SERVICII INFOMAȚIONALE LA DISTANȚĂ


Copii digitale a documentelor din colecțiile BRTȘ, în limita unui număr de 25 pagini din cărți și/sau publicații periodice, care nu sunt disponibile împrumutului la domiciliu

Buletin de cerere


Informații despre brevetele de invenții: numărul documentului, data și sursa publicării

Buletin de cerere


Redactarea referințelor bibliografice la: teze de an, teze de licențe, teze de doctor/doctor habilitat, conform SM ISO 6090:2012

 Buletin de cerere


Căutarea și regăsirea informației pentru întocmirea listelor bibliografice a resurselor electronice și a documentelor tradiționale cu adnotări

Buletin de cerere


Atribuirea indicelor de clasificare a documentelor (CZU, JEL, DOI)

Buletin de cerere


Transliterarea caracterelor chirilice în caractere latine, conform SM SR ISO 9: 2005. Textul pentru transliterare, îl puteți trimite la adresa de E-mail: dsi@brts.md

 


Arhivarea producției științifice a cercetătorilor INCE în Repozitoriul instituțional.

Pentru a beneficia de acest serviciu, trebuie să:   

 

Descarcă declarație

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com