Lansare de carte – Problemele actuale ale economiei Republicii Moldova: esență și căi de soluționare, autor M. Patraș, prof.univ., dr.

Vă invităm la evenimentul de lansare a unei cărți inedite „Problemele actuale ale economiei Republicii Moldova: esență și căi de soluționare” din perspectiva autorului Mihai Patraș, prof.univ., dr.

 • Despre suveranitatea economică
 • Despre „Tratatul cu privire la comunitatea economică”
 • Despre o nouă reformă monetară
 • Moneda euro și perspective dolarului
 • Reforma monetară și politica bancară
 • Creștere economică sau dezvoltare durabilă?…

Iată doar câteva subiecte care vor fi dezbătute în cadrul evenimentului de lansare care va avea loc miercuri, 2 octombrie 2019, începând cu ora 14.00, la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE, str. Ion Creangă 45, et. II.

Invitați de onoare:

 • Alexandru Stratan, m.c. al AȘM, dr.hab., prof., directorul INCE
 • Culiuc Leonid, acad. AȘM, președinte al CDSI a USM
 • Bahnărel Ion, prof. univ., șef catedră USMF  „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
 • Pârvan Pintilie, dr., ex-dir., președintele asociației obștești “Parlamentul 90”
 • Roșcovan Mihai, ex-vice Ministru Economiei al RM

Despre autor

Autorul acestei lucrări, prof. univ., dr. Mihai PATRAȘ, Laureat al Premiului de Stat al R. Moldova, al Premiilor AȘM și al Academie Române, timp de aproape două decenii a activat în cadrul Institutului de Cercetări Științifice în Domeniul Planificării/ ICȘ în DP al Comitetului de Stat pentru Planificare/ CSP al R. Moldova chiar din prima zi a fondării acestuia – 2 octombrie 1972. (Instituția s-a aflat mai mulți ani în localul actualului Institut Național de Cercetări Economice al AȘM și ar putea fi tratată ca predecesor al nostru). Marile transformări politice și socioeconomice din a doua jumătate a anilor 1980 l-au „prins” pe autor în funcția de șef de laborator al Institutului. Dânsul fiind preocupat de cele mai actuale probleme economice ale timpului: elaborarea balanțelor natural-bănești ale R. Moldova (pentru anii 1975-1985) și aplicarea acestora în prognozarea (curentă și pe termen mediu a) economiei, elaborarea Programului Complex al Progresului Tehnico-Științific al R. Moldova pentru perioada anilor 1991-2010, relațiile economice externe (pe atunci se numeau „interrepublicane”) etc. Tot atunci una dintre temele cele mai actuale științifico-practice a devenit cea legată de autogestiunea teritorială, în primul rând cea republicană. Autorul, având rezultatele științifice necesare a fost inclus în această problematică și numit în fruntea unui nou laborator științific, înființat în baza unei decizii de Guvern din 30 octombrie 1988.Activând în această funcție, într-un timp scurt a stabilit contacte de colaborare cu colegi din alte foste republici unionale, în primul rând cu cei din Estonia, Letonia, Lituania etc., de asemenea din cadrul Institutelor de Cercetări Științifice în Domeniul Planificării ale CSP-urilor respective, care deja erau preocupați de domeniul autogestiunii republicane (începuse cercetările cu cca un an înainte). Drept urmare a elaborat Concepția autogestiunii teritoriale a RSS Moldovenești, document ce a fost recunoscut ca fiind învingător în competiția cu alte două grupuri de alternativă de cercetători – cea a Institutului de Economie a AȘM, precum și cea a Facultății de economie a USM. Autorul acestei culegeri a exercitat funcția de vicepreședinte al grupului respectiv de lucru.Tot în aceea perioadă a fost numit de conducerea economică a republicii în calitate de consilier (prin cumul) pe probleme economice al grupului de deputați ai ex-URSS din partea R. Moldova (alcătuit din 52 persoane), cu dreptul de a participa la ședințele Congresului deputaților unionali (la Moscova). Aceasta de asemenea i-a oferit o bogată experiență, urmare a colaborării cu colegii respectivi din alte foste republici (Țările Baltice,Georgia, Armenia etc.). Activitățile și colaborările în cauză i-au permis ca într-un timp relativ scurt să elaboreze și să prezinte conducerii republicii mai multe propuneri și documente de importanță majoră, orientate spre dobândirea și consolidarea independenței politice a tânărului stat. În 1990 devenind deputat în Primul Parlament, a prezentat conducerii Parlamentului un vast program legislativ, ce consta din cca. 130 documente economice, financiare,bancare, comerciale etc. Programul a fost acceptat de Prezidiul Parlamentului și luat ca bază în activitatea sa. Majoritatea documentelor ulterior au fost elaborate sau organizată elaborarea de Comisia economică condusă de prof. Mihai Patraș. Probabil nu întâmplător vice-președintele Primului Parlament al R. Moldova, apoi și președintele Curții Constituționale a R. Moldova dl Victor Pușcaș l-a caracterizat pe prof. univ. Mihai Patraș ca fiind arhitectul independenței R. Moldova (v. „Literatura și Arta” din 23 iunie 2011). Ar putea fi scoasă în evidență activitatea legată de emiterea monedei naționale și „botezarea” ei cu numele firesc „leu” (leu moldovenesc/ LMD), mai ales dacă ținem cont de faptul, că mulți dintre „oponenții” lui pledau pentru denumirea „ducat moldovenesc”, „taler” (v. Mircea Snegur. Labirintul destinului. Memorii. V. 5, p. 198). Ținând cont de faptul, că reformele economice de la începutul anilor 1990 se împleteau cu cele politice, era nevoie de o colaborare cât mai strânsă a economiștilor. În acest scop autorul acestei culegeri la 21 decembrie 1991 a organizat și apoi a condus Asociația Economiștilor din Republica Moldova (până în 1998 a fost președinte, de atunci – vicepreședinte). Alături de altele, în acea calitate, a realizat și o vastă activitate de editare și de difuzare, de promovare a literaturii economice, unicele ca proporție (donații de carte economică de peste 100.000 ex.). Încă în 1991 a propus predarea unor discipline economice în școlile medii (devenite ulterior licee). Problema în cauză este actuală și astăzi (fiindcă până acum, după aproape 3 decenii, ea a rămas nesoluționată). A lansat o serie de idei ce țineau mai întâi de schimbarea radicală a relațiilor conducerii R. Moldova cu „centrul” unional (de ex., Concepția „X+0”, unde „X” ar însemna numărul de entități statale ce urmau să formeze noua Comunitate de țări, iar „0” ar fi însemnat lipsa organelor respective unionale, în loc de schema precedentă „15+1”; Despre Tratatul economic etc.), iar apoi de inițierea, promovarea și consolidarea Independenței R. Moldova, de participarea noastră la principalele structuri financiar-bancare internaționale – FMI, BIRD, AID (la 12-13 august 1992 dl Patraș Mihai a reprezentat Parlamentul R. Moldova la Actul de aderare la structurile respective). În Culegere sunt incluse mai multe materiale ale prof. univ. dr. Mihai Patras, în care se conțin răspunsuri la problemele actuale din economie și ramurile adiacente, propuneri edificatoare privind modul de soluționare a dificultăților „tranziției” la economia firească, bazată pe promovarea și respectarea legislației. Considerăm ca materialele incluse în culegere prezintă interes atât științifico-practic, cât și istoric, în primul rând, pentru cercetătorii din domeniu, pentru viitorii economiști – studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, alte persoane interesate de evoluția situației socio-economice și politice la sfârșitul sec. XX–începutul sec. XXI.

Prof. univ., dr. hab. Alexandru Stratan, m.c. al AȘM, Laureat al Premiului Național al Republica Moldova Director al Institutului Național de Cercetări Economice

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com