Arhiva pe luna January, 2017

Prezentare invenţie

Astăzi 31.01.2017 la Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a avut loc prezentarea invenţiei „Cofraj demontabil mobil”, autor  Catanoi Grigori. Activitatea a fost organizată împreună cu studenţii de la UTM, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii; Centrul de Excelență în Construcţii din  mun. Chişinău; Şcoala vocaţională nr. 7. Însoţiţi de profesori şi bibliotecari. Invitaţi  speciali –  Damaschin Valeriu – […]

Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2016 = Статистический ежегодник Республики Молдова, 2016 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova, 2016 / Biroul Nat. de Statistica al RM ; col. red. V. Valcov [s. a.]. – Chisinau : BNS, 2016. – 383 p. – (Statistica Moldovei). – ISBN 978-9975-53-766-7 Date statistice — Republica Moldova Situatie […]

“Cresterea economica in conditiile globalizarii”, conf. intern. sti.-practica (11 ; 2016 ; Ch.). Conferinta Internationala Stiintifico-Practica “Cresterea economica in conditiile globalizarii”, ed. 11-a. Sesiunea Stiintifica “Dinamica populatiei si calitatea potentialului uman”, 13-14 oct. 2016 / Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. Nat. de Cercet. Economice ; com. org. A. Stratan [s. a.]. – Chisinau : […]

Jorovlea, Elvira. Comportamentul organizational – factor imperativ al activitatii institutiilor din Republica Moldova : [pentru uzul studentilor] / E. Jorovlea ; red. E. Jorovlea ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Catedra “Comunicare Economica si Didactica”. – Chisinau : ASEM, 2016. – 236 p. – Bibliogr.: p. 192-210 (200 tit.). – ISBN 978-9975-75-808-6 Management — […]

Copaceanu, Cristina. Audit intern : note de curs / C. Copaceanu, A. Avornic, O. Bujor ; red. st. L.  Sargu ; Univ. de Studii Politice si Economice Europene “C. Stere”. – Chisinau : [s. n.], 2016 (Print-Caro). – 144 p. – Bibliogr.: p. 75-76. – ISBN 978-9975-56-370-3 Audit 657/C 78

Secrieru, Angela.     Managementul finantelor publice locale : ghidul autoritatilor publice locale / A. Blajin [s. a.]. – Chisinau : [s. n.], 2015 (Bons Offices). – 88 p. – Bibliogr.: p. 84. – ISBN 978-9975-87-077-1 Management Administratie locala Finantele statului 005(03)/S 43

Managementul resurselor umane : ghidul autoritatilor publice locale / A. Blajin [s. a.]. – Chisinau : [s. n.], 2015 (Bons Offices). – 172 p. – Bibliogr.: p. 170-171. – ISBN 978-9975-87-024-5 Managementul resurselor umane Management de personal Administratie publica 005(03)/M 24

Nemerenco, Valeriu. Buiucani – retrospectiva si perspectiva : (50 de ani de la infiintare) / V. Nemerenco. – Chisinau : [s. n.], 2014 (Combinatul Poligrafic). – 372 p. : il. – ISBN 978-9975-906-89-0 9/N 39

“Teoria si practica administrarii publice”, conf. st.-practice cu participare intern. (2016 ; Chisinau). Teoria si practica administrarii publice : materialele сonf. st.-practice cu participare intern., 20 mai 2016 / Acad. de Administrare Publica ; col. red. O. Balan [s. a.]. – Chisinau : AAP, 2016. – 634 p. – Text. lb. rom., rus. – Bibliogr. […]

Guceac, Ion.     Constitutiile Statelor Lumii : (abordare rezumativa) / I. Guceac ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Institutul de Cercetari Juridice si Politice, Institutul de Creatie Legislativa si Drept Comparat. – Chisinau : Cartier, 2016. – 906 p. – (Cartier juridic). – ISBN 978-9975-86-040-6 342/G 92

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com