Resurse electronice în domeniul brevetelor de invenţii

O invenție este o rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii care prezintă noutate și progres față de stadiul cunoscut până atunci. Protecția invențiilor se face prin brevet de invenție. Brevetul de invenție este un act juridic oficial care îi acordă titularului său un drept cu caracter exclusivist de exploatare a unei invenții, pe întreaga sa durată.

Platformele online includ servicii de informare și ghidare pentru gestiunea eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) şi pentru susţinerea comercializării rezultatelor cercetării şi ale transferului de tehnologie.

Cea mai modernă formă pentru efectuarea unei cercetări documentare în literatura de brevete este utilizarea unor baze de date electronice. Prin aceste mijloace se poate realiza o cercetare documentară rapidă, eficientă şi completă. Obiectul cercetării documentare este descoperirea stadiului anterior al tehnicii, care este relevant în scopul de a stabili dacă şi în ce măsură invenţia la care se referă cererea de brevet de invenţie este nouă şi implică o activitate inventivă.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com