Documente de reglementare de specialitate


Decrete

Republica Moldova. Președintele Republicii Moldova. Decret pentru modificare Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1774-II din 21 noiembrie 2000 privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua Bibliotecarului: nr. 189 din 08.02.2010 // Monitorul Oficial. – 2010. – Nr 23-24. – P. 45. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/md/333642/ .

Legi

Republica Moldova. Parlamentul. Lege cu privire la biblioteci: nr. 160 din 20.07.2017 // Monitorul Oficial. – 2017. – Nr 301-315. – P. 141-147. – [Accesat 20 noiembrie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371219 .

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind activitatea editorială: nr. 939 din 20.04.2000 // Monitorul Oficial. – 2000. – Nr 70-72. – P. 8-12. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311749 .

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind accesul la informații: nr. 982 din 11.05.2000 // Monitorul Oficial. – 2000. – Nr 88-90. – P. 6-11. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/md/311759 .

Republica Moldova. Parlamentul. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova: nr. 259 din 15.07.2004 // Monitorul Oficial. – 2004. – Nr 125-129. – P. 12-70. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/md/286236/ .

Republica Moldova. Parlamentul. Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe: nr. 139 din 02.07.2010 // Monitorul Oficial. – 2010. – Nr 191-193. – P. 7-26. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336156 .

Republica Moldova. Parlamentul. Codul Educației al Republicii Moldova: nr.152 din 17.07.2014 // Monitorul Oficial. – 2014. – Nr 319-324. – P. 17-58. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156 .

Regulamente

Republica Moldova. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice: nr. 24 din 22.01.2020. // Monitorul Oficial. – 2020. – Nr 36-43. – P.  . – [Accesat 10 februarie 2020]. – Disponibil: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120175&lang=ro

Republica MoldovaMinisterul Educației, Culturii și CercetăriiOrdin cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi  criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci: nr. 748 din 10.06.2019Înregistrat la Ministerul Justiţiei nr. 1482 din 12 august 2019. // Monitorul Oficial. – 2019. – Nr 281 – 288. – P. 74-86. – [Accesat 25 octombrie  2019]. – Disponibil: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117074&lang=ro

Republica Moldova. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Ordin pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice: nr.186 din 26.02.2019. Înregistrat la Ministerul Justiției nr. 1436 din 28 martie 2019 // Monitorul Oficial. – 2019. – Nr 167-170. – P. 47-53. – [Accesat 27 mai 2019]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=380293  

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomic
Naţional şi a Statutului Bibliotecii Naţionale: nr.
52 din 27.12.1995 // Monitorul Oficial. – 1996. – Nr 017. – P. 41-45. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=302707 .

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci: nr. 17 din 05.02.2015 // Monitorul Oficial. – 2015. – Nr 115-123. – P. 138-155. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358446 

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Consiliul Biblioteconomic Național. Comisia „Formare profesională continuă”. Regulament privind activitatea metodologică în cadrul Sistemului  Național de Biblioteci din Republica Moldova. Aprobat la ședință Consiliului Biblioteconomic Național  din 6 noiembrie 2015. Aprobat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 2 din 13.01.2016. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:Regulament_activitatea_metodologica_SNB_aprobat_MC.pdf 

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Consiliul Biblioteconomic Național. Comisia „Politică și legislație”. Regulament privind Sistemul Național de Împrumut Interbibliotecar (SNÎIB) în Republica Moldova. Aprobat la ședință Consiliului Biblioteconomic Național din 30 octombrie 2014. Aprobat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin Ordinul nr. 2 din 13.01.2016. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil: Regulament_SNIIB_aprobat_MC.pdf 

Strategii

Republica Moldova. Guvernul. Hotărîre cu privire la Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”: nr. 857 din 31.10.2013 // Monitorul Oficial. – 2013. – Nr 252-257. – P. 19-41. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350246 

Alte documente

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova. Aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:
http://abrm.md/?page_id=1234 

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Consiliul Biblioteconomic Naţional. Instrucţiune privind evidenţa colecţiilor de bibliotecă. Adoptată la Şedinţa Consiliului Biblioteconomic Naţional din 12 noiembrie 2002. Coordonat de Ministerul Finanţelor al RM si Ministerul Economiei al RM. Aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 152 din 08.05.2003. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil:Evidenta_colectiilor_de_biblioteca.pdf

Republica Moldova. Ministerul Culturii. Consiliul Biblioteconomic Național. Comisia “Standardizare, norme și statistici”. Notă explicativă pentru completarea formularului “Raport statistic anual № 6-c. Activitatea bibliotecilor “. Aprobat la ședința CBN din 6 noiembrie 2015. – [Accesat 20 iunie 2017]. – Disponibil: Notă_explicativă_Formulară_6-c_0.pdf 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com