Documente de reglementare de specialitate


Decrete

Republica Moldova. Preşedintele Republicii Moldova. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000 privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua Bibliotecarului: nr. 189 din 08.02.2010 // Monitorul Oficial. – 2010. – Nr 23-24. – P. 45. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/md/333642/.

Legi

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la activitatea editorială: nr. 939 din 20.04.2000 // Monitorul Oficial. – 2000. – Nr 70-72. – P. 8-12. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311749.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind accesul la informaţie: nr. 982 din 11.05.2000 // Monitorul Oficial. – 2000. – Nr 88-90. – P. 6-11. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/md/311759.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la biblioteci: nr. 160 din 20.07.2017 // Monitorul Oficial. – 2017. – Nr. 301-315. – P. 141-147. – [Accesat 20 noiembrie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371219.

Republica Moldova. Parlamentul. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova: nr. 259 din 15.07.2004 // Monitorul Oficial. – 2004. – Nr 125-129. – P. 12-70. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/md/286236/.

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe: nr. 139 din 02.07.2010 // Monitorul Oficial. – 2010. – Nr 191-193. – P. 7-26. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336156.

Republica Moldova. Parlamentul. Codul Educaţiei al Republicii Moldova: nr.152 din 17.07.2014 // Monitorul Oficial. – 2014. – Nr. 319-324. – P.17-58. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156.

Regulamente

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomic Naţional şi a Statutului Bibliotecii Naţionale: nr. 52 din 27.12.1995 // Monitorul Oficial. – 1996. – Nr 017. – P. 41-45. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=302707.

Republica Moldova. Ministerul culturii. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci: nr. 17 din 05.02.2015 // Monitorul Oficial. – 2015. – Nr 115-123. – P. 138-155. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358446.

Republica Moldova. Ministerul culturii. Consiliul Biblioteconomic Naţional. Comisia „Formare profesională continuă”. Regulament privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci din Republica Moldova. Aprobat la şedinţa Consiliului Biblioteconomic Naţional din 6 noiembrie 2015. Aprobat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 2 din 13.01.2016. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
Regulament_activitatea_metodologica_SNB_aprobat_MC.pdf.

Republica Moldova. Ministerul culturii. Consiliul Biblioteconomic Naţional. Comisia „Politici şi legislaţie”. Regulament privind Sistemul Naţional de Împrumut Interbibliotecar (SNÎIB) în Republica Moldova. Aprobat la şedinţa Consiliului Biblioteconomic Naţional din 30 octombrie 2014. Aprobat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 2 din 13.01.2016. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
Regulament_SNIIB_aprobat_MC.pdf.

Strategii

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”: nr. 857 din 31.10.2013 // Monitorul Oficial. – 2013. – Nr 252-257. – P. 19-41. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350246.

Alte documente

Republica Moldova. Ministerul culturii. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova. Aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014. – Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://abrm.md/?page_id=1234.

Republica Moldova. Ministerul culturii. Consiliul Biblioteconomic Naţional. Instrucţiune privind evidenţa colecţiilor de bibliotecă, Adoptată la Şedinţa Consiliului Biblioteconomic Naţional din 12 noiembrie 2002. Coordonat Ministerul Finanţelor al RM si Ministerul Economiei al RM. Aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 152 din 08.05.2003. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
Evidenta_colectiilor_de_biblioteca.pdf.

Republica Moldova. Ministerul culturii. Consiliul Biblioteconomic Naţional. Comisia „Standardizare, norme şi statistici”. Note explicative pentru completarea formularului „Raport statistic anual № 6-c. Activitatea bibliotecilor”. Aprobat la şedinţa C.B.N. din 6 noiembrie 2015. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
Note_explicative_Formular_6-c_0.pdf.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com