Arhiva pe luna July, 2018

Nicolae Testemitanu – nume devenit simbol [Текст] : 90 de ani de la nastere / IP Univ. de Stat de Medicina si Farmacie N. Testemitanu ; alcat., coord. C. Etco. – Chisinau : Epigraf, 2017. – 528 p. : il. – ISBN 978-9975-60-260-0 Sanatate publica; Invatamint superior — Republica Moldova 614/T 38

Universitatea din Petrosani. Monografie : 1948-2018 [Текст] / ed. S. -M. Radu. – Petrosani : Universitas, 2018. – 717 p. : il. –  – Bibliogr.: p. 717. – ISBN 978-973-741-580-6 Invatamint superior – Romania 37/U 57

Визитей, Николай. Идея олимпизма и спорт : (философско-культурологический анализ проблемы) / Н. Визитей, В. Манолаки ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта РМ, Олимпийская Акад. Республики Молдова. – Кишинэу : Б. м., 2015 (Tipogr. “Valinex SRL”). – 264 с. – Библиогр.: с. 253-264. – ISBN 978-9975-68-264-0 Sport 7/В 428

Academia de Administrare Publica la un sfert de veac : editie istorico-cronologica si ilustrativa privind fondarea si evolutia institutiei / A. Simboteanu [s. a.] ; elab. conceptie, red. sti., coord. ed A. Simboteanu ; Guvernul Republicii Moldova. – Chisinau : AAP, 2018 (Tipogr. “Elan Poligraf”). – 356 p. : il.  – ISBN 978-9975-3019-9-2 Invatamint superior […]

Lista publicaţiilor periodice primite în anul 2018

Lista publicaţiilor periodice abonate pentru anul 2018 N/o Titlul publicaţiei 1 Agricultura Moldovei Revistă 2 Biblioteca Revistă 3 Casa Lux Revistă 4 Contabilitate şi audit Revistă 5 Dreptul muncii Revistă 6 Economistul Revistă 7 Ferma Revistă 8 Jurnal de Chişinău Ziar 9 Literatura şi Arta Ziar 10 Moldova Suverană Revistă 11 Monitorul Oficial al RM […]

Alexandru Stratan: Biobibliografie

Alexandru Stratan : vocaţie, competenţă şi responsabilitate : biobibliografie / aut.: Nionila Daliniţchi, Angelina Catana ; coord.: Elena Bordian ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. – Chişinău : Complexul Editorial al INCE, 2017. – 248 p. – ISBN 978-9975-4000-9-1.  

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com