Formare profesională


Formarea profesională continuă a personalului de specialitate din Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE, precum și a celor din rețeaua de biblioteci tehnice este orientată spre activități educaționale, pentru îmbunătățirea și extinderea cunoștințelor, dezvoltarea de noi abilități și competențe profesionale, astfel contribuind la  realizarea misiunii bibliotecii prin creșterea calității serviciilor și produselor informaționale oferite utilizatorilor.

Obiectivele bibliotecii în organizarea și formarea competențelor profesionale sunt aliniate unor nevoi clare ale angajaților, ținînd cont de tendințele de dezvoltare a mediului informațional.

            Prin urmare, biblioteca s-a orientat spre următoarele obiective:

  1. Dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și competențelor profesionale în corespundere cu cerințele mediului și comunității bibliotecare, prin oferte educaționale relevante;
  2. Dobândirea cunoștințelor avansate prin metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;
  3. Participarea personalului de specialitate în programe de formare continuă, la diferite nivele (național, regional, instituțional).

Formarea profesională Continuă a personalului de specialitate din Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică Formarea se realizează prin următoarele forme:

  • participare la cursuri de formare organizate în cadrul instituției sau de instituțiile specializate în formarea profesională de nivel național și internațional;
  • învățare la locul de muncă;
  • resurse și cursuri de instruire, furnizate online;
  • participare la seminare, conferințe, mese rotunde, ateliere profesionale etc.
2019: PROGRAM de Formare Profesională Continuă, pentru personalul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a INCE și personalului din rețeaua de biblioteci tehnice

2020: PROGRAM de Formare Profesională Continuă, pentru personalul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a INCE și personalului din rețeaua de biblioteci tehnice

2021: PROGRAM de Formare Profesională Continuă, pentru personalul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a INCE și personalului din rețeaua de biblioteci tehnice

2022: PROGRAM de Formare Profesională Continuă, pentru personalul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a INCE și personalului din rețeaua de biblioteci tehnice
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com