Concurs: Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică va organiza un şir de activităţi culturale şi ştiinţifice în cadrul concursului republican „Biblioteca publica – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, ediţia a V-a, care va fi desfăşurat în perioada: 1 aprilie 2015 – 1 aprilie 2016.
Concursul este organizat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în cooperare cu Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova.
Scopul concursului constă în promovarea informaţiei privind sistemul naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale în rândul populaţiei prin intermediul bibliotecilor, iar bibliotecile, la rândul lor, îşi promovează colecţiile din domeniul proprietăţii intelectuale.

PROGRAM

Programul activităţilor de diseminare şi promovare a informaţiei privind Proprietatea Intelectuală (PI) organizate de către Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică în perioada 2015-2016

În cadrul concursului: ,,Biblioteca publică – partener în promovarea proprietăţii intelectuale”, BRTŞ preconizează un şir de activităţi, scopul cărora este promovarea informaţiei din domeniul proprietăţii intelectuale şi a colecţiilor, din bibliotecile care deţin documente din domeniul respectiv.

Mottoul: ,, Ideiile sunt materia primă a progresului”

Bertie Charles Forbes

Activităţi ştiinţifice şi promoţionale:

Aprilie

10 aprilie deschiderea oficială a Expoziţiei permanente cu genericul: ,,Invenţiile indicele global al dezvoltării omenirii”.

20 – 25 aprilie – Expoziţia tematică cu prilejul Zilei Mondiale a Cărţii şi a dreptului de autor şi a Zilei profesionale a Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul
,, Biblioteca – elementul de bază în societatea informaţională ”

27 aprile – Oră informativă cu tematica ,,Drepturi de proprietate intelectuală” Grup ţintă: studenţi de la UCCM. Prezentarea Invenţiilor protejate, Legislaţiei în vigoare în domeniul proprietăţii intelectuale şi a publicaţiilor în domeniul PI a RM

Mai

16 – 20 mai, BRTŞ va participa la Expoziţia Internaţională Specializată de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora „Food & Drinks” – C.I.E. „Moldexpo” S.A., Ed.XX11-a, unde vom prezenta: documente de brevet, standarde naţionale ale RM, publicaţii în domeniul tehnologiei de fabricare a produselor alimentare şi industriale etc.

20 mai – Expoziţie de publicaţii dedicată Zilei mondiale a metrologiei cu genericul ” Metrologie şi impactul metrologiei asupra calităţii vieţii”, prezentarea expoziţiei cu documente normative şi documente brevetare

28 mai – Masă rotundă cu genericul „ Rolul mărcii în promovarea produselor şi serviciilor autohtone”, comunicări: Olga Cheianu, şef Secţia Colecţii Speciale cu tema: „Incursiune în istoria mărcii” şi Alina Fodea, magistru în economie, specialist principal, Secţia Marketing, servicii AGEPI cu tema: „Rolul brăndurilor naţionale în dezvoltarea economică ”. Grup ţintă: studenţi, tineri antreprenori şi inventatori

Iunie

6-20 iunie – Expoziţie tematică către Ziua lucrătorului din industria uşoară, tema „Prelucrarea lemnului. Produse din lemn”

27 – 6 iulie – Expoziţie tematică către Ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului tema „Rolul invenţiilor protejate în Republica Moldova în dezvoltarea economiei naţionale”

Iulie

9 – 23 iulie – Expoziţie tematică în ajutor producătorului autohton tema „Invenţii în domeniul industriei vinocole”

August

8 – 24 august– Expoziţie tematică către Ziua lucrătorului din construcţii cu genericul „Invenţii în domeniul construcţiei”

Septembrie

02 septembrie – 30 septembrie Expoziţie de publicaţii cu genericul “Instruirea, Inovarea, Investiţiile – trei factori decisivi ai progresului”, către Ziua economistului –ultima duminică a lunii, 27 septembrie

22 septembrie – Oră informativă pentru studenţi, tema ,,Baza de date a invenţiilor protejate în RM, metode de căutare a informaţiei”

30 – 04 octombrie BRTŞ va participa la Expoziţia Internaţională Specializată de produse şi servicii pentru afaceri, ediţia a III-a (CIE Moldexpo) cu genericul “Grow up your bussines” – B2B.

Octombrie

24-30 octombrie – Expoziţie tematică către Ziua Internaţională a Dezvoltării Informaţionale cu tema, „ Biblioteca proprietăţii intelectuale ”

Noiembrie

10 noiembrie – Expoziţie de publicaţii către, Ziua Mondiala a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare, tema „Ştiinţa – generator al progresului umanităţii”
25- 28 noiembrie – Participare la Expoziţia Internaţională ,,Infoinvent 2015 ”.

Decembrie

01- 31 decembrie – Oră informativă “Marketing şi management – o dezvoltare economică de succes”.– “ Colecţia de documente brevetare a BRTŞ. Tipuri de documente. Metode de căutare.”

18 decembrie – Atelier profesional cu reţeaua de biblioteci tehnice din republică. Servicii şi perspective de bibliotecă.

Ianuarie

10 ianuare Expoziţia tematică, „Resurse alternative de energie – tehnologii moderne şi investiţii. Invenţii în domeniul energiei netradiţionale”

Februarie

Expoziţia tematică „Invenţii în domeniul industriei de panificaţie ”

Martie

03 – 30 martie, Ziua mondială a drepturil consumatorilor, Informatizarea şi protecţia consumatorilor – imperativ al timpului, (15 martie)

Notă: Programul activităţilor info-documentare pentru promovarea informaţiei în domeniul proprietăţii Intelectuale poate fi completat /modificat/ pe parcursul anului.

Elena Bordian, Director BRTŞ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com