Documente de reglementare de specialitate


Decrete

Republica Moldova. Președintele Republicii Moldova. Decret pentru modificare Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000 privind instituirea sărbătorilor profesioniști – Ziua Bibliotecarului: nr. 189 din 08.02.2010 // Monitorul Oficial. – 2010. – Nr. 23-24. – pag. 45. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibilitate:
http://lex.justice.md/md/333642/ .

Legi

Republica Moldova. Parlamentul. Legea privind utilizarea editorială: nr. 939 din 20.04.2000 Monitorul Oficial. – 2000. – Nr. 70-72. – P. 8-12. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibilitate:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311749 .

Republica Moldova. Parlamentul. Legea privind accesul la informații: nr. 982 din 11.05.2000 Monitorul Oficial. – 2000. – Nr. 88-90. – P. 6-11. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibilitate:
http://lex.justice.md/md/311759 .

Republica Moldova. Parlamentul. Legea cu privire la biblioteci: nr. 160 din 20.07.2017 Monitorul Oficial. – 2017. – Nr. 301-315. – P. 141-147. – [Accesat 20 noiembrie 2017]. – Disponibilitate:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371219 .

Republica Moldova. Parlamentul. Codul privind cunoștințele și inovarea Republicii Moldova: nr. 259 din 15.07.2004 // Monitorul Oficial. – 2004. – Nr 125-129. – P. 12-70. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibilitate:
http://lex.justice.md/md/286236/ .

Republica Moldova. Parlamentul. Legea privitoare la autorități și drepturile conexe: nr. 139 din 02.07.2010 // Monitorul Oficial. – 2010. – Nr. 191-193. – pag. 7-26. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibilitate:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336156 .

Republica Moldova. Parlamentul. Codul Educației în Republica Moldova: nr.152 din 17.07.2014 // Monitorul Oficial. – 2014. – Nr. 319-324. – p.17-58. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibilitate:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156 .

Regulamente

Republica MoldovaMinisterul educației, culturii și cercetăriiOrdin cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi  criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci: nr. 748 din 10.06.2019Înregistrat la Ministerul Justiţiei nr. 1482 din 12 august 2019. // Monitorul Oficial. – 2019. – Nr 281- 288. – P. 74-86. – [Accesat 25 octombrie  2019]. – Disponibil: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117074&lang=ro

Republica Moldova. Ministerul educației, culturii și cercetării. Ordin pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice: nr.186 din 26.02.2019. Înregistrarea la Ministerul Justiției nr. 1436 din 28 martie 2019. // Monitorul Oficial. – 2019. – Nr 167-170. – P. 47-53. – [Accesat 27 mai 2019]. – Disponibilitate: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=380293  

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre privind reglementarea Regulamentului de organizare și funcții pentru o biblioteconomie națională și statutică Bibliotecii naționale: nr. 52 din 27.12.1995 Monitorul Oficial. – 1996. – Nr 017. – pag. 41-45. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=302707 .

Republica Moldova. Ministerul culturii. Ordonanță privind aprobarea Regulamentului privind modulul de acordare a categoriilor de calificare a personalului de specialitate din biblioteci: nr. 17 din 05.02.2015 Monitorul Oficial. – 2015. – Nr 115-123. – P. 138-155. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibilitate:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358446 .

Republica Moldova. Ministerul culturii. Consiliul Biblioteconomic Național. Comisia „Formare profesională continuă”. Reglementări privind utilizarea metodologiei în tranziție Sistemelor Naționale de Biblioteci din Republica Moldova. Aprobat la ședință pentru biblioteconomie națională din 6 noiembrie 2015. Aprobat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 2 din 13.01.2016. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibilitate:
Regulament_activitatea_metodologica_SNB_aprobat_MC.pdf .

Republica Moldova. Ministerul culturii. Consiliul Biblioteconomic Național. Comisia „Politică și legislație” . Reglementări privind Sistemul Național de Împrumut Interbibliotecar (SNÎIB) în Republica Moldova. Aprobat la ședință pentru biblioteconomie națională din 30 octombrie 2014. Aprobat al Ministerului Culturii al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 2 din 13.01.2016. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
Regulament_SNIIB_aprobat_MC.pdf .

Strategii

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la strategia națională de utilizare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”: nr. 857 din 31.10.2013 // Monitorul Oficial. – 2013. – Nr 252-257. – P. 19-41. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibilitate:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350246 .

Alte documente

Republica Moldova. Ministerul culturii. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova. Aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014. – Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibilitate:
http://abrm.md/?page_id=1234 .

Republica Moldova. Ministerul culturii. Consiliul Biblioteconomic Naţional. Instrucţiune privind evidenţa colecţiilor de bibliotecă, Adoptată la Şedinţa Consiliului Biblioteconomic Naţional din 12 noiembrie 2002. Coordonat Ministerul Finanţelor al RM si Ministerul Economiei al RM. Aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 152 din 08.05.2003. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
Evidenta_colectiilor_de_biblioteca.pdf.

Republica Moldova. Ministerul culturii. Consiliul Biblioteconomic Național. Comisia “Standardizare, norme și statistici”. Notă explicativă pentru completarea formularului ” Raport statistic anual № 6-c. Activitatea bibliotecilor “. Aprobat la ședința CBN din 6 noiembrie 2015. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
Notă_explicativă_Formulară_6-c_0.pdf .

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com