Slideshare

SERVICII DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR UTILIZATORILOR

 • Instruirea utilizatorilor privind cultura informației (ore de instruire, individuale și în grup privind accesarea și utilizarea resurselor și serviciilor BRTȘ) 
 • Organizarea activităților de informare 
 • Instruirea utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale: 
 • – Cursuri gratuite în utilizarea computerului https://brts.md/?page_id=98 
 • – Training-uri pentru utilizatori în vederea accesării și utilizării resurselor specializate (BD brevete, standarde etc.)
 • – Ore de cultura informației pentru doctoranzi
 • – Ore de educație mediatică / ecologică pentru studenți și elevi

SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ

 • Împrumutul înterbibliotecar internațional (taxă pentru copiere, expediere) https://brts.md/?page_id=4468
 • Elaborarea indicilor bibliografici la comandă
 • Redactarea referințelor bibliografice pentru teze, studii, analize și cercetări la cererea utilizatorilor
 • Prelucrarea informațiilor/documentelor de bibliotecă (catalogare, indexare, clasificare, adnotare)
 • Cercetări științifice-bibliografice și informaționale care depășesc nivelul regulamentar de complexitate şi termenele de executare peste normele de timp în vigoare
 • Împrumutul documentelor la domiciliu, pentru perioada din afara programului de activitate al bibliotecii cu excepția enciclopediilor, documentelor normative și documentelor brevetare
 • Servicii editoriale (culegere, redactare, machetare)
 • Comercializarea propriilor publicații
 • Operațiuni de convertire a datelor prin digitizare (text, audio, video)
 • Copierea/fotocopierea pe suport de hârtie a documentelor alb-negru/color
 • Scanarea documentelor / imaginilor și transmiterea acestora pe suport de memorie externă sau on-line 
 • Multiplicare

Taxe compensatorii

 • Depășirea termenului de împrumut a unui document de bibliotecă
 • Pierderea sau deteriorarea documentului de bibliotecă sau a echipamentului
 • Pierderea permisului de intrare
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com