Componenţa Comitetului nr.1 BID


Componenţa Comitetului Tehnic nr 1

„Biblioteconomie. Informare. Documentare”

Nr. Numele şi prenumele Denumirea instituţiei Funcţia în cadrul CT Contact
1 Bordian, Elena Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică, director preşedinte [email protected]

Tel. 022 50-11-31

2 Gheorghe Gangura Coord. Institutul Naţional de Standardizare secretar [email protected]

Tel. 022 90- 53- 15

3 Ţurcan, Nelly, dr. hab. Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării USM membru [email protected]

Tel. 022 57-77-02

4 Karnaeva, Liubovi Biblioteca Ştiinţifică Medicală, USMF „Nicolae Testemiţanu” membru [email protected]

Tel. 022 20-52-16

5 Sobețchi, Vera Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă, șef Centru Metodologie. Cercetare. Instruire membru [email protected]

Tel. 022 43-25-92

6 Zasmenco, Ecaterina Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova, director membru [email protected]

Tel. 022 57-75-04

7 Cebotari Margareta Biblioteca Naţională a Republicii Moldova membru [email protected]

Tel. 022  24-00-70

8 Mihaluţa, Aculina Biblioteca Univ. de Stat „A. Russo”, Bălţi

director adjunct

membru [email protected]

Tel. 0(231) 52 435

9 Zasmenco, Tamara Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică,

director adjunct

membru [email protected]

Tel. 022 50-11-32

10 Pânzaru, Ludmila Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, director adjunct membru [email protected]

Tel.0 22 21-27-30

11 Chitoroagă,
Valentina
Camera Naţională a Cărţii, şef direcţie membru [email protected]

tel.022 29-57-46

12 Tcaci, Lilia Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”,

director adjunct

membru [email protected]

Tel. 022 22-95-56

13 Adăscălița, Lucia Biblioteca Tehnico-ştiinţifică Universității de Tehnice din Moldova membru [email protected]
Tel. 022 44-63-19

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com