Conservarea fructelor: sucuri, gemuri, dulceţuri.

Monografii. Manuale. Ghiduri. Autoreferate.

631.5

B 35  Beceanu, Dumitru. Fructe, legume şi flori. Metode de prelungire a păstrării în stare proaspătă. Conserve de legume şi fructe / Dumitru Beceanu, Adrian Chira, Ioan Paşca. − Bucureşti : MAST,    [2001]. − 398 p. − Bibliogr.: p. 397-398.

634.1

B 92  Bujoreanu, Nicolae. Formarea direcţionată a fructelor pentru păstrare îndelungată : monografie / Nicolae Bujoreanu ; Academia de Ştiinte a Moldovei, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. − Chişinău : Magna-Princeps SRL, 2010. − 256 p. − Bibliogr.: p. 243-255.

664.8

B 93 Bulgakova, Vanda. Murături şi conserve în tot timpul anului / Vanda Bulgakova; trad. N. Pavelescu. − Bucureşti : Alex-Alex, 2002. − 160 p.

663.8

M 12  Macari, Artur. Influenţa proprietăţilor oxidoreducătoare a sucului şi pulpei de fructe, pomuşoare  asupra evoluţiei bioantioxidanţilor : autoref. tz. dr. în ştiinţe tehnice : 05.18.13 / Artur Macari ; Universitatea Tehnică a Moldovei. − Chişinău, 2003. − 22 p. − Bibliogr.: p. 19-20.

664.8

N 88  Nour, Violeta. Procesarea industrială a legumelor şi fructelor / Violeta Nour. − Craiova : SITECH, [2014]. − 525 p. − Bibliogr. la sf. cap.

657

Z 30  Zaporojan, Viorica. Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în produсţia conservelor din fructe şi legume : autoref. tz. dr. în economie : 08.00.12 / Viorica Zaporojan ; Academia de Studii Economice din Moldova. − Chişinău, 2008. − 24 p. − Bibliogr.: p. 20.

663.2

Б 535 Бессмертна лоза виноградная и люди ее творящие : книга воспоминаний выпусников училища виноделия и виноградарства Республики Молдова / сост. В. В. Бабич. − изд. 2-е, доп. и испр. − Кишинев : Б. м, 2004. − 318 с.

 

338.45

Д 262 Дедина, Лия Ревазовна. Организационно-экономические методы повышения экономической эффективности производства в плодоовощной консервной промышленности : (на материалах предприятий плодоовощной консервной промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Молдова) : aвтореф. дисс… доктора экономических наук : 08.00.05 / Лия Ревазовна  Дедина. − Кишинев, 1993. − 11 с.

664.8

К 289 Касьянов, Геннадий Иванович. Технология продуктов детского питания : учеб. для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности “Технология продуктов детского и функционального   назначения” / Геннадий Иванович Касьянов. – Москва : Академия, 2003. − 224 с. − Библиогр.: с. 222-223.

 

664.8

Н 241 Наместников, А. Ф. Технология консервирования тропических и субтропических фруктов и овощей : учеб. пособие для иностранных студентов / А. Ф. Наместников, А. Ф. Загибалов, А. С. Зверькова. − Киев-Одесса : Выща школа, 1989. − 352 с. −  Библиогр.: с. 333-334.

001.8(03)

Н 347 Научные разработки для агропродовольственных производителей : указ. / ред.: Г. Северян ; М-во сел. хоз-ва и пищ. пром-сти РМ, Гл. упр. науки и проф. подготовки. − Кишинэу, 2004. − 100 с.

664.8(035)

С 741 Справочник технолога плодоовощного производства / cост. М. Г. Куницина. − СПб. : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. − 480 с. − Библиогр.: с. 476.

664.8

С 955  Сырьевые ресурсы плодоовощной консервной промышленности (Пищевая промышленность : обзор. информ. / АгроНИИТЭИПП. Пищевая промышленность. Сер. 18. Консервная, овощесушильная и пищеконцентратная промышленность. Вып. 4 : Сыровые ресурсы плодоовощной консервной промышленности. − Москва, 1993. − 19 с.

664.8/.9

Т 384  Технология консервирования плодов, овощей, мяса и рыбы : учеб. пособие для вузов / Б. Л. Флауменбаум, А. А. Бровченко, А. Ф. Загибалов, А. С. Зверькова, Е. Г. Кротов, А. Н. Самсонова, А. А. Титова, А. Ф. Фан-Юнг, К. П. Лемаринье. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : Колос, 1993. − 320 с. − Библиогр.: с. 311.

634.1

У 761 Усовершенствование технологии производства фруктов / Михаил Адэскэлицей, Вячеслав Афанасьев ; Нац. ин-т экономики и информ. − Кишинэу, 2005. − 14 с. − (Экспресс-информ. / НИЭИ). −  Библиогр.: с. 14.

Articole în reviste internaţionale/naţionale

 Golubi, Roman. Fabricarea produselor nonalcoolice din struguri nematuraţi / Roman Golubi, Eugen Iorga, Boris Gaină // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. − Chişinău, 2015. − Nr. 5-6. − P. 25-29.

 Grighel, Gh. Conţinutul microelementelor şi metalelor grille în diferite sucuri şi vinuri / Gh. Grighel,         C. Dadu, V. Chiriliuc, A. Tcacenco // Pomicultura,Viticultura şi Vinificaţia. − Chişinău, 2013. − Nr. 5. − P. 15-20.

 Piontkovskaia, Valentina. Produse ecologice originale din struguri / Valentina Piontkovskaia // Fin-Consultant. − Chişinău, 2012. − Nr. 3. − P. 15-18.

 Piontkovskaia, Valentina. Sucuri de marcă din struguri prin extracţie directă = Производство марочных соков прямого отжима из винограда / Valentina Piontkovskaia // Fin-Consultant. − Chişinău, 2010. − Nr. 11. −   P. 16-21.

 Şleagan, Galina. Cercetări privind calitatea sucului de fructe stors direct şi congelat / Galina Şleagan,  Maria Popa, Aliona Chicu, Larisa Vîcerova, Galina Suvorova, Larisa Rabotnicova, Tatiana Cupcea // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. − Chişinău, 2015. − Nr. 4. − P. 10-13.

 Беляев, А. А. Производство консервированного сока из мелкоплодных яблок Восточной Сибири и ягод брусники / А. А. Беляев, Н. Н. Типсина, А. Е. Туманова // Пищевая промышленность. − Москва, 2014. – N 6. − С. 11-12.

 Исичко, Н. И. Продукты здорового питания и их рациональное использование / Н. И. Исичко,       Д. А. Николаева, М. Л. Подогова, Л. П. Линда, Т. А. Саранди // Agricultura Moldovei. − Chisinău, 2009. −     Nr. 7-8. − P. 34-36.

 Молдаване предпочитают вкусные соки // Business Class. − Chişinău, 2010. − Nr. 5. − P. 30-31.

 Оруджова, Н. Г. Совершенствование метода извлечения сока из плодов и ягод / Н. Г. Оруджова // Аграрная наука. − Москва, 2011. −N 8. − С. 30-31.

 Першина, О. Н. Сравнительный анализ эффективности водоудерживающих добавок в производстве термостабильного фруктового джема / О. Н. Першина, В. А. Помозова // Пищевая промышленность. − Москва, 2015. − N 3 . − С. 20-23.

 Пионтковская, Валентина. Оригинальная экономическая продукция из винограда / Валентина  Пионтковская // Fin-Consultant. − Chisinău, 2012. − Nr. 3. − P. 18-22.

     Серотонин в стакане // Business Class. − Chişinău, 2011. − Nr. 4. − P. 42-43.

Rapoarte la lucrările de cercetare ştiinţifică

DN/3551 R

A 47  Ameliorarea plantelor aromatice, studierea, menţinerea şi conservarea surselor de germoplasmă, elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de producere şi prelucrare a materiei prime. Elaborarea documentaţiei normativ tehnice la extractul vegetal de ceara albinei (Asclepias syriaca L.) (final) : raport ştiinţific / conducător: C. Timciuc ; Inst. de Cercet. Şt. pentru Porumb şi Sorg. Filiala pentru Plante Aromatice şi Medicinale. − Nr. inr. de stat 0197M 01041 ;  Nr. inv. 0298M 00608. − Chisinău, 1997. − 14 p. − Bibliogr.: p. 13-14.

 

DN/3520 R

C 41  Cercetarea substanţelor – stabilizatori pentru protejarea vitaminei C (interm.) : raport ştiinţific / conducător: V. Amarii ; Univ. Tehnică a Moldovei. − Nr. inr. de stat 0196M 00599 ; Nr. inv. 0298M 00618. −  [Chisinău ], [1997]. − 35 p. − Bibliogr.: p. 34-35.

DN/3995 R

E 43   Elaborarea tehnologiei de fabricare a kiselgurului (diatomitului) ca material filtrant pentru industria vinicolă din materia primă locală, precum şi a absorbanţilor pentru transport, agricultură etc : raport ştiinţific / conducător: I. Solpan ; Întreprinderea şt.-didactică “Smida-Soltan”. − Nr. inr. de stat 0199MD 01553 ; Nr. inv. 0200MD 01098. − Chisinău, 1999. − 60 p. − Bibliogr.: p. 51-60.

 

DN/5060 R

E 43   Elaborarea tehnologiilor de prelucrare a materiei prime agricole pentru obţinerea noilor tipuri de produse alimentare (final) : raport ştiinţific / conducător: V. Caragia ; Inst. de Cercet. Şt. şi Proiectări Tehnologice în Industria Alimentară. − Nr. inr. de stat 0101MD 02062 ; Nr. inv. 0206MD 02418. − Chisinău, 2005. − 123 p. − Bibliogr.: p. 241-244.

 

DN/3416 R

P 92   Principii de fabricare a produselor conservate din legume şi fructe cu un conţinut de bioantioxidanţi. Bioantioxidanţii în materie primă vegetală şi aprecierea metodelor de stabilizarea lor în produse (interm.) : raport ştiinţific / conducător: P. Tatarov ; Univ. Tehnică a Moldovei. − Nr. inr. de stat 0197M 01011 ; Nr. inv. 0297M 00525. − Chisinău, 1996. − 17 p. − Bibliogr.: p. 17.

 

DN/4078 R

P 92   Principii tehnologice în fabricarea conservelor din fructe şi legume cu bioantioxidanţi (final) : raport ştiinţific) / conducător: P. Tatarov ; Univ. Tehnică a Moldovei. Cat. Tehnologia Conservării. − Nr. inr. de stat 0197M 01011 ; Nr. inv. 0201MD 01285. − Chisinău, 2000. − 46 p. − Bibliogr.: p. 44-46.

DN/4021 R

P 92   Principii tehnologice în fabricarea conservelor din fructe si legume cu bioantioxidanti. Elaborarea unui sortiment de conserve cu bioantioxidanti si documentaţiei normative tehnice de producere (interm.) : raport ştiinţific / conducător: P. Tatarov ; Univ. Tehnică a Moldovei. − Nr. inr. de stat 0197M 01011; Nr. inv. 0200MD 01206. − Chisinău, 1999. − 20 p. − Bibliogr.: p. 20.

DN/3703 R

P 92    Principii tehnologice în fabricarea conservelor din fructe şi legume cu bioantioxidanţi. Studiul substanţelor bioantioxidante şi evoluţia lor în procesul tehnologic : raport ştiinţific / conducător: P. Tatarov ;  Univ. Tehnică a Moldovei. − Nr. inr. de stat 0197M 01011; Nr. inv. 0298M 00619. − Chisinău, 1998. − 22 p. − Bibliogr.: p. 22.

DN/26 MA

П 770 Природные адсорбенты и их использование : аналит. справка / исполн.: М. Горобивская, Н. Батт ; Inst. Nat. de Economie şi Inf., Centrul Naţ. de Inf. Şt.-Tehnologice. − Кишинэу : [Б. м.], 2003. − 15 с. −  Библиогр.: с. 15.

DN/3286 R

П 782 Провести исследования по созданию ферментных препаратов на базе местных сырьевых ресурсов, разработать технологию их применения в различных областях пищевой промышленности (заключ.) : отчет о НИР / рук.: А. Г. Дикина ; Науч.-ислед. и конструкторско-технолог. ин-т пищевой пром-сти . − № ГР 0195M 00148 ; Инв. № 0296M 00151. − Кишинев, 1995. − 33 с. − Библиогр.: с. 19.

Standarde în vigoare pe teritoriul RM

 

SM 522001. Produse conservate din fructe şi legume. Termeni şi definiţii. – Înlocueşte SM 52:1993 ; aplicat din 2002–02–15. – 23 p.

SM 84–2015. Struguri proaspeţi destinaţi prelucrării industriale. Specificaţii. – Înlocueşte SM 84:2011 ; aplicat din 2015–12–18. – 33 p

SM 121–2011. Nuci verzi pentru prelucrare industrială. Condiţii tehnice. – Înlocueşte SM 121:2005 ; aplicat din 2011–10–18. – 6 p.

SM ISO 1134–2014. Pere. Depozitare frigorifică. – Aplicat din 2014–12–23. – 13 p

SM ISO 1212–2014. Mere. Depozitare frigorifică. – Aplicat din 2014–10–08. – 13 p.

SM ISO 2168–2014. Struguri de masă. Ghid pentru depozitare frigorific. – Aplicat din 2014–10–08. – 11 p.

SM ISO 3659–2015. Fructe şi legume. Maturare după depozitarea frigorifică. – Aplicat din 2015–02–16. –   12 p.

SM ISO 4125–2015. Fructe uscate şi fructe deshidratate. Definiţii şi nomenclatură. – Aplicat din 2015–01–16. – 7 p.

SM ISO 6478–2017. Arahide. Specificaţii. – Aplicat  din 2017–12–20. – 8 p.

SM ISO 6665–2017. Căpşuni. Ghid pentru depozitare frigorifică. – Aplicat  din 2017–10–06. – 7 p.

SM ISO 6755–2015. Vişine uscate. Specificaţii. – Aplicat din 2015–01–16. – 10 p

SM ISO 6949–2017. Fructe şi legume. Principii şi tehnici de depozitare în atmosferă controlată. – Aplicat din 2017–10–06. – 14 p.

SM ISO 7558–2015. Ghid cu privire la preambalarea fructelor şi legumelor. – Aplicat din 2015–02–16. –   11 p.

SM ISO 7701–2015. Mere uscate. Specificaţii şi metode de încercare. – Aplicat din 2015–01–16. – 15 p.

SM ISO 7908–2015. Cireşe uscate. Specificaţii. – Aplicat din 2015–01–16. – 11 p.

SM ISO 8682–2014. Mere. Depozitare în atmosferă controlată. – Aplicat din 2014–12–23. – 11 p

SM SR ISO 873–2012. Piersici. Ghid pentru depozitare frigorifică. – Aplicat din 2012–08–01. – 15 p.

SM SR ISO 931–2012. Banane verzi. Ghid pentru depozitare şi transport. – Aplicat din 2012–08–01. – 13 p.

SM SR ISO 2169–2012. Legume şi fructe. Condiţii fizice în depozitele frigorifice. Definiţii şi măsurări. – Aplicat din 2012–08–01. – 17 p.

SM SR ISO 2826–2012. Caise. Ghid pentru depozitare frigorifică. – Aplicat din 2012– 08–01. – 16 p.

SM SR ISO 6662–2012. Prune. Ghid pentru depozitare frigorifică. – Aplicat din 2012– 08–01. – 13 p.

GOST 1750–86. Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испытаний. – Введ. 1987–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 11 с.

GOST 7694–71. Консервы. Маринады плодовые и ягодные. Технические условия. – Взамен 7694-55 ; введ. 1972–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 10 с

GOST 15849–89. Консервы плодовые и ягодные для детского питания. Технические условия. – Взамен 15849-78 ; введ. 1990–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 39 с.

GOST 16440–89. Консервы овощные, овоще-плодовые, овоще-мясные для детского питания. Технические условия. – Взамен 16440-78 ; введ. 1990–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 31 с.

GOST 26313–84. Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб. – Введ. 1990–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 6 с.

GOST 29270–95. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов. –             Взамен 29270-91 ; введ. 1997–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 14 с.

Brevete de invenţie

        Brevet de invenţie MD 2658 G2, A23L 1/00, A23L1/06. Procedeu de fabricare a dulceţii de mere / Andrei Lupaşco, Vasile Tarlev, Galina Dicusar, Sergiu Creangă. – Nr. depozit a 2004 0146 ; data depozit 09.06.2004 ; publicat 31.01.2005, BOPI. – 2005. – Nr. 1. – P. 28-29.

        Brevet de invenţie MD 2692 G2, A23L 1/09, 1/29. Compot conservat din vişine şi zmeură cu extract de stevie pentru diabetici şi procedeu de obţinere a acestuia / Svetlana Popel, Ludmila Avdeev. – Nr. depozit a 2003 0163 ; data depozit 02.07.2003 ; publicat  31.01.2005, BOPI. – Nr. 2. – P. 23.

        Brevet de invenţie MD 2694 G2, A23L 1/218, A23B 7/10. Fructe şi pomuşoare cu extract de stevie şi procedeu de obţinere a acestora / Svetlana Popel, Elena Pîrgari, Eugen Iorga ; Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice în Industria Alimentară a Republicii Moldova. – Nr. depozit a 2003 0185 ; data depozit 25.07.2003 ; publicat 31.01.2005, BOPI. – Nr. 1. – P. 24-25.

        Brevet de invenţie MD 3140 G2, A23L1 /06, A23L 1/36. Procedeu de obţinere a desertului de fructe uscate cu miez de nucă / Galina Şleagun, Maria Popa, Victor Ceapurin ; Institutul de Tehnologii Alimentare a Republicii Moldova. – Nr. depozit a 2006 0052 ; data depozit 02.14.2006 ; publicat 30.09.2006, BOPI. – Nr. 9. – P. 21.

        Brevet de invenţie MD 3180 C2, A23L 1/212, A23L 3/00. Procedeu de obţinere a produsului alimentar din fructe drupacee uscate  (variante) / Eugen Staşcov, Nadejda Crasnova, Eugen Iorga ; Institutul de Dezvoltare a Proprietăţii  Intelectuale a Republicii Moldova. – Nr. depozit a 2005 0192 ; data depozit 05.07.2005, BOPI. –    2006. – Nr. 11. – P. 21.

        Brevet de invenţie MD 3243 G2, A23L 1/064, A23L 1/09. Gem cu valoare calorică redusă / Lidia Parşacova, Lidia Demcenco, Svetlana Popel ; Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice în Industria Alimentară a Republicii Moldova. – Nr. depozit a 2005 0380 ; data depozit 16.12.2005 ; publicat 28.02.2007,     BOPI. – 2007. – Nr. 2. – P. 24.

        Brevet de invenţie MD 3376 G2, A23L 1/068, A23L 1/08. Procedeu de obţinere a produsului de desert pe bază de prune uscate / Galina Şleagun, Diana Nicolaeva, Lidia Bondarciuc, Maria Popa ; Institutul de Tehnologii Alimentare a Republicii Moldova. – Nr. depozit a 2007 0041; data depozit 12.02.2007 ; publicat 31.08.2007, BOPI. – Nr. 8. – P. 37-38.

        Brevet de invenţie MD 3497 G2, A23L 1/06, A23L 3/3562. Procedeu de obţinere a gemului şi confiturei cu un conţinut redus de zaharoză / Elisaveta Sandulachi, Daniela Paladi, Diana Florea, Artur Macari, Vasile Tărîţă, Pavel Tatarov ; Universitatea Tehnică a Moldovei. – Nr. depozit a 2007 0197 ; data depozit 11.07.2007 ; publicat 02.29.2008, BOPI. – 2008. – Nr. 2. – P. 19-20.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com