Arhiva pe luna May, 2017

„Food & Drinks” – Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi materii prime pentru producerea acestora, ediţia a XXIV-a

„Food & Drinks” – sărbătoare  gastronomică la Moldexpo, la care  a participat Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiințifică cu un stand de cărți, seriale, standarde, brevete de invenții, cataloage industriale, cu următoarele tematici: Produse de morărit şi panificaţie, crupe; Produse de patiserie, zahăr, miere; Ceai, cafea, cacao; Lapte şi produse lactate, caşcavaluri; Carne, mezeluri, conserve de carne; Peşte […]

Cheianu-Andrei, Diana. Analiza lacunelor in domeniul managementului migratiei [Текст] : Republica Moldova, 2015 / D. Cheianu-Andrei, A. Barilov. – Chisinau : GraficDesign, 2015. – 88 p. – Bibliogr.: p. 81-86. – 100 экз. – ISBN 978-9975-3035-3-8 Migratie — Republica Moldova 31/C 51

Расширенный миграционный профиль Республики Молдова, 2008-2013 : аналит. доклад / Междунар. Организация по Миграции, Мин-во Внутр. дел Республики Молдова, Бюро по Миграции и Убежищу ; исполн.: О. Поалелунджь, Ж. Мазур. – Кишинэу : МОМ, 2015. – 139 с. – ISBN 978-92-9068-714-6 Migratie — Republica Moldova 31/Р 249

Inventiile Academiei de Stiinte a Moldovei (1995-2016) : studiu bibliografic / Inst. Nat. de Cercet. Economice, Bibl. Rep. Tehnico-Sti. ; aut.: O. Cheianu, M. Virlan, Z. Dobroviceanu ; coord. E. Bordian. – Chisinau : INCE, 2016 [2017]. – 215 p. – Lucrarea cuprinde 1090 de inventii, elaborate si inregistrate de catre Institutele de Cercetare – […]

“Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought”, intern. sci. conf. (2 ; 2016 ; Chisinau). International Scientific Conference “Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought : Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe”, 2nd ed., 27 may 2016/ Acad. of Economic Studies of Moldova, Departament of Economic […]

Competitiveness of the economy in the context of social policy measures – international perspective / Inst. of Agriculture and Food Economics – Nat. Research Inst. ; ed.: A. Kowalski, M. Wigier. – Warsaw : Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej – Panstwowy Inst. Badawczy, 2016. – 190 p. : il. – (Monographs of Multi-Annual Programme […]

DEC : Dictionar Explicativ al Termenilor Infrastructurii Calitatii / A. Chiciuc [s. a.] ; coord. A. Chiciuc. – Chisinau : [s. n.], 2016 (Tipogr. “Bons Offices”). – 224 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-9975-87-146-4 Calitatea produselor — Качество – Dictionar 658.562(038)/D 29

Zubco, Roman. Dezvoltarea activitatii de consultanta si outsourcing international in conditiile globalizarii economice : monografie / R. Zubco, N. Lobanov ; Acad. de Studii Economice, Fac. Relatii Economice Intern. – Chisinau : ASEM, 2016. – 280 p. – Bibliogr.: p. 228-247 (200 tit.). – ISBN 978-9975-75-843-7 Consultanta; Outsourcing 338.46/Z 90

   Statalitatea Moldovei : abordare interdisciplinara : culegere de articole stiintifice / Inst. de Relatii Intern. din Moldova ; coord.: V. Beniuc, L. Rosca. – Chisinau : IRIM, 2017 (Tipogr. “Print-Caro”). – 216 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-9975-56-414-4 Stat; Istorie — Republica Moldova 32/S 81

Бенюк, Валентин. Молдавская общественно-политическая мысль (XVI-XIX вв.) : монография / В. Бенюк, Э. Волков, В. Степанюк ; Гос. ин-т междунар. отношений Молдовы. – Chisinau : S. n., 2017 (Tipogr. “Print-Caro”). – 562 с. – Библиогр. : с. 517-561. – ISBN 978-9975-56-400-7 Stiinta politica; Republica Moldova  32/Б 469

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com