001/T 35

“Tendinte contemporane ale dezvoltarii stiintei : viziuni ale tinerilor cercetatori”, conf. Sti. a doctoranzilor (6 ; 2017 ; Chisinau).  Tendinte contemporane ale dezvoltarii stiintei : viziuni ale tinerilor cercetatori [Текст] : Materialele Conferintei Stiintifice a Doctoranzilor (cu participare internationala), ed. 6-a, Chisinau, 15 iunie 2017. Vol. 2 / Univ. Acad. de Stiinte a Moldovei, Scoala Doctorala Stiinte Umanistice, Scoala Doctorala Stiinte Juridice, Politice si Sociologice, Scoala Doctorala Stiinte Economice si Demografice. – Ed. a 6-a. – Chisinau : UASM, 2017. – 294 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-9975-108-15-7.

Stiinte umaniste — Conferinta; Stiinta — Conferinta; Stiinte juridice  — Conferinta; Sociologie — Conferinta; Stiinte economice — Conferinta; Demografie – Conferinta

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com