Arhiva pe luna June, 2016

2016: Cursuri de instruire în utilizarea computerului, pentru pensionari și persoane cu nevoi speciale

Prin intermediul acestui curs se va învăţa: noţiuni generale legate de calculator, crearea şi utilizarea documentelor în Microsoft,  crearea de fişiere, utilizarea internetului şi a căsuţei de e-mail, crearea conturilor în rețelele de socializare, etc..Fiecare modul se finalizeză  cu o evaluare sau test practic. Cursurile sunt realizate în grup sau individual, și sunt realizate în […]

Raport privind activitatea CSSDT si rezultatele stiintifice principale obtinute in sfera stiintei si inovarii in anul 2014 si in perioada 2011-2014 / Acad. de Stiinte a Moldovei ; resp. A. Hanganu ; coord.: N. Stratan, M. Donica. – Chisinau : BSC “A. Lupan” (Inst. al  ASM), 2015 (Tipogr. Centrala). – 422 p. : tab. – […]

Акулай, Елена. Совершенствование политики поддержки малых и средних предприятий в Республике Молдова / Е.  Акулай ; науч. ред. А. Стратан ; Нац. ин-т экон. исслед. – Кишинэу : НИЭИ, 2015. – 178 p. : табл. – Библиогр. : с. 139-152. – ISBN 978-9975-4422-3-7  Intreprindere mica — Republica Moldova; Intreprindere mijlocie — Republica Moldova  334/А 441

Lista lucrarilor stiintifice publicate si a titlurilor de protectie obtinute de comunitatea stiintifica din Republica Moldova in anul 2014 / Acad. de Stiinte a Moldovei ; resp. T. Celpan. – Chisinau : BSC “A. Lupan” (Inst. al  ASM), 2015 (Tipogr. Centrala). – 832 p. – ISBN 978-9975-3044-4-3  Cercetare stiintifica — Bibliografie — Republica Moldova  016:001/L-80

Femei – inventator din Republica Moldova : index alfabetic (1994-2014) / Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale ; alcat.: R. Crijanovschi, N. Dimov. – Chisinau : AGEPI, 2015. – 180 p. Femei — Republica Moldova; Inventatori  — Republica Moldova 01/F 37

Cum inregistrati la OSIM o cerere de brevet de inventive : ghid / Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. – Bucuresti : OSIM, 2015. – 23 p. – ISBN 978-973-7618-79-5  Brevet de inventie 347(03)/C 94

Cum inregistrati la OSIM o marca sau o indicatie geografica : ghid/ Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. – Bucuresti : OSIM, 2015. – 36 p. – ISBN 978-973-7618-77-1  Indicatii geografice; Marci de comert  347(03)/C 94

Cum se inregistreaza indicatiile geografice, denumirile de origine si specialitatile traditionala garantata in Republica Moldova / Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Intelectuala ; alcat. S. Munteanu [s. a.]. – Chisinau : AGEPI, 2015. – 20 p. – (Biblioteca de proprietate intelectuala).  Indicatii geografice; Marci de comert — Republica Moldova 347/C 94

Cum inregistrati la OSIM un desen sau un model : ghid / Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. – Bucuresti : OSIM, 2015. – 19 p. – ISBN 978-973-7618-78-8   Modele industriale Desene industriale   347(03)/C 94

Europa : o revista pentru tineri. – Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2015. – 55 p. – ISBN 978-92-79-40226-5. – ISBN 10.2775/27715  Uniunea Europeana; Europa  339.9/E 91

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com