Creează. Inovează. Colaborează.

Creativitatea înseamnă să îți permiți să faci greșeli.
Arta este să știi pe care să le păstrezi.

Scott  Adams

 Istoricul consemnării Zilei Mondiale a Creativității și Inovării  începe cu 21 aprilie 2002,  când pentru prima dată, a avut loc în mod organizat un festival al creativității și inovației, care a fost sărbătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. În aprilie 2017, Adunarea Generală a ONU, subliniind posibilitățile de creativitate și inovare în diverse domenii ale activității umane a adoptat o rezoluție, potrivit căreia Ziua Mondială a Creativității și Inovării a fost înființată și sărbătorită de acum înainte în fiecare an la 21 aprilie. Inițiatorii și activiștii instituirii evenimentul dat,  asociază data sărbătoririi acesteia cu Ziua Internațională a Pământului, sărbătorită pe 22 aprilie, precum și cu ziua de naștere a marelui om de știință, gânditor și inventator Leonardo da Vinci, sărbătorită pe 15 aprilie. În primul caz, legătura indică posibilitățile de creativitate și inovație în crearea și conservarea căminului nostru comun – Pământul, iar în al doilea caz, contribuția marelui inventator la dezvoltarea științei și a proceselor creative. De asemenea, menționăm că Organizați Națiunilor Unite (ONU)  a declarat nu numai ziua de  21 aprilie – zi dedicată Creativității și Inovării, dar și  sărbătorirea Săptămânii Mondiale a Creativității și Inovării, care se consemnează în fiecare an  în perioada 15-21 aprilie.

Nu există o definiție universală a ceea ce este creativitatea. Poate fi atât auto-exprimare creativă, cât și o modalitate de rezolvare a problemelor din sfera economică sau socială sau din domeniul dezvoltării durabile. Prin stabilirea unei noi sărbători, ONU a căutat să atragă atenția reprezentanților autorităților, științei și tehnologiei, sistemelor de învățământ asupra dezvoltării gândirii creative, creând condiții pentru implementarea tuturor tipurilor de inovații și implementarea lor în diverse sfere ale omului. Acesta este un factor important în dezvoltarea durabilă de succes a omenirii și o modalitate de a depăși multe probleme, inclusiv cele de natură globală, cu care se confruntă lumea. Datorită introducerii tehnologiilor avansate, dintre care multe sunt produsul creativității și inovației, se creează condiții pentru îmbunătățirea standardelor de viață în toate colțurile globului. Inovația economică contribuie la dezvoltarea potențialului economic, care ar trebui să ofere o soluție la problemele asociate cu sărăcia și foametea. Economia creativă, care include audiovizual, publicarea, designul și artele vizuale, new media, artele spectacolului, este unul dintre sectoarele dinamice ale economiei globale în ceea ce privește generarea de venituri, crearea de locuri de muncă și veniturile din export. Cultura este o componentă cheie a dezvoltării durabile și este o sursă de identitate, inovație și creativitate atât la nivel individual, cât și la nivel de grup. În același timp, creativitatea și cultura au un impact semnificativ asupra dezvoltării sociale incluzive, dialogului și înțelegerii reciproce. În rezoluțiile și rapoartele sale dedicate datei memorabile a Națiunilor Unite sărbătorite pe 21 aprilie, se subliniază constant că dezvoltarea științei, tehnologiei și inovației ar trebui să fie incluzivă și să servească în folosul umanității, concentrându-se pe interesele acesteia. Structurile de stat ar trebui să aloce anumite sume de la buget pentru dezvoltarea tehnologiilor și inovării, precum și pentru promovarea creativității, iar întreprinderile ar putea, de asemenea, să facă din acest domeniu unul dintre domeniile lor de investiții.

Tema Săptămânii și Zilei Mondiale a Creativității și Inovării în anul 2022 este Colaborarea.

Evenimentele acestui an răspândesc conștientizarea practicii colaborative și a modului în care aceasta se leagă de Obiectivul ONU de Dezvoltare Durabilă 16: Pace, Justiție și Instituții puternice. Obiectivul 16 al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă înseamnă promovarea societăților pașnice și incluzive pentru dezvoltarea durabilă, oferirea accesului la justiție pentru toți și construirea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

Impactul global al Zilei Mondiale a Creativității și Inovării (WCIW) asupra practicii colaborative: împreună putem crea o mișcare internațională de educație publică pentru a promova conștientizarea la nivel global a practicii colaborative și a beneficiilor sale unice ca model creativ și inovator de soluționare a conflictelor, precum și capacitatea sa de a promova Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 16 al Națiunilor Unite: pace, justiție și Instituții puternice.

În rezultatul acestor eforturi va fi promovată practica colaborativă și beneficiile acesteia ca opțiune pentru familiile și cuplurile în tranziție, atât la nivel internațional, cât și în cadrul comunităților locale. Asigurarea sustenabilității și accesibilității practicii colaborative în comunități la nivel global.

Rolul fiecăruia în Ziua Mondială a Creativității și Inovării(WCIW & Day) este de a crea o mișcare internațională de educație publică în jurul practicii colaborative, porțile de acces în comunitățile locale. Fiecare își găzduiește propriile sărbători ale Săptămânii Mondiale a Creativității și Inovării în perioada 15 – 21 aprilie 2022 și în Ziua Mondială a Creativității și Inovării, pe 21 aprilie 2022. Sărbătorile variază, dar prezintă modalități creative și inovatoare de promovare a practicii colaborative și a obiectivului ONU de Dezvoltare Durabilă 16: Pace, justiție și Instituții puternice. Sărbătorile pot fi de orice tip de eveniment, deoarece creativitatea nu are limite și poate fi, de asemenea, sărbătorită cu oricine, inclusiv cu membrii comunității, asociațiile locale și alte organizații profesionale. Sărbătorește-ți creativitatea și inovația cu întreaga lume, găzduind evenimentul tău! Creativitatea nu are limite!

În acest context, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică vine cu un suport informațional tematic: cărți, articole științifice și de popularizare ce țin de posibilitățile de creativitate și inovare în diverse domenii ale activității umane. De asemenea pute-ti beneficia de consultații privind cele mai inovative sectoare ale economiei naționale  și cele mai recente inovații.   

Documentele pot fi consultate în spațiile bibliotecii sau prin intermediul serviciilor electronice accesând formularul DSI https://brts.md/?page_id=33; e-mail: livrare.doconline.brts@gmail.com

Spațiul expozițional – et. II, BRTȘ, str. Ion Creangă 45, mun. Chișinău.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com