Servicii de bibliotecă


Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică este o bibliotecă publică și oferă următoarele servicii

Înregistrarea utilizatorilor și eliberarea permisului de intrare 

 • Înregistrare on-line https://brts.md/?page_id=4814 
 • Acces la INTERNET (inclusiv prin rețeaua WI-FI)
 • Echipament pentru citirea documentelor pe micro-purtători
 • Locuri de lucru și echipament tehnic pentru lectură și studiu și organizarea activităților de instruire, științifice și culturale (calculatoare, proiector, ecran digital, tablă interactivă).
 • Posibilitatea de a lucra cu laptopul și conectarea lui la rețeaua WI-FI
 • Scanarea documentelor 

SERVICII  DE INFORMARE ȘI DOCUMENTARE

 • Orientarea și îndrumarea utilizatorilor în spațiile funcționale ale bibliotecii
 • Acces la toate tipurile de resurse documentare ale bibliotecii
 • – Colecția de documente brevetare 
 • – Colecția de documente normativ – tehnice
 • – Colecția de cataloage industriale
 • – Colecția de cărți și publicații periodice
 • – Colecția de documente ne-publicate
 • Consultarea documentelor în sălile de lectură  
 • Împrumutul documentelor la domiciliu prin abonament individual pentru anumite categorii de utilizatori
 • Împrumut de documente prin abonament colectiv (pentru întreprinderi, organizații și grupuri de cercetare în baza acordurilor de parteneriat semnate între părți)
 • Rezervarea documentelor pentru un anumit termen 
 • Prelungirea termenului de împrumut al documentelor prin telefon, e-mail și alte mijloace de comunicare 
 • Împrumutul Interbibliotecar național și internațional

SERVICII DE REFERINȚĂ 

 • Cercetări bibliografice tematice la cerere
 • Redactarea referințelor bibliografice ale articolelor publicate în revistele instituționale “Economie și Sociologie” și „Analele INCE”
 • Redactarea referințelor bibliografice în lucrările științifice instituționale
 • Transliterarea referințelor din caractere chirilice în caractere latine
 • Elaborarea publicațiilor documentar-bibliografice (bibliografii, biobibliografii)
 • Întocmirea materialelor informative (repertorii, buletine informative) 
 • Asistență informațională și bibliografică (cataloage, fișiere tematice,  baze de date etc.)

SERVICII DE INDEXARE ȘI CLASIFICARE A DOCUMENTELOR

 • Atribuirea indexului de clasificare CZU
 • Atribuirea identificatorului DOI 
 • Oferirea codului JEL

SERVICII ELECTRONICE FURNIZATE LA DISTANȚĂ

Produse și servicii comandate și primite la distanță: 

 • Copii digitizate fragmentar din documentele Bibliotecii (articole din publicațiile periodice, articole arhivater în baze de date, pagini separate din cărți) 
 • Informații și referințe privind documentele de brevet (numărul documentului de brevet, numărul cererii de brevet, data și sursa publicării)
 • Informații privind documentele normativ-tehnice: documente din domeniul standartizării, prescripții tehnice din domeniul construcțiilor și cataloage industriale
 • Redactarea referințelor bibliografice la următoarele tipuri de documente: teze de an, teze de licențe, teze de doctor/doctor habilitat. Referințele sunt redactate conform, SM ISO 6090:2012
 • Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine conform, SM SR ISO 9:2005
 • Arhivarea producției științifice a INCE în Repozitoriul Instituțional (recepționarea publicațiilor prin e-mail)
 • Diseminarea Selectivă a Informației prin formularul electronic DSI 
 • Livrarea electronică a documentelor (LED)  

SERVICII BIBLIOMETRICE

 • Acordarea asistenței cercetătorilor științifici privind personalizarea producției științifice în Baze de Date: ORCID, Google Scholar, RePeC, Socionet, Ideas, IBN.
 • Efectuarea analizelor bibliometrice ale publicațiilor științifice instituționale.
 • Stabilirea indicelui Hirsh, H-index al autorilor – cercetători științifici INCE
 • Consultații privind evaluarea publicațiilor științifice (factorul de impact, indexate/cotate ISI, categoria) potențiale pentru publicare
 • Asistență privind înregistrarea și calcularea indicatorilor bibliometrici pentru publicațiilor științifice instituționale, articole, autori.
 • Formarea şi dezvoltarea abilităților de utilizare a bazelor de date scientometrice;

SERVICII DE PROMOVARE, COMUNICARE ȘI SOCIALIZARE

 • Organizarea activităților științifice, educaționale și culturale (conferințe, mese rotunde, întâlniri cu personalități din diverse domenii, lansări și prezentări de carte, lecții publice, prezentări de produse inovatoare brevetate etc.).
 • Organizarea expozițiilor în exterior 
 • Organizarea campaniilor de informare și promovare: Ziua ușilor deschise, Nocturna bibliotecilor, Ziua Științei, Săptămâna Accesului Deschis, Săptămâna creativității și inovației
 • Oferirea spațiilor pentru comunicare non-formală (discuții, dezbateri) studiu individual și de grup. Elaborarea și oferirea materialelor promoționale despre BRTȘ și INCE
 • Blog
 • YouTube
 • FacebooK
 • Instagram
 • Calameo
 • Slideshare

SERVICII DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR UTILIZATORILOR

 • Instruirea utilizatorilor privind cultura informației (ore de instruire, individuale și în grup privind accesarea și utilizarea resurselor și serviciilor BRTȘ) 
 • Organizarea activităților de informare 
 • Instruirea utilizatorilor în vederea alfabetizării digitale: 
 • – Cursuri gratuite în utilizarea computerului https://brts.md/?page_id=98 
 • – Training-uri pentru utilizatori în vederea accesării și utilizării resurselor specializate (BD brevete, standarde etc.)
 • – Ore de cultura informației pentru doctoranzi
 • – Ore de educație mediatică / ecologică pentru studenți și elevi

SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ

 • Împrumutul înterbibliotecar internațional (taxă pentru copiere, expediere) https://brts.md/?page_id=4468
 • Elaborarea indicilor bibliografici la comandă
 • Redactarea referințelor bibliografice pentru teze, studii, analize și cercetări la cererea utilizatorilor
 • Prelucrarea informațiilor/documentelor de bibliotecă (catalogare, indexare, clasificare, adnotare)
 • Cercetări științifice-bibliografice și informaționale care depășesc nivelul regulamentar de complexitate şi termenele de executare peste normele de timp în vigoare
 • Împrumutul documentelor la domiciliu, pentru perioada din afara programului de activitate al bibliotecii cu excepția enciclopediilor, documentelor normative și documentelor brevetare
 • Servicii editoriale (culegere, redactare, machetare)
 • Comercializarea propriilor publicații
 • Operațiuni de convertire a datelor prin digitizare (text, audio, video)
 • Copierea/fotocopierea pe suport de hârtie a documentelor alb-negru/color
 • Scanarea documentelor / imaginilor și transmiterea acestora pe suport de memorie externă sau on-line 
 • Multiplicare

Taxe compensatorii

 • Depășirea termenului de împrumut a unui document de bibliotecă
 • Pierderea sau deteriorarea documentului de bibliotecă sau a echipamentului
 • Pierderea permisului de intrare
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com