Știința și ingineria – parteneri cheie în construirea unui viitor durabil

În susținerea mobilizării politice pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei ONU 2030

Ingineria a avut întotdeauna un rol esențial în dezvoltarea și bunăstarea umană. Generațiile viitoare de ingineri și oamenii de știință vor fi capabili să proiecteze soluții durabile pentru provocările locale și globale. Federația Mondială a Organizațiilor de Inginerie (WFEO) a propus ziua de 4 martie drept Ziua Mondială a Ingineriei, ca o oportunitate de a consemna contribuțiile inginerilor și ingineriei în dezvoltarea sustenabilă a lumii. Conferința Generală a UNESCO, din noiembrie 2019 (40 C/64), a susținut inițiativa WFEO, proclamând ziua de 4 martie Ziua Mondială a Ingineriei pentru Dezvoltare Durabilă, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la rolul ingineriei în viața modernă, care este esențial pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice și promovarea dezvoltării durabile, pentru proiectarea și dezvoltarea infrastructurii rezistente care să reziste cataclismelor naturale care devin din ce în ce mai frecvente(cutremure, inundații, incendii de vegetație, etc.)
Tema Zilei Mondiale a Ingineriei pentru Dezvoltare Durabilă 2023 este „Inovarea în inginerie pentru o lume mai rezistentă”, subiect, la care UNESCO acordă o prioritate ridicată activităților de conștientizare a ingineriei ca carieră pentru tinerii care studiază sau sunt interesați de inginerie și matematică, de tehnologiile moderne de proiectare. De asemenea se menționează necesitatea urgentă în ingineri profesioniști pentru proiectarea și implementarea noilor tehnologii care vor atinge obiectivele stabilite la Conference of the Parties (COP21) pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru a realiza Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.
Ingineria are un impact foarte puternic asupra vieții fiecărei persoane, aprobând activități culturale, sociale și economice în fiecare domeniu, inclusiv în cercetare științifică, medicină, educație, tehnologia informației, comunicații și energie. Această zi reprezintă oportunitatea pentru:
• demonstrarea rolului ingineriei și al inginerilor pentru a găsi soluții pentru problemele create de schimbările climatice
• cunoașterea rolului ingineriei și tehnologiei pentru îmbunătățirea calității vieții la nivel global;
• facilitarea dialogului între ingineri și factorii de decizie, oamenii de știință, liderii din industrie, organizațiile neguvernamentale și publicul larg în legătură cu schimbările climatice și dezvoltarea durabilă;
• încurajarea tinerilor să urmeze profesii din domeniile inginerești.
„Dacă vrei să schimbi lumea spre bine, devii inginer”- prin acest îndemn de Ziua Mondială a Ingineriei este promovată profesia de inginer, fiind o specialitate cu oportunități majore pentru o carieră de succes dar și o meserie necesară în contextul cerințelor și transformărilor globale ale Planetei.
În acest context Biblioteca Republicană Tehnico – Științifică organizează în perioada 04.03 – 20.03.2023 o amplă expoziție de publicații cu genericul ,,Știința și ingineria – parteneri cheie în construirea unui viitor durabil”. Materialele expuse sunt adresate unui cerc larg de specialiști care sunt implicați în activitățile de cercetare, proiectare, încercare, verificare, testare și recepție a mașinilor și utilajelor, de asemenea fiind utile studenților de la facultățile cu profil mecanic de la specializările de mașini și utilaje, tehnologia construcțiilor de mașini, mașini-unelte, roboți industriali, dar poate fi consultată și de către toți cei care vor să-și extindă cunoștințele privind dinamica mașinilor și utilajelor.
Documentele pot fi consultate în spațiile bibliotecii sau prin intermediul serviciilor electronice accesând formularul DSI https://brts.md/?page_id=339

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com