e-Buletine informative


Responsabil de apariţie: Secţie Informare Bibliografică a Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice.

Periodicitate: trimestrial

Obiectiv: informarea operativă a utilizatorilor despre cele mai curente achiziţii  primite în bibliotecă.

Distribuire: prin e-mail şi site-ul bibliotecii.

Descriere: buletinul include descrierile publicaţiilor tipărite: cărţi, broşuri, rapoarte la lucrările de cercetare ştiinţifică, publicaţii cu titlu de manuscris (teze şi autoreferate). Descrierile sunt alcătuite conform standardului interstatal GOST 7.1-2003 “Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления“. Pentru a facilita procesul de regăsire a informaţiei necesare, buletinul  este însoţit de un index auxiliar de nume.

Ordonate: în baza Clasificării Zecimale Universale (CZU), în cadrul compartimentelor în ordinea alfabetică a titlurilor. 

2020Buletin informativ ianuarie-martie (format* .pdf)

2019Buletin informativ ianuarie (format* .pdf)
Buletin informativ februarie (format* .pdf)
Buletin informativ martie (format* .pdf)
Buletin informativ aprilie-iunie (format* .pdf)
Buletin informativ iulie-septembrie (format* .pdf)
Buletin informativ octombrie-decembrie (format* .pdf)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com