Arhiva pe luna February, 2023

Oră informativă la bibliotecă

Colaborarea Bibliotecii Republicane Tehnico – Științifice (BRTȘ) cu instituțiile de învățământ din țară este o prioritate importantă a managementului organizațional pe segmentul de promovare a resurselor informaționale. Astfel, la 22 februarie 2023, în contextul zilei Ghidului de turism și Săptămânii carierei, care se desfășoară în centrele de excelență din Chișinău, Biblioteca Republicană Tehnico – Științifică […]

Ziua Națională a Lecturii la BRTȘ

Lectura oferă șanse egale pentru cunoaștere și dezvoltare, chiar dacă generația de azi care crede în puterea unui click de acces la informații și în modul rapid în care te poți conecta la idei, imagini și oameni. Declararea Zilei Naționale a Lecturii în Republica Moldova (14 februarie) scoate în evidență rolul cărții și importanța lecturii […]

11 februarie – Ziua Internațională a Fetelor și Femeilor cu activități în domeniul științei

Cu această ocazie invităm toți doritorii la expoziția ,,Inovează, implementează, promovează, susține”, a lucrărilor științifice din domeniul socio-economic realizate ce către cercetătoarele din cadrul INCE, expusă în perioada 10-17 februarie 2023. Vă așteptăm cu drag! Spațiul expozițional – et.II, BRTȘ, str.I.Creangă, 45, or.Chișinău

Modele de afaceri circulare [Text] : ghid informativ / R. Perciun [et al.] ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Ed. 2-a. – Chisinau : INCE, 2022. – 96 c. : il. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-3579-0-6 Afaceri; Reciclare 334(03) / M 78

Economic growth in the conditions of globalization, Intern. Sci.- Pract. Conf. (16 ; 2022 ; Chisinau). International Scientific-Practical Conference “Economic growth in the conditions of globalization”, 16-th ed., oct. 12-13, 2022 : conference proceeding. / Nat. Inst. for Economic Research. – Chisinau : [s. n.], 2022. – ISBN 978-9975-3583-6-1 Vol. 3: Scientific session “Demographic processes […]

Дорогая, Ирина. Менеджмент изменений и инноваций в условиях четвертой промышленной революции [Text] : монография / И. Дорогая ; Молд. Эконом. Акад., Фак. “Бизнес и деловое администрирование”, Департамент “Менеджемент и предпринимательство”. – Кишинэу : [s. n.], 2022 (Print Caro). – 292 c. : il. – Bibliogr.: p. 271-284 (206 tit.). – ISBN 978-9975-165-31-0 Management inovator; Progres […]

Cociug, Victoria. Macroprudentialitatea – de la teorie la politica [Text] : monografie / V. Cociug ; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : [s. n.], 2022 (Artpoligraf). – 215 c. : il. – Bibliogr.: p. 190-209 (170 tit.). – ISBN 978-9975-3395-6-8 Politica maсroeconomica; Politica financiara; Banca (econ.)  336 / C 65

Gutium, Tatiana. Managementul evaluarii competitivitatii bunurilor in contextul perfectionarii politicii comerciale [Text] / T. Gutium ; red. st. A. Timus; Inst. Nat. de Cercet. Economice. – Chisinau : INCE, 2022. – 190 c. : il. – Bibliogr.: p. 137-155 (198 tit.). – ISBN 978-9975-3385-9-23385-9-2 Competitivitate — Republica Moldova; Politica comerciala–Republica Moldova 339.1 / G 97

Atelier profesional – „Organizarea activității bibliotecilor tehnice în conformitate cu noul cadru legislativ și de reglementare”

Vineri, 03 februarie 2023, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a organizat Atelierul profesional cu tematica „Organizarea activității bibliotecilor tehnice în conformitate cu noul cadru legislativ și de reglementare”. În cadrul atelierului au fost prezentate noile documente de reglementare, care au fost aprobate la nivel național și internațional, pe parcursul anului 2022 în domeniul Biblioteconomiei și Științei Informării. […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com