“Paradigme moderne ale economiei si antreprenoriatului inovativ”, conf. st. intern. (12 ; 2017 ; Chisinau). Paradigme moderne ale economiei si antreprenoriatului inovativ, 03-04 noiem. 2017, ed. a XII-a a Conferintei Stiintifice Internationale / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Stiinte Economice, Dep. Administrarea Afacerilor ; com. org. G. Ulian [si a.]. – Chisinau : CEP USM, 2017. – 350 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-9975-71-838-7

Stiinte economice — Conferinta; Afaceri; Inovatie

33 / P 25

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com