Indicatori statistici BRTȘ


Nr. INDICE 2018 2019
Titluri Volume Titluri Volume
I. COLECȚII (existent) 12201609 13584924 12202213 13585988
1. Carți 29128 88757 29277 88936
2. Broșuri (autoreferate) 26661 91586 26690 91615
3. Documente nepublicate 4693 5370 4697 5374
4. Publicații periodice (reviste) 1152 104542 1152 104964
5. Documente brevetare 11427649 12455493 11428010 12455861
6. Documente tehnico-normative 329251 382479 329252 382480
7. Cataloage industriale 383023 456354 383082 456414
8. Documente electronice 52 343 53 344
9. În limba română 75880 87976 76298 88592
10. În limba rusă 2326524 3667366 2326666 3667767
11. Alte limbi 9799205 9829582 9799249 9829629
12. Valoarea totală a colecției (lei) 9681039,85 9829193,17
II. ACHIZIȚII ÎN CURSUL ANULUI 481 940 604 1064
1. Cărți 375 429 149 179
2. Broșuri 32 32 29 29
3. Autoreferate 28 28 19 19
4. Documente nepublicate 6 6 4 4
5. Teze de doctor 6 6 4 4
6. Publicații periodice (volume) 53 (2 noi) 965 62 862
7. Reviste 45 575 56 614
8 Ziare 8 390 6 224
9. Numărul de abonamente 40 46
10. În limba română 14 13
11. Numărul de reviste curente 34 41
12. Numărul de ziare curente 6 5
13. Documente electronice 2 2 1 1
14. Documente speciale (total) 64 67 421 429
15. Documentație tehnico-normativă (standarde) 29 29 1 1
16. Cataloage industriale 35 38 59 60
17. Documente brevetare 0 0 361 368
18. Limba română 394 653 418 616
19. Limba rusă 54 238 142 401
20. Alte limbi 33 49 44 47
21. Din buget BRTȘ 269 609 56 452
22. Editura INCE 19 55 12 28
23. Donații 175 246 540 595
24. Schimb de publicații 18 30 8 17
III. UTILIZATORI (per an) 2146 2115
1. Utilizatori activi 1981 1541
2. Noi înregistrați 165 574
3. Colaboratori științifici 160 148
4. Ingineri 45 32
5. Funcționari publici 150 167
6. Bibliotecari, documentariști 59 78
7. Studenți 1467 1499
8. Oameni de afaceri, muncitori 67 54
9. Muncitori 28 25
10. Alte categorii 73 112
11. Numărul de vizite 8504 7030
IV. NUMĂRUL DE DOCUMENTE CONSULTATE (total) 445171 510987
1. Cărți și publicații periodice 34825 10277
2. Documente tehnico-normative 2038 2543
3. Documente brevetare 400334 401820
4. Cataloage industriale 7005 69683
5. Furnizări de documente electronice 969 1509
6. Împrumut interbibliotecar
7. Numărul total de cereri primite de la alte biblioteci 383 743
8. Numărul de împrumuturi furnizate 344 728
9. Număr total de cereri adresate altor biblioteci 32 22
10. Numărul de cereri primite 30 17
V. ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, METODICE ȘI CULTURALE
1. Activități organizate (total) 115 138
2. Mese rotunde 2 2
3. Ateliere profesionale 2 3
4. Expoziții 93 97
5. Expoziții MOLDEXPO 2 2
6. Lansări de carte 1 2
7. Campanii internaționale de promovare a științei 5 3
8. WEBINAR 12 10
9. Expoziții extramuros 4 7
10. Ore informative 12 12
Servicii moderne 2 2
Numărul de participanți la servicii moderne de bibliotecă
Numărul total de participanți la activitățile bibliotecii 1345 1510
VI. SERVICII INFORMAȚIONALE ȘI BIBLIOGRAFICE
1. Consultații bibliografice 28599 24567
2. Cercetări bibliografice 60 65
3. Redactare referințelor bibliografice 1294 1287
4. Descrierea bibliografică a publicațiilor 174 97
Clasificarea și indexarea documentelor
– CZU 429 316
– JEL 112 371
– DOI 34
5. Buletine informative 12 12
VII. PUBLICAȚII
1. Biobibliografii 1 1
2. Articole publicate în reviste de specialitate 4 2
3. Comunicări la foruri profesionale 3 4
4. Instruirea utilizatorilor în utilizarea computerului 11 16
5. Servicii cu plată – xerox (copii) 4416 5344
6. Servicii bibliometrice 55 44
VIII. FACILITĂȚI
1. Numărul total de calculatoare 23 23
2. Numărul stațiilor pentru utilizatori 4 4
3. Numărul stațiilor cu acces la Internet 23 23
4. Numărul imprimantelor 4 5
5. Numărul scanerelor 1 2
6. Baze de date locale 4 4
7. Numărul de înregistrări în Catalogul Electronic 55890 56182
8. Numărul de înregistrări în BD ARTICE (articole). 97479 10358
9. Numărul de locuri în sălile de lectură 110 110
10. Suprafața (m2) 1848,2 m2 1848,2 m2
11. Timp mediu de funcționare pe săptămână 40 40
12. Săli de lectură 3 3
13. Zile lucrătoare pe parcursul anului 251 250
14. Personalul BRTȘ (unități) 26 24
15. În echivalent norme întreg 26 24
16. Studii superioare 25 23
17. Studii medii de specialitate 1 1
18. Cu grad de calificare 18 16
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com