Calugareanu, Irina. Managementul proiectelor de infrastructura in cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova : premisele dezvoltarii si evaluarea riscurilor : (monografie) / I. Calugareanu ; Acad. de Studii Economice din Moldova. – Chisinau : ASEM, 2020. – 400 p. – Bibliogr.: p. 363-374 (163 tit.). – ISBN 978-9975-75-982-3

Management — Republica Moldova; Managementul proiectelor — Republica Moldova

338.4 / C 16

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com