Evoluția demografică în Republica Moldova

Ziua Mondială a Populaţiei este sărbătorită în fiecare an la 11 iulie, fiind marcată pentru prima dată în 1989, la recomandarea Consiliului Director al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, având drept scop concentrarea atenţiei asupra problemelor globale legate de populație.

Această dată a fost aleasă ca urmare a atingerii cifrei de cinci miliarde a populaţiei globale, în această zi a anului 1987 și presupune realizarea unei campanii internaţionale de sensibilizare privind problemele actuale ale omenirii şi pentru aflarea soluţiilor reale prin care acestea pot fi rezolvate.

În 1990, prin Rezoluţia 45/216, Adunarea Generală ONU a decis continuarea marcării Zilei Mondiale a Populaţiei pentru a sublinia problemele populaţiei, inclusiv relaţiile acesteia cu mediul şi cu dezvoltarea.

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este modelul lumii pentru un viitor mai bun pentru toţi pe o planetă sănătoasă. De Ziua Mondială a Populaţiei, recunoaştem că această misiune este strâns legată de tendinţele demografice, inclusiv creşterea populaţiei, îmbătrânirea, migraţia şi urbanizarea.

Creşterea populaţiei mondiale este o problemă căreia i se caută explicaţii ştiinţifice şi i se propun strategii integrate la fel ca şi celorlalte probleme care au dobândit un statut global, chiar dacă în anumite zone ale Terrei populaţia evoluează uneori în contradicţie cu tendinţa generală, aşa cum se întâmplă în „Bătrâna Europă”. Continentul nostru îşi justifică numele prin creşterea vârstei medii a locuitorilor şi scăderea continuă a populaţiei.

Conform Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova numărul estimat al populației cu reședință obișnuită (populație rezidentă) al Republicii Moldova la 01.01.2020 a constituit 2.640,4 mii persoane.

Astfel, ca și în anii precedenți, scăderea numărului populației a fost influențată în mare parte de migrația netă. Este vorba despre 41,3 mii de persoane care au părăsit țara.

Totodată, datele relevă tendința de îmbătrânire a populației, prin creșterea proporțiilor de adulți şi vârstnici, în timp ce proporțiile de copii şi adolescenți este în continuă scădere. Ceea ce prezintă un suport important în prognoza populației este faptul că schimbările demografice apar lent, iar structura demografică, în mare măsură, determină tendințele viitoare.

Centrul de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice este unica structură la nivel național care elaborează prognozele demografice. Acestea diferă de la alte prognoze prin scenariile aplicate și prin faptul că au fost elaborate pentru Republica Moldova fără regiunea transnistreană, utilizând elaborările și calculele proprii în estimarea dinamicii principalelor procese demografice (fertilitatea, mortalitatea, migrația).

Dna doctor habilitat în sociologie a Centrului de Cercetări Demografice al INCE într-un articol al revistei Sociologie si Demografie ne relatează că prognoza schimbărilor în dinamica populației este o sarcină complexă, dar cu un efort analitic, realizată de numeroase instituții, precum ONU, Banca Mondială, Eurostat, instituțiile statistice naționale și diverse centre științifice, care pe baza ipotezelor despre fertilitate, speranță de viață la naștere și migrație emit estimări despre evoluția posibilă a dimensiunii și structurii populației.

În acest context Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică vă invită la o amplă expoziție de publicații cu genericul Evoluția demografică în Republica Moldova în perioada 09.07-21.07.2021. Documentele pot fi consultate în spațiile bibliotecii sau prin intermediul serviciilor electronice accesând formularul DSI https://brts.md/?page_id=339 

Spațiul expozițional – et. II, BRTȘ, str. Ion Creangă 45, or. Chișinău.

Tatiana TULGARA

Evelina JITARI

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com