Conferința științifico-practică ,,Biblioteca în era digitală: noi paradigme pentru educație și cercetare”

 

Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a Institului Național de Cercetări Economice  a marcat zilele acestea jubileul a 50 de ani de la fondare. Cu acestă ocazie s-au organizat, pe parcursul a două zile, o suită de manifestări ştiinţifice şi culturale, expoziţii, şedinţe festive etc..

Manifestările au culminat cu Conferința științifico-practică ,,BIBLIOTECA ÎN ERA DIGITALĂ: NOI PARADIGME PENTRU EDUCAȚIE ȘI CERCETARE”,  29 mai 2018. Pentru a marca orizontul celei mai frumoase vârste, au fost invitaţi  colegii din alte biblioteci, foștii colegi care au activat pe parcursul acestor  ani și colaboratori ai INCE. În total au participat 152 de persoane.

Festivitatea a fost onorată de prezenţa Ecaterinei Rudacov, consultant superior Ministerului Educației, Culturii și Cercătării (MECC), Tatiana Coșeri, vice președinte al Asociației Bibliotecarilor din Moldova (ABRM), director adjunct al bibliotecii ,,B.P. Hasdeu”, Rojnevschii Maria, șef  Direcție promovare și relații externe Agenția de Stat pentru Proprietatea Intecectuală (AGEPI), dr. hab., Nelly Țurcan, profesor universitar USM,  Petru Racu, ex-dierector (1986-2000) al BRTȘ, Gheorghe Gangura, Institutul de Standartizare din Moldova (ISM), dr., Silvia Ghinculov, director, Biblioteca Științifică a ASEM, Ludmila Costin, director, Biblioteca Republicană Știinţifică Agricolă a UASM, dr., Igor Cojocaru, director, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI),Valentina Chitoroaga, director, Camera Națională a Cărții din Moldova (CNCM).

Evenimentul a fost deschis de către directorul INCE, mem. cor. al AȘM, profesor universitar, Alexandru Stratan, menționând toţi  bibliotecarii care au contribuit la formarea şi dezvoltarea Bibliotecii Republicane Tehnico-Știinţifice în timp, totodată, exprimând profunda  recunoştinţă şi respect actualei echipe, care prin vocaţie  și profesionalism, asigură continuitatea dezvoltarii BRTȘ. Domnia Sa a exprimat încrederea, că bibliotecă va asigura mereu necesitățile informaționale ale utilizatorilor săi contribuind la diseminarea rezultatelor științifice și la conservarea și valorificarea patrimoniului intelectual a Moldovei.

Către acest frumos semicentenar, directorul bibliotecii, Elena Bordian a prezentat un raport, care reflectă activitatea instituției pe parcursul a 50 de ani și a menționat generaţiile de bibliotecari trecuți prin această bibliotecă, aportul cărora a contribuit la transformarea bibliotecii într-o instuţie modernă.

Prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în semn de înaltă apreciere a meritelor în dezvoltarea Sistemului Naţional de Biblioteci din Moldova și pentru contribuţie substanţială în diseminarea rezultatelor științifice, bibliotecarii: Elena Bordian,  Tamara Zasmenco, Maria Popovici, Elena Lupu, Silvia Gorceag,  Lucia Nistreanu și Angelina Catana au fost menționați cu diplome de onoare.

Astăzi, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a INCE a marcat 50 de ani de activitate, care înseamnă formarea și dezvoltarea a 500 de bibliotecari,  mii de studenţi,  sute de doctori în ştiinţe şi doctori habilitaţi, profesori universitari, ingineri, specialiști în diferite domenii, etc..

La Mulţi Ani, BRTȘ!

 

Tamara Zasmenco, BRTȘ

 

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com