LANSARE DE CARTE  

La data de 12 aprilie 2023, în sala mică de conferințe a Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a avut loc lansarea culegerii de articole ,,Agricultura Republicii Moldova la etapa inițială de postprivatizare: identificarea problemelor și argumentarea direcțiilor de soluționare”, autor – Tudor Bajura. Ediția fiind elaborată și coordonată de colaboratorii bibliotecii cu prilejul aniversării a 75 ani de la naștere și 40 de ani de activitate științifică și didactică a doctorului habilitat, profesor universitar Tudor Bajura.
Eveniment organizat în cadrul ședinței extinse a Secției Economie agroalimentară și dezvoltare rurală, a Institutului Național de Cercetări Economice al ASEM. Directorul BRTȘ Dna Elena Bordian, coordonator de ediție, a prezentat lucrarea și a făcut o trecere în revistă a conținutului, fiind accentuate temele de cercetare reflectate în articole precum: securitatea alimentară, probleme și oportunități de dezvoltare a pieței funciare în RM în perioada postprivatizare, teme generale economice și a protecției mediului ambiant.
La eveniment au participat rectorul ASEM Dnul Alexandru Stratan, mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof. univ., Olga GAGAUZ, dr. hab, conf.cerc., director INCE, cercetători științifici, doctoranzi, discipoli ai profesorului.
Cu această frumoasă ocazie Vă felicităm și Vă urăm sănătate trainică, energie și inspirație inepuizabilă, succese mari în toate proiectele profesionale și personale! Cu profundă recunoștință Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE din cadrul ASEM.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com