Oră informativă la bibliotecă

Colaborarea Bibliotecii Republicane Tehnico – Științifice (BRTȘ) cu instituțiile de învățământ din țară este o prioritate importantă a managementului organizațional pe segmentul de promovare a resurselor informaționale. Astfel, la 22 februarie 2023, în contextul zilei Ghidului de turism și Săptămânii carierei, care se desfășoară în centrele de excelență din Chișinău, Biblioteca Republicană Tehnico – Științifică în parteneriat cu Biblioteca Centrului de Excelență în Economie și Finanțe au organizat  Ziua ușilor deschise la BRTȘ, în cadrul căreia ne-au vizitat 35 de participanți (elevi, profesori).

Pe parcursul zilei, elevii CEEF au participat la ora informativă ,,Colecţiile speciale – suport informaţional şi documentar în procesul de instruire”, prezentată de Elena Lupu și Galina Alexandrova, specialiști ai Secției Colecții Speciale BRTȘ. În cadrul acestei activității elevii au făcut cunoștință cu varietatea de documente speciale, precum: brevetele de invenții, standarde, prescripții tehnice, cataloage industriale și formatul acestora (suport de hârtie, micropurtători)

De asemenea a fost inaugurată expoziția ,,Redescoperă BRTȘ. Dezvoltarea ghidajului turistic în bibliotecă” unde au fost expuse cele mai vechi cărți (1936) și reviste (1965), dar și cel mai vechi brevet (1927) din colecția BRTȘ. Lucrările expuse au fost prezentate de către Ecaterina Coșleț, bibliotecar principal în Secția Colecții Speciale.

Evenimentul a fost completat cu o excursie în spațiile BRTȘ, elevii fiind ghidați de către directorul bibliotecii  Dna Elena Bordian, care a prezentat atât colecțiile tradiționale cât și resursele și serviciile electronice oferite de bibliotecă.

La final 33 de elevi ai anului întâi specialitatea Impozite și percepere fiscală al CEEF s-au înregistrat ca utilizatori ai BRTȘ.

Aducem sincere mulțumiri Dnei Olga Cheianu, bibliotecar principal, Dnei Larisa Ganea profesoara de contabilitate a CEEF pentru colaborare și cooperare, în vederea organizării activităților de informare și promovare a resurselor BRTȘ.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com