Lista bibliografică de recomandare pentru iniţierea unei afaceri

сканирование0010

     005/A 62

Antreprenoriat: iniţierea afacerii /L. Bugaian [s. a.]; red. st. coord. L. Bugaian; Univ. Tehnică a Moldovei. – Chişinău: UTM, 2012. – 344 p. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-9649-4-4.

Manualul de faţă a fost elaborat  în cadrul Proiectului TEMPUS  “Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova”.

Micul business reprezintă viitorul economiei. Afacerea proprie oferă posibilităţi de manifestare a abilităţilor şi talentului, de aplicare a experienţei profesionale, de dezvoltare profesională. Astfel, manualul prezintă definiţii ale antreprenoriatului, explică modalităţile de generare a ideilor de afaceri, analizând aspecte  importante de marketing, finanţare , planificare şi contabilitate  a  afacerii, oferind şi o listă a instituţiilor care acordă consultanţă, suport şi finanţate pentru micul business.

 

сканирование0008

658.012(03)/ S 91

Şuleanschi, Sofia.  Primii paşi în afaceri: ghid pentru antreprenorii începători /S. Şuleanschi, V. Veveriţa ; Organizaţia Internaţională a Muncii. – Chişinău: [OIM], 2009. – 143 p.

Această publicaţie a fost elaborată în cadrul proiectului Aeneas  „Dincolo de reducerea sărăciei: Elaborarea unul cadru  legislativ, regulator şi instituţional pentru canalizarea remitenţelor spre activităţi antreprenoriale în Moldova”. Acest proiect a fost implementat de Organizaţia Internaţională  pentru Migraţiune cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi Ministerul Afacerilor Externe al Italiei.

Acest ghid  a fost elaborat în special pentru antreprenorii începători care-şi doresc iniţierea şi derularea unei afaceri anume în scopul diminuării semnificative a cazurilor de insucces. Ghidul va contribui la acumularea deprinderilor şi a calităţilor  cum ar fi: iniţiativa, responsabilitatea şi spiritul de echipă.

 

сканирование0009

658.012/Ш 959

Шулянски, София.

Первые шаги в бизнесе: пособие для начинающих предпринимателей / С. Шулянски, В. Веверицa. – 2-е изд. – Кишинэу: Garomond Studio, 2011. – 178 с. – ISBN 978-9975-4223-4-5.

Главной целью пособия является предоставление информации и инструментов тем лицам, которые намерены начать свой бизнес, также помощь тем, кто оказывает поддержку потенциальным предпринимателям в их обучении, развитии предпринимательских навыков и способностей.

 

сканирование0007

334/C 58

Ciumac, Ghenadie.

Bazele antreprenoriatului: (note de curs) / Gh. Ciumac ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. – Chişinău: ASEM, 2013. – 127 p. – Bibliogr.: p. 126. – ISBN 978-9975-75-621-1.

Activitatea de antreprenoriat este o activitate complexă ce necesită implicarea personalităţilor cu abilităţi specifice acestui domeniu, care sunt gata să se lanseze într-o afacere, asumându-şi integral sau parţial riscurile ce pot apărea în urma acestei acţiuni. Prezenta lucrare constituie suportul de curs al disciplinei „Bazele antreprenoriatului” şi totodată formarea şi dezvoltarea la studenţi a anumitor calităţi, capacităţi, aptitudini şi atitudini necesare pentru exercitarea efectivă a activităţii de lansare a unei activităţi antreprenoriale.

 

сканирование0023

001.8/P 84

Popovici, Gheorghe.

Afaceri inovaţionale: esenţa şi metodele de administrare / Gh. Popovici, A. Bucatînschi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Parcul Ştiinţifico-Tehnologic “Academica”. – Chişinău : ARC, 2013. – 166 p. – (Parcul Ştiinţifico-Tehnologic “Academica” ; 1). – Bibliogr.: p. 138-140. – ISBN 978-9975-61-756-7.

În manualul de faţă sunt descrise caracteristicile următoarelor categorii de afaceri inovaţionale: parcuri ştiinţifico-tehnologice, incubatoare de inovare. Se reflectă de asemenea evoluţia acestora, rolul lor în dezvoltarea economiei naţionale şi alte probleme ce ţin de businessul inovaţional. Manualul este destinat oamenilor de ştiinţă, inventatorilor, antreprenorilor, profesorilor şi studenţilor de la instituţiile de învățământ superior şi tuturor celor care se interesează de sferaafacerilor inovaţionale.

 

 сканирование0006

334/K 78

Kourdi, Jeremy.

100 idei geniale de Afaceri / A. Hawkins ; trad. C. Pavel. – Bucureşti: Adevărul holding, 2011. – 303 p. – (100 Idei Geniale). – Загл. на корешке: Afaceri. – ISBN 978-606-539-933-4.

Acesta este o carte despre cele mai bune idei folosite în afaceri. Unele sunt simple, altele au la bază cercetări detaliate şi inteligenţă sclipitoare, punctual comun al acestor idei de afaceri îl reprezintă eficienţa şi forţa lor. Ele nu sunt numai pătrunzătoare şi folositoare, ci şi-au dovedit eficacitatea: de multe ori într-un mod strălucit, sau împotriva multor obstacole.

 

сканирование0019

635/A 24

Afaceri în legumicultură. Partea 1 / Agenţia Naţ. de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură (Ch.) ; sub. red. P. Patron. – Ch. : Tipogr. Centrală, 2004. – 138 p. : il + 8 f. foto color. – ISBN 9975-78-367-8.

 

Prezenta publicaţie este adresată  fermierilor şi antreprenorilor din zonele rurale, ce doresc a iniţia sau diversifica o afacere în domeniul cultivării legumelor. Necesitatea editării ei a fost condiţionată de schimbările profunde ce au avut loc în legumicultura ţării.  Îndrumarul cuprinde argumentarea economică şi tehnologiile propriu zise de cultivare a legumelor ce fac parte din diferite grupe de plante: solanacee, rădăcinoase, vânjoase, cucurbitacee şi legume pentru verdeţuri. Tehnologiile propuse vizează cultivarea legumelor în câmp deschis, adăposturi temporare, sere, răsadniţe, iar producţia de legume este eşalonată în timp pe parcursul anului.

 

сканирование0002

635/S 81

Stanciu, Gheorghe.

Legumicultura de succes pentru amatori / Gh. Stanciu. – Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2009. – 179 p.: il. – (In grădină). – Bibliogr.: p. 151-152. – ISBN 978-973-8966-90-1.

Cartea se adresează micilor proprietari agricoli, ai satelor, cu îndemnul de a produce într-un sistem organizat, folosind cunoștințele unui profesionist. Performanţă şi foloase materiale se obțin prin munca inteligenta, prin cunoașterea tehnicilor de cultură profesioniste.  Proiecte şi idei tehnologice, de costuri şi de eficienţă, destinate micului producător agricol, inclusiv pensionarilor, din spațiul rural, sunt axate pe suprafețe modulare de 500 mp. Ele includ elementele de detaliu specifice, urmând ca, în funcţie de zonă, de tradiție, de vocație şi de posibilităţi să se opteze pe dimensiuni multiplicate în raport cu modulul tip, de 500 mp teren de gradină, discutat.  Producătorii agricoli, operatorii şi comercianții din domeniul valorificării legumelor, specialiștii centrelor locale de consultantă agricolă din spațiul rural, găsesc în lucrarea de fata îndemnul, cunoștințe şi idei pertinente pentru a-şi pune în valoare capacitatea, energia şi talentul spre a face bani din activitățile legate de producția şi piața legumelor.

 

сканирование0013

635/P 84

Popescu, Victor.

Producerea răsadurilor de legume / V. Popescu, N. Atanasiu. – Ed. a 2-a, rev. – Bucureşti: CERES, 2010. – 125 p. – (Colecţia “Biblioteca gospodarului agricol”). – ISBN 978-973-40-0836-0.

Cartea îşi propune să ofere cultivatorilor noţiunile absolut necesare pentru reuşită în obţinerea unor răsaduri cât mai bune, capabile să asigure producţii ridicate şi de calitate superioară. În cuprinsul cărţii se tratează utilitatea şi importanţa răsadurilor, bazele biologice ale producerii răsadurilor, spaţiile utilizate şi pregătirea lor, inventarul şi materialele necesare, producerea şi pregătirea seminţelor, semănatul, repicatul, lucrările de îngrijire, precum şi particularităţile producerii răsadurilor pentru principalele grupe de specii.

 

сканирование0012

635/P 84

Popescu, Victor.

Cultura legumelor de vară-toamnă / V. Popescu, A. Popescu. – Bucureşti: CERES, [1998]. – 116 p. – Bibliogr.: p. 115-116. – ISBN 973-40-0483-2 .

Cultura legumelor de vara şi de toamnă îşi propune să prezinte direct cele mai adecvate tehnologii de cultură la principalele specii legumicole, în cursul verii şi la începutul toamnei, evidenţiind verigile cele mai importante şi măsurile ce se impun pentru obţinerea de către cultivatorii particulari a unor produse de calitate şi în condiţii economice avantajoase.

 

 

сканирование0022

635/P 84

Popescu, Victor.

Cultura legumelor în sere, solarii şi răsadniţe [Текст] / V. Popescu, A. Popescu. – Ed. a 2-a, rev. – Bucureşti : CERES, 2012. – 143 p. – (Biblioteca gospodarului agricol, colecţia). – Bibliogr.: p. 143. – ISBN 978-973-40-0837-7.

Culturile forţate şi protejate de legume au luat o mare extindere pe plan mondial. Cultura legumelor în solarii prezintă numeroase avantaje. În felul acesta se pot obţine producţii mai timpurii cu 3-5 săptămâni faţă de cultura în câmp, mai ales la speciile pretenţioase faţă de temperatură, cum sunt: tomatele, ardeii, vinetele, pepenii galbeni, fasolea etc. Culturile sunt ferite de intemperii, obţinerea producţiei fiind mult mai sigură.

 

сканирование0011

 

635/R 24

Răsoi, Mihail.

Producerea legumelor timpurii în solarii şi tunele de masă plastică = Выращивание ранних овощей в крупно- и малогабаритных пленочных сооружениях / M. Răsoi ; Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură (Ch.). – Chişinău: ACSA, 2002. – 50 p. – Text paral. lb. rom., rus. – Bibliogr.: p. 50.

Producţia  timpurie de legume în câmpul protejat se poate obţine prin mai multe metode, folosind diferite construcţii. În solarii acoperite cu masă plastică şi adăposturi joase de tip tunel se pot căpăta legume timpurii cu 3- 4 săptămâni mai devreme decât în câmpul deschis.

La producerea legumelor în aceste construcţii se fac mai puţine cheltuieli comparativ cu creşterea lor în serele acoperite cu sticlă.

 

 сканирование0017

635/R 53

Richa, David.

Infrastructura post-recoltare a tomatelor în stare proaspătă : manual tehnologic / D. Richa ; USAID, ACED, Millennium challenge corporation. – Chişinău: [ACED], 2014.

– 40 p.

Majoritatea producătorilor de roşii în sere din Moldova sunt fermieri mici care deţin terenuri de producere cu suprafaţa sub 500m2. Sunt necesare o serie de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte post-recoltarea tomatelor, manevrarea, răcirea, păstrarea şi transportarea pe piaţă. Îmbunătăţirile  date vor spori consecvenţa, perioada de disponibilitate şi calitatea de piaţă a tomatelor moldoveneşti.

 

сканирование0024

635/T 31

Tehnologii moderne de cultivare a castraveților [Текст]: manual tehnologic / L. Catîrău [s. a.] ; coord. Al. Bejan ; USAID, ACED, Millennium challenge corporation. – Chișinău: [ACED], 2014. – 150 p. – Bibliogr.: p. 137-139. – ISBN 978-9975-120-39-5.

Condiţiile favorabile din Republica Moldova permit cultivarea castraveţilor. Sporirea cantitativă şi calitativă a producţiei de castraveţi este condiţionată de utilizarea seminţelor de valoare biologică înaltă şi a tehnologiilor moderne de cultivare a castraveţilor. Această publicaţie este adresată fermierilor, preocupaţi de cultivarea castraveţilor în câmp deschis şi teren protejat, care doresc să cunoască tehnologia de cultivare a castraveţilor, metodele de fertilizare, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor.

 

  сканирование0003635/B 67

Blouin, Etienne. ABC-ul grădinăritului: peste 600 de sfaturi şi sugestii pentru grădinarii amatori / E. Blouin; trad. D.- M. Cimpoi. – Iaşi: POLIROM, 2006. – 239 p. – (Practic). – ISBN 978-973-46-0561-3.

Această carte este un mic ghid pentru grădinarii amatori. Aici puteţi găsi toate informaţiile necesare pentru a vă iniţia în grădinărit, sugestii şi sfaturi practice, organizare în rubrici  diferite. Arborii, florile, plantele, legumele, semănatul, plantatul, udatul, insecticidele, tăierea, tunderea  etc. sunt subiecte tratate în carte. Aceste pagini vă oferă peste 600 de sfaturi, sugestii, indicaţii, care  vă vor ajuta să deveniţi un grădinar desăvârşit.

 

сканирование0001

 

635/D-68

Docea, Eugeniu. Bolile plantelor legumicole / E. Docea, S. Cristea, H. Iliescu. – București: CERES, 2008. –  332 p : 4 f. il. – Bibliogr: p. 327-332. – ISBN 978-973-40-0772-1.

În lucrare se prezintă pentru fiecare specie sau grup de specii de plante aspectele privind simptomatologia bolilor, etiologia şi epidemiologia patogenilor, insistându-se asupra: factorilor de mediu implicați în apariția şi evoluția fiecărei boli, în funcție de sistemul de cultură, a complexului de măsuri de prevenire şi de combatere chimică, prin utilizarea pesticidelor  avizate în România şi a utilizării soiurilor şi hibrizilor toleranți sau rezistenți la acțiunea diferiților patogeni. Pentru a facilita diagnosticarea bolilor, lucrarea este ilustrată cu numeroase figuri şi planşe color, majoritatea originale.

 

сканирование0021

634.1/A 24

Afaceri in pomicultură: (mărul, prunul, cireşul  şi vişinul). Partea I / Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură (Chişinău) ; Sub. red.  M. Rapcea. – Ch.: [S. n.], 2004 (Tiipogr. Centrală). – 104 p. : il. – Bibliogr.: p. 101. – ISBN 9975-78-360-0.

Îndrumarul cuprinde argumentarea eficienţei economice a afacerii, înfiinţarea plantaţiilor noi, întreţinerea lor şi tehnologia propriu zisă de producere a merelor, prunelor, cireşelor şi vişinelor. Materialul lucrării este expus reuşit, fapt ce face aplicativ şi uşor de înţeles, conţinând totodată , informaţii destul de detaliate la compartimentele ce ţin de tehnologiile de creştere a fructelor.

 

сканирование0005

 

634.1/B 11

Babuc, Vasile.

Pomicultura / V. Babuc ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Inst. St.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău: Tipogr. Centrală, 2012. – 664 p. – Bibliogr.: p. 662. – ISBN 978-9975-53-067-5.

În carte sunt generalizate , sistematizate şi expuse în mod aplicativ rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi practicii avansate în pomicultura autohtonă şi din alte ţări (Italia, Olanda, Polonia etc). Sunt expuse  compact  şi ilustrate cu scheme, fotografii, tabele etc. bazele biologice şi ecologice ale pomiculturii, recomandări practice argumentate pentru producerea materialului săditor cu valori biologice superioare, proiectarea, înfiinţarea şi exploatarea eficientă a plantaţiilor pomicole.

 

сканирование0004

634.1/F 96

Fulga, Ilie.

Pomicultura între Prut şi Nistru: (din negura trecutului până  în pragul mileniului III) / I. Fulga. – Chişinău: Prometeu, 2005. – 456 p.: il. – ISBN 9975-919-52-9.

Lucrarea a fost concepută ca sursă de familiarizare cu tema respectivă a cercurilor largi de cititori şi, îndeosebi, ca material didactic pentru tineretul studios în instituţiile de învăţământ cu profil horticol, în special pentru cei ce profesează pomicultura. Autorul s-a străduit ca materialul să fie etapizat în concordanţă cu evoluţia societăţii umane,  formaţiunile social-economice şi perioadele culturii plantelor , precum şi cu progresul tehnico-ştiinţific. Totodată, s-a ţinut seama ca acest material să fie armonios înserat în istoria neamului.

 

сканирование0016

634.1/B 11

Babuc, Vasile.

Producerea materialului săditor de măr [Текст]: manual tehnologic / V. Babuc, A. Pesteanu, E. Gudumac ; USAID, ACED, Millennium challenge corporation. – Chişinău: [ACED], 2013. – 138 p. – Bibliogr.: p. 105-107. – ISBN 978-9975-80-708-1.

Noul manual combină informaţii despre managementul calităţii pomilor altoiţi în pepiniere, producerea altoaielor şi portaltoaielor, precum şi diverse tehnici şi tehnologii folosite în procesul de producere a materialului săditor de măr. Conţinutul narativ este însoţit, la toate etapele, de imagini şi diagrame de calitate excelentă, iar la sfârşit au fost publicate fotocopii ale diferitor documente oficiale, formulare, certificate şi reglementări ce ţin de sectorul producător de material săditor în Republica Moldova.  Scopul acestei noi publicaţii este de

a-i ajuta pe fermierii moldoveni implicaţi în producerea materialului săditor de măr să livreze pe piaţa internă pomi, care asigură recolte mai mari la o calitate mai înaltă şi să îmbunătăţească astfel perspectivele producătorilor de mere de penetrare a pieţelor internaţionale şi majorare a profiturilor proprii.

 

сканирование0018

634.1/P 93

Producerea merelor [Текст]: manual tehnologic / V. Babuc [s. a.] ; USAID, ACED, Millennium challenge corporation. – Chişinău: [ACED], 2013. – 240 p.: il. – Bibliogr.: p. 221-225. – ISBN 978-9975-80-590-2.

Noul ghid ilustrat, este o lucrare exhaustivă care combină rezultatele celor mai recente cercetări şi recomandările practice cu privire la diferite operaţiuni prevăzute în cadrul lanţului valoric al merelor. În publicaţia respectivă sunt prezentate peste 40 de soiuri de mere, toate fiind înregistrate în Republica Moldova. Scopul acestei noi publicaţii este de a-i ajuta pe fermierii moldoveni implicaţi în producerea merelor să obţină recolte mai mari la o calitate mai înaltă şi să-şi îmbunătăţească perspectivele de penetrare a pieţelor internaţionale şi majorare a profiturilor proprii.

 

сканирование0020

634/P 93

Producerea cireşelor [Текст]: manual tehnologic / L. E. Long [et al.] ; USAID, ACED, Millennium challenge corporation. – Chişinău: [ACED], 2014. – 262 p.: il. – Bibliogr.: p. 240-243. – ISBN 978-9975-120-43-2 .

Lucrarea de faţă scoate în evidenţă particularităţile biologice ale creşterii şi rodirii cireşului, indică principalele soiuri înregistrate în RM şi cerinţele culturii faţă de factorii ecologici. Ca să aibă succes, producătorii din Moldova trebuie să înceapă să planteze soiuri moderne de cireş altoite pe portaltoi pitici şi productivi. Producătorii de cireşe din Moldova au nevoie să înveţe despre sistemele noi de conducere şi tehnicile de tăiere, totodată vor avea necesitatea să recolteze fructele de calitate înaltă la timp, să le ambaleze corespunzător şi să le transporte la distanţe mari.

 

сканирование0014

634/T 95

Turcanu, Ion.

Nucul / I. Ţurcanu, I. Comanici. – Ch.: [s. n.], 2004 (Tipogr. Centrală). – 194 p : foto. – Bibliogr.: p. 190 – 194. – ISBN 9975-78-320-1.

Pentru economia ţării noastre nucul este o cultură strategică cu mari perspective pe viitor. Nucile se numără printre principalele  produse moldoveneşti, realizate la export pe piaţa europeană, unde Republica Moldova a devenit în ultimii ani unul din principalii exportatori a acestei producţii. Prezenta lucrare are menirea să familiarizeze producătorii  de nuci cu ultimele realizări ale progresului tehnico-ştiinţific în nucicultură, poate fi, de asemenea, de un real folos pentru specialişti, studenţii facultăţilor de biologie şi agronomie.

 

сканирование0015

634/P 65

Pintea, Maria.

Nucul. Biologia reproductivă / M. Pintea;  Ed. A.Ciubotaru ; Inst. de Cercet. St. pentru Pomicultură (Ch.). – Ch: Tipogr. Centrală, 2004. – 366 p.: fig. – Bibliogr.: p. 316 – 353. – ISBN 9975-78-292-2 .

Lucrarea este consacrată biologiei reproductive a nucului. Se abordează problemele înfloririi, receptivităţii florilor către polenizare, proceselor polenizării şi dezvoltării fructelor, evaluându-se parametrii esenţiali ai sistemului reproductiv, implicaţi în realizarea potenţialului de fructificare şi selectarea genotipurilor de perspectivă. Lucrarea se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice şi studenţilor, specialiştilor de producţie şi cultivatorilor de nuci.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com