Indicatori statistici BRTȘ


2016 – 2017 

 

 

Nr.

 

INDICE

 

2017

 

2016

Titluri Volume Titluri Volume
I. COLECȚII (total) 12201128 13583984 12200795 13583258
1. Cărți 28753 88328 28507 88043
2. Broșuri (autoreferate) 26629 91554 26582 91505
3. Manuscrise 4679 5356 4679 53356
4. Publicații periodice (reviste) 1150 104138 1145 103782
5. Documente brevetare 11427649 12455493 11427649 12455493
6. Documentație tehnico-normativă 329222 382450 329197 382425
7. Cataloage industriale 382988 456316 382988 456316
8. Documente electronice 50 341 48 338
9 În limba română 75486 87323 75229 86819
10 În limba rusă 2326470 3667128 2326456 3666982
11 Alte limbi
12 Valoarea totală  a colecției (lei) 9497393,92 9373563,63
II. ACHIZIȚII ÎN CURSUL ANULUI 333 726 510 1057
1 Cărți 246 285 356 393
2 Broșuri 47 49 125 129
3 Autoreferate 34 34 29 29
4 Documente nepublicate 8 8 13 113
5 Rapoarte științifice 1 1 13 113
6 Teze de doctor 7 7 0 0
6 Publicații periodice (volume) 66 862 78 1273
7 Reviste 57 505 66 689
8 Ziare 9 357 12 584
9 Numărul de abonamente 41 65
10 În limba română 16 20
11 Numărul de reviste curente 35 58
12 Numărul de ziare curente 6 7
13 Documente electronice 2 3 1 3
14 Documente speciale  (total) 25 25 95 95
15 Documentație tehnico-normativă (standarde) 25 25 18 18
16 Documente brevetare 0 0 77 77
17 Limba română 257 504 251 565
18 Limba rusă 14 146 16 239
19 Alte limbi 62 76 243 253
20 Din buget BRTȘ 121 380 25 386
21 Editura INCE 11 47 12 32
22 Donații 201 315 438 558
23 Schimb de publicații 11 31 35 81
24 Transfer de publicații 0 0 0 0
25 Valoarea totală a intrărilor (lei) 123830,29 142647,92
III. ELIMINĂRI 0 0 0 0
1 Cărți 0 0 0 0
2 Broșuri 0 0 0 0
3 Publicații seriale 0 0 0 0
4 În limba română 0 0 0 0
5 În limba rusă 0 0 0 0
6 Valoarea totală a ieșirilor   0
IV. UTILIZATORI 2221 2328
1 Utilizatori  activi 1766
2 Noi înregistrați 455 169
3 Colaboratori științifici 151 183
4 Ingineri 51 76
5 Funcționari publici 139 163
6 Bibliotecari, documentariști 69 46
7 Studenți 1630 1630
8 Oameni de afaceri, muncitori 82 97
9 Alte categorii 99 130
10 Numărul de vizite 8681 7957
11
V. NUMĂRUL DE DOCUMENTE CONSULTATE (total) 517109 515860
1 Cărți și publicații periodice 46450 40938
2 Documente tehnico-normative 2330 74647
3 Documente brevetare 403481 400275
4 Cataloage industriale 77116 71674
5 Furnizări de documente electronice 570 489
6 Împrumut interbibliotecar
7 Numărul  total de cereri primite de la alte biblioteci 475 159
8 Numărul de împrumuturi furnizate 456 772
9 Număr total de cereri adresate altor biblioteci 31 25
10 Numărul de cereri primite 28 24
VI. ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, METODICE  ȘI CULTURALE
1 Activități organizate (total) 142 112
2 Activități științifice 2 4
3 Mese rotunde 2 2
4 Activități culturale 4 4
5 Activități de instruire 3 5
6 Lansări de carte 1 2
7 Campanii internaționale de promovare a științei 0 4
8 Expoziții tematice 75 35
9 Expoziții informative 49 48
10 Expoziții virtuale 2 2
11 Expoziții extramuros 4 6
VII. ACTIVITATEA BIBLIOGRAFICĂ
1 Consultații bibliografice 28487 28187
2 Cercetări bibliografice 71 78
3 Redactare referințelor bibliografice 1749 1906
4 Buletine informative 12 12
VIII. PUBLICAȚII 3 3
1 Articole publicate în reviste de specialitate 10 2
2 Comunicări la foruri profesionale 8 3
3 SERVICII
4 Instruirea utilizatorilor în utilizarea computerului 12 18
5 Servicii cu plată – xerox (copii) 9019 5103
6 Servicii bibliometrice 10 4
IX. FACILITĂȚI
1 Numărul total de calculatoare 23 21
2 Numărul stațiilor pentru utilizatori 4 4
3 Numărul stațiilor cu acces la Internet 21 21
4 Numărul imprimantelor 4 4
5 Numărul scanerelor 1 1
  Baze de date locale 4 3
6 Numărul de înregistrări în Catalogul Electronic 55475 55167
7 Numărul de înregistrări în BD ARTICE (articole). 92447 87519
8 Numărul de înregistrări în Baza  de date locală „Cercetări bibliografice” 10651 994
9 Numărul de locuri în sălile de lectură 110 110
10 Suprafața (m2) 1848,2 m2 1848,2 m2
11 Timp mediu de funcționare pe săptămână 40 40
12 Săli de lectură 3 3
13 Zile lucrătoare pe parcursul anului 253 254
14 Personalul BRTȘ (unități) 35 35
15 În echivalent norme întregi 28 29
16 Studii superioare 27 28
17 Studii medii de specialitate 1 1
18 Cu grad de calificare 18 19
X. UTILIZAREA MIJLOACELOR FINANCIARE    
1 Buget BRTȘ
2 Salariu angajați
3 Impozite și contribuții
4 Pentru dezvoltarea colecțiilor 142647.92
5 Achiziții seriale 75563. 51 100905.15
6 Achiziții de carte 22287. 50 2071.0
7 Achiziții documente speciale 3391. 20 1960.0
8 Donații 14000.78 32256. 82
9 Schimb de publicații 3166. 30 5455.10
10 Centrul Editorial Poligrafic INCE 5421.0
11 Cotizația Consorțiul REM
12 Participări expoziții MOLDEXPO 1000
13 Deplasări 0 0
14 Servicii cu plată – xerox 2248.80 1673
XI. INDICI MEDII
1 Indice de frecvență (nr. vizitelor/ nr. utilizatorilor ) 3,9 3,42
2 Frecvența per zi (nr. vizitelor / nr. zilelor lucrate) 34,3 31.35
3 Indice de lectură (nr. împrumuturilor / nr. utilizatorilor) 232,8 221.6
4 Împrumut per zi (nr. împrumuturilor / nr. zilelor lucrătoare) 2043 2330
5 Circulația fondului (nr. împrumuturilor / nr. colecțiilor ) 0,038 0,042
6 Indicele de dotare (nr. colecțiilor / nr. utilizatorilor) fără colecția de brevete 508,1 332,1
7 Intrări noi per utilizatori 0,32 0,45
8 Cheltuieli pentru achiziții per utilizator (total lei)
9 NORMA SALARIAT
10 Documente 485142 420717
11 Vizite (nr. vizitelor / numărul salariaților) 310,0 274.3
12 Împrumut (nr. împrumuturilor / numărul salariaților) 18468 17788
13 Utilizatori (nr. utilizatorilor / nr. salariaților) 79,3 80.2

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com