001/T 35

“Tendinte contemporane ale dezvoltarii stiintei : viziuni ale tinerilor cercetatori”, conf. sti. a doctoranzilor (5 ; 2016 ; Chisinau). Tendinte contemporane ale dezvoltarii stiintei : viziuni ale tinerilor cercetatori [Текст] : Materialele Conferintei Stiintifice a Doctoranzilor, ed. 5-a. Vol. 1 / Univ. Acad. de Stiinte a Moldovei, Scoala Doctorala Stiinte Juridice, Politice si Sociologice, Scoala Doctorala Stiinte Economice si Demografice, Scoala Doctorala Matematica si Stiinta Informatiei. – Ed. a 5-a. – Chisinau : UASM, 2016 (Tipogr. Biotehdesigh). – 330 p. – Text lb. rom., engl., rusa. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-9975-933-83-4.

Stiinte umaniste — Conferinta; Stiinta — Conferinta; Stiinte juridice  — Conferinta; Sociologie — Conferinta; Stiinte economice — Conferinta; Demografie – Conferinta

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com