Scurt Istoric


• Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică
• Misiunea
• Valori
• Istoricul

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică este o instituţie info-documentără specializată, relevantă şi pertinentă pentru procesele de cercetare, expertizare, cunoaştere şi educaţie. Este deţinătoare a unui patrimoniu unicat de documente din Republica Moldova şi are un rol prioritar în prelucrarea, conservarea, digitizarea şi facilitarea accesului la colecţiile de documente de toate tipurile, la bazele de date naţionale şi internaţionale.
Colecţiile BRTŞ înglobează peste 13,5 miln. de documente (documente de brevet, documente normative, cataloage industriale, colecţia de carte, publicaţii periodice, rapoarte ştiinţifice, documente electronice etc.), constatănd prezenţa acestora doar la BRTŞ.
Misiunea Bibliotecii – asigurarea accesului nelimitat la resurse, produse şi servicii informaţionale de calitate pentru eficientizarea procesului de studiu şi cercetare şi promovarea transferului tehnologic al rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor în mediul de afaceri.
BRTŞ oferă acces la valoroase surse de informare (proprii şi externe) şi prestează o gamă largă de servicii info-documentare. De ele beneficiază diverse categorii de utilizatori: specialişti din domeniul tehnico-ştiinţific, din sectorul real de producţie, ministere şi agenţii, organizaţii de cercetare şi proiectare, precum şi inventatori, inovatori, ingineri şi muncitori, angajaţi în servicii de brevetare, standardizare, metrologie şi certificare, profesori şi studenţi.
La dispoziţia utilizatorilor sunt 3 săli de lectură cu peste 200 de locuri şi acces la internet, catalog electronic, baze de date, echipament tehnic pentru citirea microfişelor şi microfilmelor. De asemenea, oferim servicii de informare pentru cercetători în regim “Difuzare Selectivă a Informaţiei” (DSI); cercetări bibliografice şi factografice; împrumutul interbibliotecar naţional; activităţi de informare (Ziua uşilor deschise, Ziua Informaţiei, Ore informative, expoziţii tematice); atribuire CZU la teze de doctorat, cod JEL la articole ştiinţifice în domeniul economic, social şi demografic; alte servicii bibliometrice.

Valori:
– Accesibilitate,
– Calitate
– Inovaţia
– Personalul
Istoricul

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică este înfiinţată în 1968 în baza unui fond de referinţă a Institutului Naţional de Informaţie, constituindu-se în timp ca o instituţie bibliotecară naţională specializată cu colecţii importante de documente în domeniul informaţiei tehnico-ştiinţifice.
Etapele de dezvoltare:
• 1968-1990 –biblioteca activează şi se dezvoltă centralizat, completîndu-şi colecţiile cu documente din toată lumea (20 ţări şi 2 organizaţii internaţionale)
• 1990-1994 BRTŞ trece la noile condiţii de finanţare. Se întemeiază relaţii de colaborare cu şi schimb de documente cu România, Bulgaria, Germania, Italia.
• 1991 – este implementat sistemul de automatizare ,,MARC”şi începe crearea Catalogului Electronic.
• 1998-1999 etapa modrnizării şi automatizării activităţii informaţional bibliotecare, graţie Grantului oferit de Fundaţia SOROS;
• 2000 – conform ordinului nr. 44 al Ministerului Economiei biblioteca trece în gestiunea economică a Institului Naţional de Economie şi Informaţie(INEI).
• 2006 – în urma reorganizării Institutului de Cercetări Economice al AŞM şi a INEI, conform Hotărîrii Guvernului RM nr.1326 din 14.12. 2005 “Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării”, BRTŞ trece în gestiunea Institutului de Economie Finanţe şi Statistică, creat în urma acestei reorganizări. Din anul 2013 redenumit în Institutul Naţional de Cercetări Economice.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com