Arhiva pe luna January, 2023

Seminar informativ – ,,Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal în biblioteci”

  Conștientizând necesitatea informării, promovării și asigurării protecției drepturilor persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și necesitatea unor eforturi comune în vederea implementării acestor valori, la 31 ianuarie 2023‚ în cadrul Bibliotecii Republicane Tehnico – Științifice a Institutului Național de Cercetări Economice (INCE) în colaborare cu Centrul Național pentru […]

Siscan, Zorina. Management in afacerile economice internationale : curs universitar / Z. Siscan ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Catedra “Relatii Economice Intern.”, Dep. “Business International”. – Chisinau : ASEM, 2022. – 222 p. : il. – Bibliogr. la sf. part. – ISBN 978-9975-155-86-1 Relatii economice internationale; Comert international; Managementul afacerilor 339.9 / S […]

Prodan-Sestacova, Liubovi. Analiza impactului de reglementare : suport de curs / L. Prodan-Sestacova ; Guvernul Republicii Moldova, Acad. de Administrare Publica. – Chisinau : Print-Caro, 2022. – 88 p. : il. – Bibliogr.: p. 76-78 (41 tit.). – ISBN 978-9975-164-01-6 Administratie publica 35 / P 93

Casian, Angela. Public Finance : manual / A. Casian, A.  Baurciulu, D.  Vostricov ; Acad. of Econ. Studies of Moldova. – Chisinau : ASEM, 2021. – 228 p. : il. – Bibliogr.: p. 219-222. – ISBN 978-9975-155-34-2 Finante publice 336 / C 29

Tomsa, Aurelia. Competitivitatea nationala in conditiile globalizarii : curs universitar / A. Tomsa, D. Ignatiuc ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Dep. “Teorie si politica economice”. – Chisinau : ASEM, 2022. – 336 p. : il. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-155-82-3 Competitivitate — Republica Moldova; Globalizare; Economie nationala — Republica Moldova […]

Economic growth in the conditions of globalization, Intern. Sci.- Pract. Conf. (16 ; 2022 ; Chisinau). International Scientific-Practical Conference “Economic growth in the conditions of globalization”, 16-th ed., oct. 12-13, 2022 : conference proceeding. / Nat. Inst. for Economic Research. – Chisinau : [s. n.], 2022. – ISBN 978-9975-3583-6-1 Vol. 1. – 499 p. – […]

Oprea, Serghei. Informatica economica : suport de curs / S. Oprea ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. – Chisinau : ASEM, 2021. – 310 p. : il. – ISBN 978-9975-155-38-0 Informatica economica 330.4 / O-65

Expoziție de publicații – ,,Educația – vector al globalizării”

în susținerea mobilizării politice pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei ONU 2030 (ODD 4: Educație de calitate) Educația este un drept al omului, un bun public și o responsabilitate publică. Ziua Internaţională a Educaţiei este marcată anual pe 24 ianuarie, potrivit Rezoluţiei adoptate de Adunarea Generală a ONU la 3 decembrie 2018, în […]

Tematica expozițiilor trimestrului I – 2023

Tematica expozițiilor trimestrului I – 2023. Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică Vă propune servicii și produse informaționale, atât în mod direct, cât și prin intermediul resurselor online: catalogul electronic https://e-catalog.brts.md, repozitoriul instituțional INCE http://dspace.ince.md/jspui/. De asemenea aveți posibilitatea de a comanda literatura necesară accesând formularul DSI https://brts.md/?page_id=339 Vă propunem să răsfoiți și expozițiile on-line, plasate pe blogul […]

Mințile strălucitoare ale tinerilor inventatori – potențial creativ, idei geniale

An de an, la mijloc de ianuarie, în majoritatea țărilor lumii se consemnează  Ziua Copiilor Inventatori, care ne reamintește despre rolul tinerilor în dezvoltarea societății și potențialul  lor creativ. Această dată nu a fost aleasă întâmplător. Pe 17 ianuarie 1706 s-a născut Benjamin Franklin, renumitul om de știință și inventator american. El a devenit celebru […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com