Arhiva pe luna July, 2017

7/C 74 Condraticova, Liliana. Arta metalelor din Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumatate a secolului al XX-lea) [Текст] / L. Condraticova ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Univ. Pedagogica de Stat “I. Creanga” , Inst. Patrimoniului Cultural. – Chisinau : Inst. Patrimoniului Cultural, 2017. – 383 p. : il. – ISBN 978-9975-52-204-5. Arta metalelor […]

634.8/I-86                 Istoria cercetarilor stiintifice in domeniul viticulturii si vinificatiei din Moldova [Текст] / C. Dadu [s. a.] ; Inst. St.-Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare. – Chisinau : s. n., 2016 (Tipogr. ASM). – 230 p. : il. – Bibliogr.: p. 223-229 (126 tit.). – ISBN 978-9975-62-401-5 . Viticultura — Republica Moldova; Vinificare — […]

61/S 40 Sciuca, Svetlana. Factorii de risc si etiopatogenici in evolutia si controlul astmului bronsic la copii [Текст] : monografie / S. Sciuca ; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie “N. Testimitanu”. – Chisinau : s. n., 2016 (Print-Caro). – 260 p. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-9975-56-401-4

001/T 35 “Tendinte contemporane ale dezvoltarii stiintei : viziuni ale tinerilor cercetatori”, conf. Sti. a doctoranzilor (6 ; 2017 ; Chisinau).  Tendinte contemporane ale dezvoltarii stiintei : viziuni ale tinerilor cercetatori [Текст] : Materialele Conferintei Stiintifice a Doctoranzilor (cu participare internationala), ed. 6-a, Chisinau, 15 iunie 2017. Vol. 2 / Univ. Acad. de Stiinte a […]

  001/T 35 “Tendinte contemporane ale dezvoltarii stiintei : viziuni ale tinerilor cercetatori”, conf. sti. a doctoranzilor (5 ; 2016 ; Chisinau). Tendinte contemporane ale dezvoltarii stiintei : viziuni ale tinerilor cercetatori [Текст] : Materialele Conferintei Stiintifice a Doctoranzilor, ed. 5-a. Vol. 1 / Univ. Acad. de Stiinte a Moldovei, Scoala Doctorala Stiinte Juridice, Politice […]

37/В 488                 Вiнницький нацiональний аграрний унiверситет (1982-2017) [Текст] : становлення i розвиток / керiвник проекту Г. М. Калетник ; упорядник Л. М. Спiрiдонова. – Киiв : ТОВ. “Новий Друк”, 2017. – 304 с. : ил. – ISBN 978-617-583-063-8 . Invatamint superior — Ucraina; Universitati; Agricultura  

621.315/У 677   Управляемые электропередачи [Текст] / Акад. Наук Молдовы, Ин-т энергетики. – Кишинэу : Ин-т энергетики. – ISBN 978-9975-4472-7-0.                 Вып. № 9 : (юбилейный к 45-летию создания Лаборатории управляемых электропередач) : труды 2007-2017 / сост. Е. В. Быкова. – 2017. – 258 с. : фот. – Текст на рус., англ., укр. яз. – […]

Cultivarea legumelor şi fructelor în sere şi solarii

2017: Cursuri de instruire în utilizarea computerului, pentru pensionari și persoane cu nevoi speciale

În perioada 14 iulie 2017, la Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii Republicane Tehnico-Știincifice s-a realizat un alt curs în formarea abilitățiolr de utilizare a calculatorului şi internetul (Chisileva Alla; Malina Liubovi; Pundev Vasilii; Rotari Galina;  Mihaliov Gheorghii). Cursanții au fost instruiți cum să-şi găsească informaţiile utile prin accesarea internetului, să utilizeze poşta electronică, să […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com