Atelier profesional – ,,Rolul dezvoltării profesionale continue în evoluția și cultura organizațională a BRTȘ”

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică (BRTŞ) a Institutului Național de Cercetări Economice, în calitatea de Centru biblioteconomic departamental al rețelei de biblioteci tehnice, a organizat la 21 octombrie 2021, atelierul profesional online cu genericul ,,Rolul dezvoltării profesionale continue în evoluția și cultura organizațională a BRTȘ”. Scopul acestei activități este dezvoltarea competențelor profesionale ale bibliotecarilor pentru realizarea și îndeplinirea proceselor tehnologice în conformitate cu standardele în vigoare.

Formatorii BRTȘ: Tamara Zasmenco, șef serviciu Asistență metodologică; Elena Lupu, șef serviciu Colecții Speciale; Ecaterina Coșleț, bibliotecar principal, serviciul Colecții Speciale.

Grup țintă: angajații BRTȘ și a rețelei de biblioteci tehnice.

Subiectele dezvoltate: ,,Formarea competențelor-cheie în domeniul biblioteconomiei și științei informării: provocări si perspective”; ,,Dezvoltarea parteneriatelor pentru formarea profesională continuă a personalului de specialitate din bibliotecă”; ,,Platforme de instruire la distanțe”. La sesiunea interactivă de întrebări și răspunsuri s-a discutat despre valorificarea tehnologiilor digitale în  activitatea bibliotecii, dezvoltarea competențelor profesionale și despre posibilitățile de participare la cursuri de formare în centrele de dezvoltare profesională continuă  naționale.  

La atelier au participat 27 bibliotecari, dintre care 20 – BRTȘ și 7 din rețeaua de biblioteci tehnice.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com